Grădinița ”Rază de Soare” din Târgoviște: formare profesională la nivel înalt!

in Actualitate/Educație by
Banner

 

 

 

 

ACTIVITATE TRANSNAȚIONALĂ DE ÎNVĂȚARE/ PREDARE/ FORMARE

ÎN CADRUL PROIECTULUI DE SCHIMB INTERȘCOLAR

2020-1-UK01-KA229-079263_6,

OPEN MINDS@INCLUDE.NET-CREATIVE PEDAGOGIES, GLOBAL COMPETENCIES FOR INCLUSION

 

În perioada 06 –11 Decembrie 2021, trei cadre didactice din Grădinița cu PP ”Raza de Soare” -Târgoviște au participat în Bradford Marea Britanie, la prima activitate transnațională de învățare/ predare/ formare din cadrul proiectului de schimb interșcolar ERASMUS+, Open Minds@Include.Net-Creative Pedagogies, Global Competencies for Inclusion. Activitatea s-a derulat în cadrul școlii primare Poplars Farm Primary School – Bradford.

Programul activității transnaționale din Marea Britanie a inclus o serie de activități, workshop-uri și sesiune de formare cu traineri interni și externi, desfășurate fizic cu profesorii din școala gazdă, din Grădinița cu P.P. ”Rază de Soare”- Târgoviște-România, din 1o PIRAMATIKO DIMOTIKO SHOLIO ALEXANDROUPOLIS-Grecia și din Kindergarten Mukulax co- Finlanda, cât și on-line cu participarea partenerilor din Cipru și Turcia.

Scopul proiectului vizează dezvoltare profesională a cadrelor didactice din școlile partenere prin programe și sesiuni de formare pe tema competențelor globale dar și consolidarea unei rețele (de aici și titlul proiectului) de practicieni educaționali care au experiență în promovarea incluziunii.

Proiectul  se structurează pe schimbul de bune practici, fiecare dintre partenerii proiectului dețin o anumită  experiență pentru a  aduce  grupului  o pregătire specială pe tema competențelor globale, având câte o metodă/abordare pedagogică de prezentat :

  • Marea britanieCreativity and imagination – Mantle of the expert https://www.mantleoftheexpert.com/;
  • Turcia: Critical thinking and problem solving – Music Learning Theory- Edwin Gordon;
  • Finlanda: Character and personal development– Lau Lau (song draw approach);
  • Grecia: Digital literacy – communication -ICT and Web 2.0 tools in Education to support langauge acquisition and communication;
  • Cipru: Citizenship -Inclusion through Art: visual arts, music, dance and drama;
  • România:  Collaboration – Game based learning method;

În acest context, țara gazdă a prezentat o serie de materiale și resurse virtuale de exemplificare a abordărilor pedagogice inovatoare și a metodelor pe care le implementează,  căt și workshop-uri și sesiuni de formare on-line și fizic precum:

Programul a cuprins vizitarea școlii, întâlnire cu Consiliul Elevilor, exemplificarea strategiei de dezvoltare managerială a școlii – GROW  ( Giving-Responsible- Open minded- Welcoming) precum și elemente cultural- tradiționale.

Au fost planificate următoarele activități și sarcini ale proiectului, s-a realizat evaluarea întâlnirii, a sesiunilor de lucru on-line și fizic

În urma acestei mobilități, profesorii participanți și toți membrii echipei de proiect din fiecare instituție școlară vor proiecta și structura activități pe baza metodelor/abordărilor pedagogice noi  învățate, care vor fi aplicate la grupa și ulterior  vor încărcate în twinspace-ul proiectului și Google classroom, constituind resurse educaționale pentru profesorii  români dar și europeni. Vor fi eleborate RED -uri accesibile comunității educaționale dâmbovițene și europene pe site IȘJ și eTwinning.

 Material realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene. Conţinutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Agenţia Naţională şi Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care conţinutul informaţiei va fi folosit.

Responsabil proiect,

Ciulei Florentina

Banner