fbpx

Platformă de știri și opinii

Category archive

Social

Arhiepiscopia Târgoviștei a oferit daruri cu prilejul Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice

in Actualitate/Social by

Biroul de Îngrijire la Domiciliu pentru Persoane Vârstnice din cadrul Direcției de Asistență Socială Târgoviște a primit, joi, 29 septembrie 2022, prin intermediul Sectorului Social-Filantropic și Misionar al Arhiepiscopiei Târgoviștei, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Nifon, alimente pentru a susține o masă festivă ce va fi oferită pentru 20 de persoane vârstnice, cu ocazia Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice, ce se serbează la 1 octombrie.

Biserica încurajează sprijinirea persoanelor vârstnice și oferă un exemplu în acest sens, îndemnând la înmulțirea gesturilor filantropice în societatea noastră.

Sursa: Biroul de presă al Arhiepiscopiei Târgoviștei

Bilanț la Crucea Roșie Dâmbovița

in Actualitate/Social by

Marți, 27 septembrie, a avut loc ședința anuală cu președinții de subfiliale ai Crucii Roșii Dâmbovița.. A fost analizată activitatea din ultimul an și sa-au stabilit reperele pentru viitorul filialei

Tuturor le-am transmis azi că după ce am parcurs împreună, în anii trecuți, greaua încercare a pandemiei, Societatea Națională de Cruce Roșie și filiala noastră au susținut cu deosebită implicare eforturile de combatere a acestui flagel modern.

Crucea Roșie este cea mai cunoscută organizație pe plan intern sau internațional, care este implicată în alinarea suferinței umane, în salvarea de vieți omenești, în ușurarea existenței multora din semenii noștri copleșiți de încercări, prin intermediul a multor programe, proiecte, inițiative, demersuri și colaborări, astfel că este și cea mai respectată instituție pe palierul acesta de activitate, care contribuie din plin la salvgardarea demnității umane și la ușurarea vieții celor aflați în dificultate.

Dintre cele mai cunoscute implicări ale filialei noastre de Cruce Roșie amintesc numai câteva, precum: campania de donare de sânge, prevenirea și intervenția în caz de dezastre, cursurile de prim ajutor, derularea de acțiuni de sprijin pentru familiile defavorizate, programele de suport social pentru asistarea persoanelor fără venituri sau cu venituri reduse, asigurarea de produse alimentare pentru îmbunătățirea meselor la cantinele sociale; Educație non-formală si sprijin material pentru copii din centrele de plasament; Suport psihologic si material vârstnicilor din căminele-spital si din centrele rezidențiale dedicate; ajutorarea ocazionala a refugiaților din Romania și Servicii medico-sociale pentru persoane vârstnice, precum si îngrijire la domiciliu.

În timpul pandemiei, am desfășurat activități de informare cu privire la pandemie, la campania de vaccinare, dar și la oferirea de ajutor centrelor de vaccinare și persoanelor nevoiașe, în special cu produse de igienă și măști de protecție.

Încă de la începutul conflictului din Ucraina, am sprijinit centrele de refugiați și le-am oferit produse esențiale acestora, alimentare sau nealimentare, încercând să ajutăm pe toți aceia care au fugit din calea războiului.

Suntem implicați în proiecte cu mare impact pentru comunitățile locale, așa cum este de exemplu proiectului intitulat “Împreună spunem stop abandonului școlar!”, ce are drept obiectiv consolidarea capacității Societății Naționale de Cruce Roșie, filiala Dâmbovița de a formula și promova o alternativă cu impact național, la politică publică inițiată de Guvern în domeniul prevenirii părăsirii timpurii a școlii și în concordanță cu Strategia de Consolidare a Administrației publice.

Implicarea noastră în cadrul Societății Naționale de Cruce Roșie reprezintă o mărturie a umanității noastre, o necesitate pentru comunitățile în care activăm, un sprijin concret pentru cei aflați în nevoie și un răspuns adecvat provocărilor timpului nostru.

Lumea noastră s-a confruntat cu uriașa provocare a pandemiei de Covid 19, se confruntă cu provocări climatice, dar și economice, sociale, ori numeroase conflicte, dintre care cel mai evident este în Ucraina, aproape de granițele țării noastre. Față de acestea nu putem asista nepăsători!

În mod deosebit, apreciez colaborarea constantă, rodnică și eficace cu Consiliul Județean Dâmbovița, personal cu domnul președinte Corneliu Ștefan, care face ca această instituție să fie una din cele mai onorabile care susțin activitatea noastră.

De asemenea, apreciez foarte mult colaborarea cu domnii și doamnele primar de pe tot cuprinsul județului, care se străduiesc să susțină și să promoveze activitatea noastră în plan local.

Vă mulțumesc, cu deosebită, recunoștință, tuturor!

Atât șefii filialelor, cât și primarii localităților din județ sunteți cei care cunoașteți cel mai bine cu ce se confruntă comunitățile, de aceea, aveți cel mai mare aport la sprijinirea rezolvării acestor provocări. Pe domniile voastre contează cel mai mult concetățenii noștri, dar și eu și conducerea centrală a Crucii Roșiii.

Vă apreciez munca și implicarea, vă mulțumesc pentru tot și vă rog să continuați să vă implicați cu mult entuziasm și disponibilitate în a fi și pe mai departe susținători ai binelui comun și al demnității umane în vremea noastră!

De asemenea, mulțumesc conducerii executive a filialei, domnul Raul Pavelescu, dar nu în ultimul rând, voluntarilor noștri, fără de care nu am putea exista.

Am transmis și un mesaj de binecuvântare din partea Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Nifon, fost președinte al SNCRR, tuturor participanților la această întâlnire.

Trebuie să ne implicăm!

Trebuie să acționăm!

Trebuie să fim responsabili!

Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu și de acum înainte!„, a afirmat președintele Crucii Roșii Dâmbovița, Ionuț Ghibanu.

Sursa: Facebook Ionuț Ghibanu

Crucea Roșie Dâmbovița și Kruk România sprijină copiii de origine ucraineană de pe teritoriul județului Dâmbovița

in Actualitate/Social by

Zilele acestea Crucea Roșie Dâmbovița și Kruk România au organizat o campanie de sprijinire a copiilor de origine ucraineană aflați în județul nostru. Astfel Kruk România s-a alăturat Crucii Roșii Dâmbovița în efortul de a sprijini persoanele care fug de conflictul din Ucraina și care locuiesc în România, în acest caz copiii ucraineni. Concret ajutorul a constat în acordarea de tichete sociale cu o valoarea individuală de 300 de lei fiecărui copil refugiat. Inițiatorului campaniei, Kruk România, i-a revenit sarcina de a strânge fondurile necesare, în timp ce organizația noastră s-a ocupat de identificarea beneficiarilor și acordarea tichetelor.

Valoarea totală a tichetelor a fost de 9.000 de lei, astfel încât la finalul evenimentului 30 de copii s-au putut bucura de eforturile noastre, zâmbetele lor de fericire acordându-ne garanția că demersul nostru s-a bucurat de un real succes.

Sursa: Comunicat de presă Crucea Roșie Dâmbovița

ITM Dâmbovița: tratăm cu responsabilitate petițiile care ne sunt adresate

in Actualitate/Social by

Soluționarea petițiilor reprezintă o parte importantă a activității Inspectoratului Teritorial de Muncă Dâmbovița. Potrivit Ordonanței nr. 27 din 30 ianuarie 2002, prin petitie se înţelege „cererea, reclamaţia, sesizarea sau propunerea formulată în scris, ori prin poşta electronică, pe care un cetăţean sau o organizaţie legal constituită o poate adresa autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale”.

Petițiile se adresează în scris, prin fax, email, poșta sau la ghișeul instituției și trebuie să conțină, în mod obligatoriu, numele complet, CNP-ul și adresa de corespondență ale petentului și, de asemenea să ofere date despre angajator, ca denumirea companiei, sau adresa la care se află punctul de lucru. Atragem atenția asupra faptului că, potrivit prevederilor legale menționate anterior, petițiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare ale petitionarului nu se iau în considerare şi se clasează.

Facem precizarea că în competența Inspectoratului Teritorial de Muncă Dâmbovița intră doar soluționarea aspectelor care vizează angajatori care realizează activitate pe raza județului Dâmbovița. Petițiile greşit îndreptate sunt redirecționate, în termen de 5 zile de la înregistrare autorităţilor sau instituţiilor publice care au ca atribuţii rezolvarea problemelor sesizate, urmand ca petiționarul să fie înștiintat despre aceasta.

Termenul legal de transmitere a răspunsului la petiții, indiferent dacă acesta este favorabil sau nefavorabil, este de 30 de zile de la data înregistrării petitiei, cu mențiunea că, în situaţia în care aspectele sesizate necesită o cercetare mai amănunţită, conducătorul instituţiei poate prelungi termenul prevăzut cu cel mult 15 zile.

De la începutul anului, până în prezent, Inspectoratul Teritorial de Muncă Dâmbovița a înregistrat 240 de petiții, cele mai multe din partea angajaților nemulțumiți de anumite aspecte ale relației cu angajatorii. La acestea s-au adăugat însă și aproximativ 20 de petiții, care reclamau munca la negru, de cele mai multe ori acestea vizând domeniul construcțiilor.

Printre aspectele sesizate cel mai frecvent de angajații dâmbovițeni se numără încetarea contractului de muncă, fără a li se fi făcut plata ultimelor perioade lucrate sau a concediilor de odihnă, ori fără eliberarea documentelor obligatorii, cum ar fi decizia de încetare a Contractului Individual de Muncă, adeverința de vechime și extrasul REVISAL. Alte nemulțumiri ale angajaților țin de neacordarea zilelor de concediu de odihnă, neplata orelor suplimentare, neacordarea zilelor libere prevăzute de legislația în vigoare și chiar de comportamentul angajatorilor și de condițiile de muncă.

Atragem atenția angajaților să semneze condica de prezență și ștatele de plată, pentru a putea face dovada orelor lucrate și a sumelor încasate și de asemenea să nu semneze documente în alb sau cu conținutul cărora nu sunt de acord, întrucât, în astfel de situații Inspectoratul Teritorial de Muncă nu mai poate interveni, fiind nevoie ca petenții să se adreseze instanțelor competente.

Vă reamintim că puteți obține mai multe informații, apelând numărul de telefon 0245/612 021, accesând site-ul ITM Dambovita, sau scriind pe e-mailul instituției, itmdambovita@itmdambovita.ro.    

Lixandru Marius, Inspector Șef

Sursa: Comunicat de presă ITM Dâmbovița

Crucea Roșie Dâmbovița – „Binele are un plan, începe cu un ghiozdan!”

in Actualitate/Social by

Crucea Roșie Dâmbovița lansează campania „Binele are un plan, începe cu un ghiozdan,” prin care facilitează accesul la un început de an școlar fără griji pentru cât mai mulți elevi din mediile defavorizate din județ. Carrefour deschide lista de donații asigurând cele mai importante produse pentru școală, ghiozdane și penare, și încurajează clienții să contribuie, de asemenea, cu rechizite.

Dreptul la educație trebuie asigurat tuturor copiilor. Astfel, susținerea educației este în mod natural una dintre direcțiile strategice ale Carrefour România, fiind fundamentală formării unor comunități puternice. Binele are un plan, începe cu un ghiozdan este un act responsabil pe care ni l-am asumat alături de Crucea Roșie, pentru a le oferi copiilor o șansă în plus, pentru ca aceștia să-și poată urma studiile și, ulterior, a se putea pregăti pentru un viitor profesional cât mai puternic,” a declarat Alina Gamauf, Membru în Comitetul Executiv, Carrefour România.

Campania de donații se desfășoară în perioada 22 august – 2 octombrie, cu obiectivul de a colecta necesarul de rechizite pentru copiii din mediile defavorizate din județ. Astfel, clienții Carrefour pot dona în magazin, pentru elevii de școală primară sau gimnazială articole de uz școlar, precum: penar, stilou, creion grafit, radieră, riglă 30 cm, set geometrie, ascuțitoare, lipici, carioci, pix albastru/ verde/ roșu, caiet de matematică A4, caiet dictando A4, bloc desen, acuarele, vocabular, pic corector, pensule, plastilină.

Atât noi, cât și Carrefour România credem cu tărie că fiecare copil are dreptul la educație, iar cu sprijinul potrivit, poate accesa cu speranță multiple oportunități. Prin intermediul campaniei „Binele are un plan, începe cu un ghiozdan”, oferim instrumentele necesare – caiete, creioane, ghiozdane, dar și alte rechizite – copiilor care din diverse motive nu și le pot procura. Poate considerate banale, aceste obiecte de uz școlar sunt importante și pot contribui la succesul pe termen lung al copiilor,” a adăugat Ioan Silviu Lefter, director general al Crucii Roșii Române.

Campania „Binele are un plan, începe cu un ghiozdan” este lansată astăzi la nivel național până pe 2 octombrie în toate hipermarketurile Carrefour; compania va dona ghiozdane și penare, invitând clienții să contribuie cu donații de produse complementare în centrele de colectare din Carrefour.

Oricine dorește să se alăture inițiativei, poate dona în magazinul Carrefour, localizat în Târgoviște, adresa: Str. Regele Ferdinand, nr.6, Dâmbovița Mall.

SURSA: Comunicat de presă Crucea Roșie Dâmbovița

Prefectul Claudia Gilia a prezidat ședința Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice

in Actualitate/Administrație/Social by

Prefectul Claudia Gilia a prezidat, astăzi, la sediul Instituției Prefectului, ședința Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice, desfășurată în comun cu reprezentanți ai: serviciilor publice deconcentrate, organizațiilor și asociațiilor pensionarilor din sistemul asigurărilor sociale, cadre militare în rezervă și în retragere, casele de ajutor reciproc ale pensionarilor, asociațiilor persoanelor cu dizabilități și nevăzătorilor.

Principalul punct pe ordinea de zi l-a constituit ”Informarea referitoare la beneficiile persoanelor cu dizabilități, acordate în anul 2022 de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmbovița.”

În acest sens, directorul D.G.A.S.P.C. Dâmbovița, doamna Ionela Sandu, a subliniat că persoanele cu dizabilităţi beneficiază de o serie de prestaţii sociale, astfel:

Persoanele cu handicap grav sau accentuat, reprezentanţii legali ai acestora, precum şi părintele, tutorele sau persoana care se ocupă de creşterea şi îngrijirea copilului cu handicap grav sau accentuat în baza unei măsuri de protecţie specială, stabilită în condiţiile legii pot opta, la cerere, pentru acordarea gratuității la transportul interurban sau pentru decontarea carburantului necesar autoturismului, conform legii, și aflat în proprietatea acestora, corespunzător costurilor biletelor de tren interregio IR cu regim de rezervare la clasa a II-a, după caz, fără a depăși suma de 1.500 lei anual, pentru persoanele cu handicap grav, respectiv 750 lei anual, pentru persoanele cu handicap accentuat.

Persoanele cu handicap grav beneficiază, de asemenea, de gratuitatea transportului interurban, la alegere, cu orice tip de tren, în limita costului unui bilet de tren interregio IR cu regim de rezervare la clasa a II-a, cu autobuzele sau cu navele de transport fluvial, pentru 24 de călătorii pe an calendaristic, iar cele cu handicap accentuat pentru 12 călătorii pe an calendaristic, fiind astfel înlocuite călătoriile dus-întors pe an calendaristic cu călătorii pe an calendaristic.

Persoanele adulte cu handicap grav sau accentuat pot beneficia de credit a cărui dobândă se suportă din bugetul de stat, în baza unui contract privind angajamentul de plată a dobânzii pentru achiziționarea unui singur autovehicul şi pentru adaptarea unei locuințe conform nevoilor individuale de acces, cu condiţia plăţii la scadenţă a ratelor creditului, dar şi cu condiţia ca valoarea creditului să nu depăşească 10.000 de euro (la cursul stabilit de Banca Naţională a României la data încheierii contractului de creditare), iar returnarea creditului să nu depăşească 10 ani.

În cazul achiziţionării de autovehicule adaptate special pentru transportul persoanelor cu handicap netransferabile, dependente de scaunul cu rotile, valoarea creditului nu poate depăşi 20.000 de euro (la cursul stabilit de Banca Naţională a României la data încheierii contractului de creditare), perioada de rambursare fiind de 15 ani.

Un alt beneficiu pentru persoanele cu handicap îl reprezintă rovigneta gratuită, pentru autoturismele proprietate personală, oferită:

 • persoanelor cu handicap (indiferent de grad);
 • părinţilor copiilor cu handicap (indiferent de grad);
 • asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav;
 • însoţitorilor persoanelor cu handicap grav.

Persoanele cu dizabilități pot beneficia de vouchere nominale, în valoare de 23.000 de lei, cu care pot achiziționa dispozitive și tehnologii asistive, care să le ajute să se încadreze pe piața muncii.

Pot beneficia de vouchere, persoanele adulte cu dizabilități, având capacitate de muncă, înregistrate la Agenția Județenă pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM), ca fiind în căutarea unui loc de muncă sau ca beneficiare de servicii de consiliere, mediere și orientare pe piața muncii.

La Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dâmboviţa, adulţii cu dizabilităţi din comunitate pot beneficia de recuperare, precum şi de activităţi de relaxare şi dobândire a abilităţilor pentru o viaţă independentă, în cadrul serviciilor sociale de zi şi de recuperare, în următoarele centre:

 • Centrul de zi de informare și consiliere pentru persoane adulte în dificultate Târgoviște;
 • Centrul de orientare și formare profesională și de pregătire pentru viața independentă – Târgoviște;
 • Centrul de zi pentru persoane adulte cu dizabilități Târgovişte;
 • Centrul de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu pentru persoane adulte cu dizabilități – Târgoviște;
 • Centrul de criză pentru persoane adulte cu dizabilităţi Pucioasa;
 • Centrul de Zi ”Anca” Gura Ocniţei;
 • Centrul de Zi din cadrul Centrului de Servicii Comunitare ”Floarea Speranței” Pucioasa.

Totodată, persoanele care au certificate de încadrare în grad de handicap beneficiază, prin intermediul primăriilor de domiciliu, de scutiri de la plata impozitelor, dacă proprietăţile sunt ale persoanelor cu dizabilităţi, carduri pentru parcare și reţete gratuite de la medicii de familie.

”Doresc să – mi exprim aprecierea pentru implicarea autorităților în promovare și protecția drepturilor persoanelor cu dizabilități, pentru crearea unor condiții optime, potrivite nevoilor lor. Salut, totodată, proiectul de act normativ inițiat de Ministrul Familiei și Egalității de Șanse, în colaborare cu Ministrul Muncii și Protecției Sociale, prin care sumele minime anuale destinate furnizării serviciilor sociale sunt majorate. Acest proiect reprezintă o gură de oxigen pentru persoanele care beneficiază de serviciile sociale, mai ales că, în majoritatea cazurilor, prestațiile sociale reprezintă singura sursă de venit din care oamenii se străduiesc să își achite costurile nevoilor de bază. Voi susține orice demers care le asigură semenilor noștri dreptul la un trai decent, garantat de Constituția României.” (Prefect, Claudia GILIA)

SURSA: Biroul de Presă al Instituției Prefectului – Județul Dâmbovița

Protecția socială, în atenția Guvernului. Marius Budăi: „Lucrăm la un nou pachet de măsuri”

in Actualitate/Politică/Social by

Guvernul are în vedere adoptarea unui nou set de măsuri care să ajute românii cu venituri mici să depășească cu bine criza creșterii explozive a prețurilor.

Ministrul Muncii și Solidarității Sociale, cel care a anunțat noul pachet social, a dat asigurări că măsurile vizează toți cetățenii afectați de criză, nu doar pensionarii cu venituri mici.

Trebuie să căutăm soluții să extindem aceste măsuri, nu doar la categoriile vulnerabile, pentru că toți cetățenii au fost afectați de aceste scumpiri. Puterea de cumpărare a fost afectată. (…) Lucrăm la un nou pachet de măsuri. Îmi cer scuze cetățenilor – nu suntem în posibilitate de a anunța ceea ce vom implementa. Lucrăm la rectificarea bugetară. Identificăm soluții pentru a crea măsuri echilibrate între pachetul social și cel economic. 

Discutăm și cu premierul României, noi suntem parte a coaliției și avem discuții repetate. Nu vrem să dezamăgim. Când vom decide, vom anunța ceea ce se va implementa”, a anunțat ministrul Marius Budăi, potrivit Romania Tv.

Ministrul Budăi a mai spus că PSD nu ia în calcul tăieri de pensii sau salarii, scumpirile din ultima perioadă reprezentând o grea lovitură pentru toți românii.

Președintele Agenției Naționale pentru Romi a participat la ședința Grupului de Lucru Mixt organizată de Prefectura Dâmbovița

in Actualitate/Administrație/Social by

În Sala Unirii a Consiliului Județean Dâmbovița, a avut loc ședința ordinară a Grupului de Lucru Mixt, la care au luat parte: Prefectul Claudia Gilia, subprefecții Ioan Corneliu Sălișteanu și Adrian Chițescu, precum și Secretarul de Stat Iulian Paraschiv, Președintele Agenției Naționale pentru Romi. Au fost invitați și lideri importanți ai comunităților rome din județ.

În cadrul ședinței, au fost dezbătute cele două puncte trecute pe ordinea de zi, respectiv, măsurile privind reorganizarea Grupului de Lucru Mixt și a Biroului Județean pentru Romi și Strategia Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii romilor 2022-2027, la nivel județean și local – implementarea și prezentarea oportunităților de finanțare pentru persoanele vulnerabile.

În ce privește implementarea strategiei la nivel local, aceasta este asigurată de către Primar, în calitate de autoritate executivă, și de Consiliul Local, în calitate de autoritate deliberativă la nivel local, ambele având ca atribuții asigurarea respectării drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor și punerea în aplicare a legislației în vigoare.

În ce privește implementarea Strategiei la nivel județean, Instituția Prefectului, prin Biroul Județean pentru Romi îndeplinește mai multe atribuții – cadru, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 560/2022, după cum urmează: elaborează planul județean de măsuri privind incluziunea cetățenilor români aparținând minorității rome; monitorizează implementarea măsurilor din aria de activitate a autorităților administrației publice locale și a serviciilor deconcentrate ale ministerelor de resort pentru îndeplinirea indicatorilor, a obiectivelor și măsurilor din Strategie; sprijină implementarea măsurilor stabilite în planurile județene prin acordarea de consultanță reprezentanților serviciilor deconcentrate și prin facilitarea accesului acestora în cadrul comunităților de cetățeni români aparținând minorității rome; coordonează tehnic resursa umană care activează la nivel local/comunitar în procesul de identificare a nevoilor locale; întocmește rapoartele periodice de progres referitoare la implementarea planului județean de măsuri privind incluziunea cetățenilor români de etnie romă;

”Îi asigur pe cetățenii români aparținând minorității rome de toată disponibilitatea. Instituția Prefectului va interveni, potrivit legii, nu doar în cadrul instituțional, ci și în comunitate, pentru asigurarea unei relații solide cu acele servicii specializate care sunt indispensabile comunității, respectiv, servicii de sănătate, educaționale, medicale sau de igienă ori de asistență socială. De asemenea, prin intermediul Biroului Județean pentru Romi, experții locali pentru romi din cadrul unităților administrativ-teritoriale din județul Dâmbovița vor beneficia de asistență metodologică de specialitate în procesul de elaborare a instrumentelor de lucru.” (Prefect, Claudia GILIA)

SURSA: Comunicat de presă Instituția Prefectului, județul Dâmbovița

Compania de Apă furnizează apă în regim normal, în ciuda problemelor cauzate de secetă

in Actualitate/Social by

În contextul reducerii constante a debitelor de apă ale sursei cauzată de secetă, fenomen ce nu poate fi prevenit şi nici stopat, CATD a luat măsuri pentru utilizarea la maximum a capacităţilor de captare, transport şi distribuţie a apei potabile în anumite zone din aria de operare.

Astfel, vă informăm că, în prezent, Compania de Apă Târgoviște Dâmbovița SA nu furnizează apă în sistem discontinuu, singura localitate în care apa este furnizata după un program propus fiind satul Cândești Deal, unde din cauza creșterii consumului de apă peste capacitatea instalată a sistemului, începând cu data de 08.05.2020 apa este furnizată zilnic, în intervalele orare 06.00 – 08.00 și 18.00 – 20.00.

În încercarea de a preîntâmpina aceste situații, vă comunicăm că în anul 2022 CATD a executat din fonduri proprii patru foraje de exploatare pentru alimentare cu apă, în localitățile Lucieni, Dragodana, Produlești și Valea Lungă.

Prin „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzata din județul Dâmbovița, în perioada 2014- 2020”, conform studiului de fezabilitate aferent contractului de finantare nr.625/30.09.2021, vor fi executate următoarele:

I. REABILITARE FRONT DE CAPTARE (25 foraje)
– 1 foraj TĂTĂRANI;
– 10 foraje la Braniștea, Titu;
– 12 foraje la HULUBEȘTI;
– 2 foraje la Malu cu Flori.
II. EXTINDERE FRONT DE CAPTARE (25 foraje)
– 5 foraje la Braniștea, Titu;
– 1 foraj la Telești și 1 foraj la Scheiu de Jos;
– 14 foraje la DOBRA;
– 1 foraj la Niculești;
– 2 foraje la Gâlma – Răteiu și 1 foraj la Malu cu Flori.

BIROUL DE PRESĂ AL COMPANIEI DE APĂ TÂRGOVIȘTE DÂMBOVIȚA

Voluntariat…la DGASPC Dâmbovița: „Vă așteptăm alături de copiii și adulții din sistemul de protecție socială!”

in Social by

COMUNICAT DE PRESĂ

DGASPC Dâmbovița își deschide porțile pentru psihologii, psiho-terapeuții, asistenții sociali, pedagogii de recuperare, instructorii de ergo-terapie, profesorii și educatorii specializați, care acceptă provocări în domeniul lor de activitate. Astfel de specialiști sunt invitați să fie alături de copiii din centrele rezidențiale, cu și fără dizabilități, dar și de adulții instituționalizați în serviciile sociale din subordinea instituției.

De asemenea, îi așteptăm alături de noi și pe studenții în domeniile menționate, care își doresc să aplice cele învățate la facultate și tind spre perfecționare, pentru a deveni profesioniști în meseria aleasă. Aceștia vor primi documente ce le vor atesta practica desfășurată în centrele rezidențiale ale DGASPC Dâmbovița. Se vor încheia contracte de voluntariat și protocoale de colaborare.

Cei care sunt dedicați meseriei, care își desfășoară activitatea profesională cu pasiune și chiar își doresc să-i ajute pe cei din jur, prin prisma profesiei, sunt așteptați în familia DGASPC Dâmbovița!

DIRECTOR GENERAL,             

Ionela Sandu

Târgoviște, 1 iunie 2022: Primăria anunță program special pentru transportul în comun și evenimente multiple, dedicate Zilei Copilului

in Actualitate/Administrație/Social by

Ziua de 1 iunie 2022 va fi una specială la Târgoviște. Mai multe evenimente, dedicate marcării Zilei Internaționale a Copilului, vor avea loc în oraș. Administrația locală a făcut mai multe anunțuri, în acest sens, prezentând cele mai importante modificări în ceea privește transportul în comun dar și principalele evenimente ce se desfășoară la nivelul urbei.

Citește Știrea

Zilele Județului Dâmbovița (1-5 iunie). O sărbătoare pentru toți dâmbovițenii, anunță CJD. Ce evenimente nu trebuiesc ratate

in Administrație/Social by

În perioada 1-5 iunie 2022, pentru prima dată, va avea loc sărbătoarea tuturor dâmbovițenilor, sub titulatura „Zilele Județului Dâmbovița”. Evenimentul va fi unul pentru toți dâmbovițenii, au anunțat reprezentanții CJ Dâmbovița, cei care și organizează această sărbătoare aflată la prima ediție.

„1-5 Iunie, „Zilele Județului #Dâmbovița„! Vă așteptăm!

Sărbătorim împreună!

Consiliul Județean Dâmbovița”

A transmis și președintele CJ Dâmbovița, Corneliu Ștefan.

Județul Dâmbovița marchează împlinirea, în 2022, a 510 ani de atestare documentara a județului, iar seria de manifestări culturale , sportive sau de diverstisment este una impresionantă. Iată mai jos, într-o prezentare grafică, cele mai importnate repere, așa cum au fost ele anunțate de organizatori:

„Pașaport pentru Vacanță”- Inițiativă inedită la Prefectura Dâmbovița, cu ocazia Zilei Copilului

in Actualitate/Social/Utile by

Prefectura Dâmbovița anunță că, în data de 1 Iunie, Ziua Copilului, Serviciul Public Comunitar de Pașapoarte Dâmbovița își deschide porțile doar pentru copii. Acestora le vor fi eliberate pașapoarte, la cerere, în cadrul evenimentului intitulat „Pașaport pentru Vacanță”.

Sursa foto: Prefectura Dâmbovița

Cu ocazia sărbătoririi Zilei Internaționale a Copilului, Serviciul Public Comunitar de Pașapoarte Dâmbovița își deschide porțile și îi așteaptă pe copii cu surprize inedite în cadrul evenimentului PAȘAPORT PENTRU VACANȚĂ”.

Astfel, pe data de 1 Iunie, programul de lucru cu publicul este stabilit în intervalul orar 09.00 – 13.00. Potrivit datelor furnizate de conducerea S.P.C.P. Dâmbovița, vor funcționa două ghișee pentru depunerea documentelor și un ghișeu de eliberări documente, fără a fi nevoie de programare prealabilă.

Pentru a se asigura că au asupra lor toate documentele necesare, inclusiv chitanța de plată a contravalorii pașaportului, persoanele care vor solicita depunerea cererii de eliberare a pașapoartelor pentru minori sunt invitate să consulte pagina de internet www.pasapoarte.mai.gov.ro, sau www.db.prefecrtura.mai.gov.ro

Pașaportul simplu electronic se eliberează în termen de 5 zile lucrătoare, iar pașaportul simplu temporar se eliberează în 15 zile calendaristice.

În același cadru de sărbătoare, în data de 30 mai, Direcția Generală de Pașapoarte va participa la ZIUA PORȚILOR DESCHISE PENTRU COPII, acțiune organizată de Ministerul Afacerilor Interne, unde îi va aștepta deopotrivă pe copii, părinți sau bunici, cu prezentări interactive ale documentelor de călătorie românești, inclusiv ateliere de verificare a elementelor de siguranță ”invizibile” cuprinse în pașaport, și o mulțime de cadouri minunate.”

A anunțat Prefectura Dâmbovița.

DJS Dâmbovița: 53% dintre dâmbovițeni s-au autorecenzat. La Hulubești procentul este de 100%

in Actualitate/Social by

Direcția Județeană de Statistică Dâmbovița (DJS) a anunțat că aproximativ 53% dintre dâmbovițeni s-au autorecenzat în cele două luni și jumătate cât au trecut de la momentul declanșarii recensământului populației și locuințelor, la nivel național. Cei mai mulți dintre cei care au ales să apeleze la varianta autorecenzării, în Dâmbovița, sunt din mediul rural, aproximativ 70% din totalul de peste 252.000 de dâmbovițeni ce s-au autorecenzat.

Comunicat de presă:

La finalul celei de-a 71-a zi de autorecenzare si autorecenzare asistată (în perioada  14 martie – 23 mai 2022 ) la nivelul județului Dâmbovița au fost completate 252585 chestionare, dintre care  30% în mediul urban și 70% în mediul rural. Situația chestionarelor completate este una bună, Dâmbovița situându-se la nivelul ratei naționale de autorecenzare cu un procent de 53%.

Județul  Dâmbovița se situează pe locul 14, după numărul formularelor completate, în ierarhia județelor.

Raportat la metoda de completare a chestionarelor de recensământ, un procent de aproximativ 30% reprezintă populația care s-a autorecenzat individual din confortul propriu și 70% populația care s-a autorecenzat cu sprijinul unui recenzor ARA.

 În mediul urban  cele mai multe chestionare au fost completate în  municipiul Târgoviste 39832 chestionare, urmat de municipiul Moreni cu 9149 chestionare, orașul Pucioasa cu 8527chestionare și orașul Găești cu 7041 chestionare.

În mediul rural, primele opt unități administrativ teritoriale din punct de vedere al numărului de chestionare completate sunt următoarele: Răzvad cu 5677 chestionare, Aninoasa cu 4375 chestionare, Cornești cu 4367 chestionare, Potlogi cu 4339 chestionare, Șotânga cu 4312 chestionare, Dragomirești cu 4211 chestionare, Voinești cu 4198 chestionare și Comișani cu 4161 chestionare.

Referitor la situația raportată în funcție de numărul  populației estimată la 1 decembrie 2021 unitățile administrativ teritoriale cu cel mai mare procent de completare a chestionarelor sunt:Hulubești cu 100%, Cobia cu 93,6%, Cândești cu 91,1%,  Gura Foii cu 90,6% și  Comișani cu 83,4%.

Doar până în data de 27 mai 2022, populația se mai poate autorecenza voluntar din confortul propriu sau cu ajutorul unui recenzor ARA din centrele de autorecenzare asistată, și mai poate  să beneficieze de o zi liberă plătită de angajator.

Începând cu data de 31 mai 2022 urmează etapa de colectare date în teren de către recenzori prin vizite la domiciliu.

Le mulțumim celor care au înțeles importanța recensământului, dând dovadă de spirit civic, prin implicare directă în completarea chestionarului on-line.

Îndemnăm cetățenii să colaboreze în continuare cu recenzorii de teren și să ofere toate informațiile solicitate în mod corect și complet .

Prefectura Dâmbovița: Peste 30.000 de dâmbovițeni au primit, gratuit, pachete cu produse alimentare, în ultimele două săptămâni

in Actualitate/Administrație/Social by

Instituția Prefectului Județului Dâmbovița a anunțat că, prin intermediul Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (POAD), au fost distribuite peste 30.000 de pachete cu produse alimentare, în județul Dâmbovița. Programul a avut loc în perioda 5-19 mai 2022.

Citește Știrea

Prefectura Dâmbovița: Au fost semnate contractele pentru emiterea voucherelor sociale, de 50 de euro. Cine beneficiază

in Actualitate/Administrație/Social by

Prefectura Dâmbovița a anunțat că voucherele sociale, în valoare de 50 de euro, pentru 3 milioane persoane defavorizate, sunt tot mai aproape de beneficiari. Au fost semnate contractele pentru emiterea cardurilor şi pentru livrarea acestora de către Poşta Română, a anunțat prefectul Județului Dâmbovița, Claudia Gilia.

Foto- Claudia Gilia, Prefect Dâmbovița

Banii vor fi oferiţi în patru tranşe până la sfârşitul acestui an. Beneficiarii vor putea cumpăra produse alimentare de bază şi/sau pentru asigurarea de mese calde.

Pachetul „Sprijin pentru România” are un buget de 3,1 miliarde lei, sumă prevăzută în bugetul de stat şi din fonduri europene nerambursabile.

Pot beneficia de vouchere:

• pensionarii care au venituri nete lunare mai mici sau egale cu 1.500 lei (număr estimat: peste 2,3 milioane persoane);

• persoanele (copii şi adulţi), încadrate în grad de handicap grav, accentuat sau mediu, ale căror venituri nete lunare proprii sunt mai mici sau egale cu 1.500 lei (număr estimat: peste 400.000 de persoane);

• familiile cu cel puţin 2 copii în întreţinere ale căror venituri nete lunare pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 lei;

• familiile monoparentale ale căror venituri nete lunare pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 lei;

• familiile cu dreptul la ajutorul social în condiţiile Legii privind venitul minim garantat;

• persoanele fără adăpost.

La nivelul județului Dâmbovița de acest sprijin vor beneficia aproximativ 27.343 de persoane.

A mai precizat Prefectul judetului Dâmbovița, Claudia Gilia

Peste 700 de locuri de muncă disponibile, la Bursa Generală a Locurilor de Muncă de la Târgoviște. Evenimentul a fost organizat de AJOFM și CJ Dâmbovița

in Actualitate/Administrație/Social by

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Dâmbovița (AJOFM), în parteneriat cu Consiliul Județean Dâmbovița (CJD), a organizat astăzi, 20 mai 2022, Bursa Generală a Locurilor de Muncă. Evenimentul, ce a avut loc la Târgoviște, la Clubul Studenților,a urmărit creșterea ratei de ocupare prin corelarea cererii cu oferta de locuri de muncă și prin posibilitatea interacţiunii directe între angajatori şi solicitanți.

Citește Știrea

CATD transmite condoleanțe familiei fostului director al societății, Dorin Staicu, ce a a încetat din viață

in Actualitate/Social by

Fostul director al Companiei de Apă Târgoviște – Dâmbovița (CATD), Dorin Staicu, a trecut la cele veșnice, în data de 16 mai 2022. Dorin Staicu s-a luptat, o lungă perioadă de timp, cu o boală nemiloasă. Foștii colegi de la CATD nu l-au uitat și au tranmis un mesaj de condoleanțe familiei îndurerate.

Sursa foto- Dorin Staicu/ Facebook

Comunicat CATD:

Cu profundă durere şi tristeţe în suflet, ne luăm rămas bun de la fostul Director General al Companiei de Apă Târgoviște Dâmbovița, conferențiar universitar doctor inginer Dorin Staicu.

Îngerii să vegheze drumul său lin către Dumnezeu!

Sincere condoleanțe familiei greu îndurerate!

CONDUCEREA COMPANIEI DE APĂ TÂRGOVIȘTE DÂMBOVIȚA SA

1 2 3 25
Go to Top