fbpx

Platformă de știri și opinii

Monthly archive

iunie 2022

Direcția de Sănătate Publică: recomandări privind măsurile de urgență care se iau în caz de caniculă

in Actualitate by

COMUNICAT DE PRESĂ.

Având în vedere că pentru județul Dâmbovița a fost  emisă  o atenționare meteorologică care vizează disconfortul termic produs de temperaturile ridicate din zilele următoare, Direcția de Sănătate Publică Dâmbovița face apel la populație să respecte recomandările medicilor privind  măsurile de urgenţă care se iau în caz de caniculă:       

Pentru sugari şi copii :                                                                           

 -se  va  realiza  un ambient cât mai normal, ferit de căldură, umiditate excesivă şi curenţi de aer;                                                                      

-se va realiza hidratarea corespunzătoare, iar pentru sugari, mama va alăpta ori de câte ori sugarul solicită;                                                      

-copilul va fi îmbracat lejer, cu hăinute din bumbac şi nu va fi scos din casă decât în afara perioadelor caniculare din zi;                                   

-copiii vor primi apă plată sau apă cu proprietăţi organoleptice corespunzatoare, ceai slab îndulcit, sucuri naturale de fructe preparate în casă, fără conservanţi;                

-la cel mai mic semn de suferinţă al copilului sau  mamei, aceştia se vor prezenta la medicul de familie care va decide conduita terapeutică;

– copiilor aflaţi în tabere, se vor asigura condiţii corespunzătoare de cazare şi o alimentaţie bogată în fructe şi legume proaspete;           

-copiii vor fi atent supravegheaţi şi vor fi lăsaţi să se joace numai în

locuri umbrite, în afara orelor de caniculă, având capul protejat de pălăriuţe. 

Scaldatul, acolo unde este cazul, va fi făcut sub absoluta supraveghere a însoţitorului şi numai în locurile special amenajate în acest scop.

Pentru persoanele peste 65 de ani:                                                     

-se încearcă crearea unui ambient care să nu suprasolicite capacitatea de adaptare a organismului ;                                                                   

-hidratarea corespunzătoare cu apă plată, ceai slab îndulcit, sucuri naturale de fructe de preferinţă preparate în casă;                   

-în alimentaţie va predomina consumul de fructe şi legume proaspete cu proprietăţi organoleptice corespunzătoare;                               

-se vor evita deplasările în perioadele de vârf ale caniculei şi staţionările în locuri cu maximă aglomeraţie umană ;                                       

-menţinerea cu rigurozitate a igienei personale prin duşuri frecvente ;

-persoanele care suferă de anumite afecţiuni îşi vor continua tratamentul conform indicaţiilor medicului. Este foarte util ca în această perioadă, persoanele cu afecţiuni cronice  cardio-vasculare, hepatice , renale, pulmonare, de circulaţie, afecţiuni psihice, să consulte medicul curant în vederea adaptării schemei terapeutice la condiţiile existente.                            

Persoanele care prin natura activităţilor lor depun un efort fizic deosebit:                                                                                                    

-vor încerca dozarea efortului fizic în funcţie de perioadele zilei , încercand  să evite efortul excesiv în orele de vârf ale caniculei;

-se va asigura hidratarea corespunzătoare cu apă minerală, apă plată  sau apă cu proprietăţi organoleptice corespunzatoare, ceai slab îndulcit, sucuri naturale de fructe;                                                                          

-este total contraindicat consumul de cafea, alcool  şi tutun  în aceasta perioadă;                                                                                                                  

De asemenea, informăm populaţia că  în zonele urbane au fost stabilite punctele de distribuire a apei potabile şi punctele de acordare a primului-ajutor.

Puncte-de-acordare-prim-ajutor-si-puncte-de-distributie-apa-2

Calitatea actului educațional, tema principală la Colegiul Prefectural de joi

in Actualitate by

Joi, 30.06.2022, a avut loc ședința ordinară a Colegiului Prefectural al județului Dâmbovița, în cadrul căreia au fost trecute în revistă următoarele aspecte:

 1. Calitatea actului educațional reflectată în organizarea și desfășurarea probelor scrise ale examenelor naționale  – Evaluarea Națională și Bacalaureat, sesiunea Iunie 2022, la nivelul județului Dâmbovița;
 2. Tăierile de regenerare;
 3.  Informare privind măsurile de prevenire a efectelor negative ale caniculei și ale altor fenomene meteo ce se pot produce în perioada de vară.
 4. Diverse.

La primul punct de pe ordinea de zi,Calitatea actului educațional reflectată în organizarea și desfășurarea probelor scrise ale examenelor naționale  – Evaluarea Națională și Bacalaureat, sesiunea Iunie 2022, la nivelul județului Dâmbovița”, reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița au comunicat următoarele:  

Evaluarea Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul școlar 2021 – 2022 s-a desfășurat în 113 centre de examen din județul Dâmbovița, dintre care 30 în mediul urban și 83 în mediul rural, în perioada 14 – 16 iunie 2022, conform Calendarului – Anexa Ordinului M.E. nr. 5149/30.08.2021, privind organizarea și desfășurarea Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul școlar 2021 – 2022.

Județul Dâmbovița a fost desemnat de ME ”județ pilot”  în vederea realizării evaluării digitalizate a lucrărilor elevilor.

Evaluarea inițială a lucrărilor de la probele scrise și soluționarea contestațiilor din județul Dâmbovița s-au realizat utilizând platforma informatică dedicată evaluării digitalizate a acestui examen, într-un alt județ, care a fost comunicat după încheierea primei probe scrise din cadrul examenului. Pentru scanarea lucrărilor au fost utilizate, în centrele de examen din județ, 275 de scannere, câte un dispozitiv pentru fiecare sală de examen.

Acțiunea de monitorizare a evidențiat organizarea adecvată a probelor în unitățile de învățământ – centre de examen, cu respectarea cadrului metodologic și procedural reglementat de Ministerul Educației.

Din totalul celor 3879 de elevi înscriși, 3687 de  elevi au fost prezenți la proba de limba și literatura română (95,05%) și 3560 de  elevi au susținut proba de matematică (91,77%).

Procentul de promovabilitate, înainte de contestații, la Evaluarea Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul școlar 2021-2022 este de 76,57%.

În ce privește Examenul Național de Bacalaureat 2022, desfășurat în 13 centre de examen din județul Dâmbovița (7 C.E. în municipiul Târgoviște și 6 C.E. în județ), în perioada 20 – 22 iunie 2022, din totalul celor 2895 elevi înscriși (dintre care 2818 învățământ zi, 37 învățământ cu frecvență redusă și 40 învățământ seral), 2548 elevi au fost prezenți la proba Ea) de limba și literatura română – 88,01%, 2644 elevi au susținut proba Ec) de matematică/istorie – 91,33% și  2649 elevi au susținut proba Ed) – 91.50%.

Statistica se prezintă astfel:

 •  2818 candidați înscriși la învățământul de zi, 118 candidați au fost absenți, 1910 candidați au fost promovați, 788 candidați au fost nepromovați și 2 candidați au fost eliminați.
 •  40 de candidați înscriși la învățământ seral, 8 candidați au fost promovați, 26 de candidați au fost nepromovați și 6 candidați au fost absenți.
 •  37 de candidați înscriși la învățământ cu frecvență redusă, 13 candidați au fost promovați, 22 de candidați au fost nepromovați și 2 candidați au fost absenți.

Procentul de promovabilitate înainte de contestații în județul Dâmbovița este de 69.74%.

La al doilea punct de pe ordinea de zi, Tăierile de regenerare”,  reprezentanții Direcției Silvice Dâmbovița au comunicat că acest tratament a fost fundamentat cu ideea de a dezvolta sub adăpostul arboretului matur noile generații de puieți. Denumirea tratamentului face referire la progresivitatea tăierilor forestiere care duce la înființarea unei noi generații de puieți dintr-o anumită specie sau grup de specii fără necesitatea plantării artificiale.  Acest sistem silvicultural este în mod normal implementat în păduri considerate mature, adesea după mai multe rărituri (dacă însă unele arborete exploatabile nu au fost suficient rărite, trebuie executate în prealabil tăieri preparatorii, care urmăresc să nu întrerupă prea mult starea de masiv. Acest tip de tratament oferă suficientă lumină pentru ca speciile dorite să prospere, fără a da suficientă lumină plantelor perene, repede crescătoare sub lumina directă a soarelui. Odată ce speciile dorite sunt stabilite, tăierile ulterioare dau puieților mai multă lumină, iar spațiul de creștere eliberat prin tăierea arboretului bătrân este complet transmis noii generații.

Tratamentul tăierilor progresive se aplică în cvasitotalitatea arboretelor de amestec din ţara noastră. Este un tratament mai pretenţios şi mai costisitor decât alte tratamente, ceea ce ridică aspecte deosebite din punct de vedere ecologic şi economic.

Pentru anul 2022, Direcția Silvică Dâmbovița are alocată o cotă de tăiere de 141 000 mc, jumătate din aceasta fiind valorificată în licitație ca masă lemnoasă pe picior, iar cealaltă jumătate fiind valorificată în regie proprie pentru satisfacerea nevoilor de lemn de foc al populației .

La masa lemnoasă valorificată prin licitații, Direcția Silvică Dâmbovița a obținut, în anul 2022, un preț mediu de valorificare de 265 lei/mc. 

Al treilea punct de pe ordinea de zi a vizat ”Informarea privind măsurile de prevenire a efectelor negative ale caniculei și ale altor fenomene meteo ce se pot produce în perioada de vară”. În acest sens, reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Basarab I” al Județului Dâmbovițaau transmis măsurile generale stabilite pentru comitetele locale pentru situații de urgență, instituții și operatori economici, în vederea gestionării situațiilor de urgență generate de tipurile de risc specifice sezonului cald, precum și recomandări privind protecția populației pe timpul caniculei. Dintre acestea amintim:

 1. Transmiterea atenţionărilor şi avertizărilor meteorologice către autoritățile publice locale și instituţiile care fac parte din Comitetul Județean pentru Situaţii de Urgenţă.
 2. Întocmirea Planurilor proprii de măsuri de către autoritățile publice locale și instituţiile care fac parte din Comitetul Județean pentru Situaţii de Urgenţă, cu atribuții în gestionarea situațiilor de urgență generate de tipurile de risc specifice perioadei de vară.
 3. Identificarea locațiilor și organizarea punctelor de acordarea asistenţei medicale şi de distribuție a apei potabile în spaţii amenajate şi semnalizate corespunzător, în special în zonele aglomerate sau cu trafic intens.
 4. Asigurarea funcţionării în regim prelungit a fântânilor arteziene şi cişmelelor permanente şi temporare existente pe raza unităților administrativ-teritoriale.
 5. Monitorizarea situației privind existența cadavrelor de animale şi ridicarea acestora în regim de urgenţă.
 6. Adaptarea programului de lucru pentru personalul din cadrul autorităților publice locale și al serviciilor publice deconcentrate, astfel încât deplasarea populaţiei către acestea să se facă în afara intervalelor orare cu temperaturi extrem de ridicate. În mod similar vor fi formulate recomandări pentru modificarea corespunzătoare a programului de lucru al unităţilor de aprovizionare cu alimente și prestatoare de servicii.
 7. Monitorizarea situaţiei asigurării cu apă a populaţiei și operatorilor economici precum și aplicării măsurilor din planul de restricţii şi folosirea apei în perioadele deficitare.
 8. Identificarea şi semnalizarea surselor de apă în care se realizează deversări industriale şi care prezintă risc de poluare, intensificarea ecarisării teritoriului de reziduuri şi deşeuri de orice natură.
 9. Intensificarea controalelor în locațiile în care se produc şi se comercializează produse alimentare.
 10. Asigurarea funcţionării rețelei de distribuție a energiei electrice, având în vedere consumul ridicat în perioada de vară, din cauza funcţionării prelungite a aparaturii de climatizare, pentru evitarea penelor de curent.
 11. Informarea populaţiei asupra regulilor pe care trebuie să le respecte în perioadele de caniculă pentru atenuarea efectelor acesteia.
 12. Supravegherea şi controlul zonelor de agrement și lacurilor, cu asigurarea măsurilor de protecţie la înec. Montarea de plăcuţe avertizoare referitoare la riscul de înec în zonele cu grad ridicat de pericol ale cursurilor de apă.
 13. Afişarea la sediile primăriilor, ale instituţiilor din subordinea consiliilor locale și la avizierele amenajate a unor materiale preventive referitoare la riscul scăldatului în locurile neamenajate.
 14. Asigurarea stocului de medicamente necesar continuităţii tratamentelor persoanelor afectate datorită fenomenelor de deshidratare şi hipertermie.
 15. Informarea populaţiei asupra faptului că utilizarea focului deschis pentru prepararea hranei în zonele de agrement și în gospodării se face numai în locuri special amenajate, în condiţii și la distanţe care să nu permită propagarea ocului la construcţii, depozite, culturi agricole, păduri, plantaţii sau la alte vecinătăţi.
 16. Planificarea și executarea de controale privind verificarea respectării legislaţiei specifice privind protecţia mediului la distrugerea prin ardere a unor deşeuri sau reziduuri combustibile, în scopul implicării active a autorităţilor în combaterea fenomenului de incendiere a vegetaţiei sau a deşeurilor.
 17. Instituirea serviciului de permanenţă la sediile Primăriilor.
 18. Întrunirea în ședinţă extraordinară, acolo unde situaţia o impune, a comitetelor pentru situaţii de urgenţă pentru stabilirea măsurilor ce se impun a fi adoptate în scopul gestionării eficiente a situaţiilor de urgenţă generate de fenomenele meteorologice periculoase ce se pot produce în perioadele caniculare.
 19. Utilizarea panourilor de afișaj/avizierelor din localităţi pentru transmiterea de recomandări cu privire la măsurile preventive necesar a fi luate de populaţie pentru a se proteja pe durata caniculei.
 20. Supravegherea nivelului apei din fântâni și a calităţii acesteia. În cazul constatării neconformităţii parametrilor de calitate a apei, populaţia va fi avertizată cu privire la nepotabilitatea surselor de apă prin inscripţionarea fântânilor ”APA NU ESTE BUNĂ DE BĂUT”. Analizarea fiecărei situaţii și stabilirea măsurilor de curăţare, decolmatare şi dezinfecţie.

Materialele informative prezentate în cadrul ședinței pot fi consultate pe site-ul Instituției Prefectului – Județul Dâmbovița, accesând următorul link:  https://db.prefectura.mai.gov.ro/despre-noi/alte-activitati/colegiul-prefectural

Biroul de Presă al Instituției Prefectului – Județul Dâmbovița

Programul Serviciului Comunitar de Pașapoarte Dâmbovița, prelungit pe perioada verii

in Actualitate by

Programul de lucru al Serviciului Comunitar de Pașapoarte Dâmbovița va fi prelungit  cu două ore, în zilele de joi și vineri. Instituția Prefectului a aprobat o serie de măsuri menite să crească pentru următoarele două luni capacitatea de procesare a solicitărilor la Serviciul de Eliberare a Pașapoartelor.

Conf.univ.dr. Claudia Gilia, prefectul județuluiDâmbovița

Astfel,  potrivit prefectului Claudia Gilia, în zilele de joi și vineri, programul va fi în intervalul orar 8:30 – 18:30. În ziua e miercuri, programul funcționa dinainte până la ora 18:30. Această măsură a fost luată pentru că solicitările pentru eliberarea paşapoartelor sunt din ce în ce mai numeroase, fiind şi perioada vacanţelor.

„Legat de activitatea Serviciului Comunitar de Pașapoarte…așa cum bine știți, începând cu data de 15 iunie, până în jurul datei de 20 august, în fiecare an, numărul de solicitări pentru eliberarea documentelor de călătorie crește constant, cu un maxim care este atins la mijlocul lunii iulie. Instituția Prefectului analizează în fiecare zi principalii indicatori ai activității acestui serviciu, pentru a interveni eficient, ținând cont de resursele existente pentru derularea proceselor în condiții normale.

Așa cum v-am informat, la Serviciul Public Comunitar de Pașapoarte, începând din data de 20.06.2022, programul de lucru cu publicul a fost prelungit cu două ore, în zilele de joi și vineri, în intervalul 8:30 – 18:30. În ziua de miercuri, deja acest program era prelungit până la ora 18:30. Acest program va fi modificat în funcție de cererile, solicitările, care vor fi depuse la Serviciul Public de Pașapoarte” , a transmis prefectul județului, Claudia Gilia.

Lucrările la stadionul „Eugen Popescu” se desfășoară în ritm susținut

in Sport by

Executivul Primăriei Târgoviște a făcut o vizită în teren la șantierul de lucru ce privește reabilitarea și modernizarea stadionului municipal „Eugen Popescu”. În cadrul acestui moment, a fost organizată și o conferință de presă transmisă live de Bazar TV (puteți vedea înregistrarea integrală AICI).  Primarul Daniel Cristian Stan a prezentat situația investiției demarate de administrația publică locală târgovișteană.

Așa cum se poate observa și în imagini, fosta tribuna I, viitoarea tribună a doua este aproape gata, inclusiv cu instalații electrice, termice sau obiecte sanitare pe poziție, cu senzorii PSI și camerele de luat vederi pe poziție. Aici mai trebuie pus covorul PVC, balustrada perimetrală, realizat acoperișul de la C8, montate aproximativ 1000 de scaune și finalizată instalația de ventilație, care ar mai dura aproximativ 30 de zile.

În ceea ce privește tribuna nouă, viitoarea tribună I,  se lucrează la interioare și la tot ce înseamnă instalații, la șape, tencuieli, etc. În acest moment sunt deja puse aproximativ 90 de gradene, urmând  să mai fie montate încă 50, deci 140 din cele aproximativ 210, câte sunt în total, cu precizarea că în cursul lunii iulie toate gradenele vor fi montate. Pe această tribună, mai este de montat acoperișul, intervenție care se va finaliza în cursul lunii august, dacă nu intervine nimic deosebit, a punctat primarul Daniel Cristian Stan.

În privința primului meci pe noua arenă, toamna aceasta reprezintă un termen realist de finalizare a lucrărilor, care în mare, mai presupun: finalizare gradene tribuna nouă, acoperiș tribuna nouă, tencuieli tribuna nouă, instalații tribuna nouă, montaj scaune tribuna nouă, finalizare sistem de monitorizare video, realizare pistă tartan, amenajare peisagistică.

În ceea ce înseamnă valoarea investiției, precizez că Primăria Târgoviște a cheltuit deja la stadion aproximativ 37.000.000 lei, din toamna anului 2019 și până acum. Dacă acestei sume îi adăugăm și suportul financiar de 3.400.000 lei acordat numai în acest sezon FC Chindia Târgoviște, ajungem la concluzia, lipsită de echivoc, că administrația locală târgovișteană este alături de fotbalul local, cum puține administrații locale din România sunt.

O altă precizare de final, indiferent de ceea ce susțin unii, fără aportul substanțial al Primăriei Târgoviște și al Consiliului Județean Dâmbovița, parteneri și susținători principali în proiectul ”Chindia Târgoviște și nu numai, nu ar exista fotbal de performanță la Târgoviște” , a declarat primarul municipiului Târgoviște, Daniel Cristian Stan.

Compania de Apă angajează

in Actualitate by

ANUNȚ ANGAJARE INSTALATOR- DRAGODANA

Compania de Apa Targoviste – Dambovita S.A. organizeaza in data de 06.07.2022, ora 09:30, la sediul sau din Targoviste, Bld. I.C.Bratianu, nr. 50, concurs pentru ocuparea postului vacant de INSTALATOR INSTALATII TEHNICO SANITARE SI DE GAZE in cadrul SECTOR STATII APA – ARIE DE OPERARE STATIE APA DRAGODANA -SECTIE GAESTI – 1 post

1.Criterii generale:

 • cetatenie romana sau cetatenia altor state membre UE si domiciliul in Romania
 • cunoaste limba romana, scris si vorbit
 • are varsta minima reglementata de prevederile legale, Codul Muncii

2.Criterii specifice:

 • Studii liceale de specialitate/scoala profesionala de specialitate si/sau certificat de calificare/certificat de competente profesionale  in meseria de instalator instalatii tehnico sanitare si de gaze
 • Sa fie apt/a din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei (aceasta conditie se dovedeste cu certificat medical eliberat in conditiile legii

3. Descrierea postului:

 • Asigura operarea in cadrul sistemului de apa Dragodana
 • Asigura activitatea de interventii pentru remedierea avariilor la retele, instalatii de apa, camine vane, efectuarea bransamentelor de apa, precum si interventii la retelele de hidranti stradali din aria de activitate a Sectiei Gaesti- Statia de Apa Dragodana.

4.In vederea inscrierii la concurs, candidatii vor depune la Biroul Resurse Umane al  Companiei de Apa Targoviste-Dambovita S.A., Bld. I.C. Bratianu nr.50, telefon 0245614403, in perioada 30.06.2022-04.07.2022, interval orar 08.00-16.00, un dosar de inscriere cuprinzand urmatoarele documente:        

 • Dosar cu sina;

– Cerere de inscriere la concurs – se completeaza la depunerea dosarului;

– Declaratie privind acceptul protectiei datelor cu caracter personal-se completeaza la depunerea dosarului;

– Curriculum vitae;

 • Copia actului de identitate;
 • Copii diplome de studii/adeverinte privind nivelul studiilor finalizate, copii certificate calificare/competente profesionale in meseria de instalator instalatii tehnico sanitare si de gaze
 • Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata de medicul de familie al candidatului cu cel mult 6 luni anterior datei desfasurarii concursului.

Copiile de pe actele prevazute se prezinta insotite de documentele originale, pentru a se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs din cadrul Biroului Resurse Umane sau in copii legalizate.

               Vor fi declarati admisi si vor participa la concurs numai candidatii ale caror dosare indeplinesc conditiile de mai sus si depun un dosar de inscriere care sa cuprinda documentele solicitate.

 • Proba scrisa de specialitate – test grila06.07.2022, ora 09:30.

– Pentru promovarea probei scrise, candidatul trebuie sa intruneasca minim 50 puncte, maxim 100 puncte

– Bibliografia pentru concurs este cea prezentata anexat.

 • Proba practica06.07.2022, incepand cu ora 11:00.

Vor fi selectati pentru a participa la proba practica numai candidatii care vor obtine minim 50 de puncte la testul grila.Pentru promovarea probei practice, candidatul trebuie sa intruneasca minim 50 puncte, maxim 100 puncte pentru a fi declarat admis,

Relatii suplimentare pot fi obtinute luni-vineri intre orele 800 – 1600 la Biroul Resurse Umane  al Companiei de Apa Targoviste – Dambovita SA.

B I B L I O G R A F I E

concurs ocuparea postului vacant de de INSTALATOR INSTALATII TEHNICO SANITARE SI DE GAZE in cadrul SECTOR STATII APA – ARIE DE OPERARE STATIE APA DRAGODANA -SECTIE GAESTI – 1 post

 1. Manualul de instalatii – Instalatii Sanitare – Editura ARTECNO Bucuresti, 2010, disponibil pe internet
 2. Capitolul 2 – Instalatii de alimentare cu apa 

2.4 – Instalatii interioare de alimentare cu apa rece si calda pentru consum menajer

2.6 – Retele exterioare de alimentare cu apa rece din ansambluri de cladiri

2.7 – Instalatii pentru acumularea (stocarea) apei reci

2.8- Instalatii pentru ridicarea presiunii apei reci

2. Legea nr.319/2006 a securitatii si sanatatii in munca, cu modificarile si completarile ulterioare

 • Capitolul II – Domeniu de aplicare
 • Capitolul IV – Obligatiile lucratorilor
 • Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor,

      Cap. II: Obligatii privind apararea impotriva incendiilor

 • SECTIUNEA 6: Obligatiile administratorului, conducatorului institutiei, utilizatorului si salariatului;

ANUNȚ ANGAJARE INSTALATOR-IONEȘTI

Compania de Apa Targoviste – Dambovita S.A. organizeaza in data de 06.07.2022, ora 09:30, la sediul sau din Targoviste, Bld. I.C.Bratianu, nr. 50, concurs pentru ocuparea postului vacant de INSTALATOR INSTALATII TEHNICO SANITARE SI DE GAZE in cadrul SECTOR STATII APA – ARIE DE OPERARE STATIE APA IONESTI -SECTIE GAESTI – 1 post

1.Criterii generale:

 • cetatenie romana sau cetatenia altor state membre UE si domiciliul in Romania
 • cunoaste limba romana, scris si vorbit
 • are varsta minima reglementata de prevederile legale, Codul Muncii

2.Criterii specifice:

 • Studii liceale de specialitate/scoala profesionala de specialitate si/sau certificat de calificare/certificat de competente profesionale in meseria de instalator instalatii tehnico sanitare si de gaze
 • Sa fie apt/a din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei (aceasta conditie se dovedeste cu certificat medical eliberat in conditiile legii

3. Descrierea postului:

 • Asigura operarea in cadrul sistemului de apa Ionesti
 • Asigura activitatea de interventii pentru remedierea avariilor la retele, instalatii de apa, camine vane, efectuarea bransamentelor de apa, precum si interventii la retelele de hidranti stradali din aria de activitate a Sectiei Gaesti- Statia de Apa Ionesti

4.In vederea inscrierii la concurs, candidatii vor depune la Biroul Resurse Umane al  Companiei de Apa Targoviste-Dambovita S.A., Bld. I.C. Bratianu nr.50, telefon 0245614403, in perioada 30.06.2022-04.07.2022, interval orar 08.00-16.00, un dosar de inscriere cuprinzand urmatoarele documente:        

 • Dosar cu sina;

– Cerere de inscriere la concurs – se completeaza la depunerea dosarului;

– Declaratie privind acceptul protectiei datelor cu caracter personal-se completeaza la depunerea dosarului;

– Curriculum vitae;

 • Copia actului de identitate;
 • Copii diplome de studii/adeverinte privind nivelul studiilor finalizate, copii certificate calificare/competente profesionale in meseria de instalator instalatii tehnico sanitare si de gaze
 • Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata de medicul de familie al candidatului cu cel mult 6 luni anterior datei desfasurarii concursului.

Copiile de pe actele prevazute se prezinta insotite de documentele originale, pentru a se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs din cadrul Biroului Resurse Umane sau in copii legalizate.

               Vor fi declarati admisi si vor participa la concurs numai candidatii ale caror dosare indeplinesc conditiile de mai sus si depun un dosar de inscriere care sa cuprinda documentele solicitate.

 • Proba scrisa de specialitate – test grila06.07.2022, ora 09:30.

– Pentru promovarea probei scrise, candidatul trebuie sa intruneasca minim 50 puncte, maxim 100 puncte

– Bibliografia pentru concurs este cea prezentata anexat.

 • Proba practica06.07.2022, incepand cu ora 11:00.

Vor fi selectati pentru a participa la proba practica numai candidatii care vor obtine minim 50 de puncte la testul grila.Pentru promovarea probei practice, candidatul trebuie sa intruneasca minim 50 puncte, maxim 100 puncte pentru a fi declarat admis,

Relatii suplimentare pot fi obtinute luni-vineri intre orele 800 – 1600 la Biroul Resurse Umane  al Companiei de Apa Targoviste – Dambovita SA.

B I B L I O G R A F I E

concurs ocuparea postului vacant de de INSTALATOR INSTALATII TEHNICO SANITARE SI DE GAZE in cadrul SECTOR STATII APA – ARIE DE OPERARE STATIE APA IONESTI -SECTIE GAESTI – 1 post

 1. Manualul de instalatii – Instalatii Sanitare – Editura ARTECNO Bucuresti, 2010, disponibil pe internet
 2. Capitolul 2 – Instalatii de alimentare cu apa 

2.4 – Instalatii interioare de alimentare cu apa rece si calda pentru consum menajer

2.6 – Retele exterioare de alimentare cu apa rece din ansambluri de cladiri

2.7 – Instalatii pentru acumularea (stocarea) apei reci

2.8- Instalatii pentru ridicarea presiunii apei reci

2. Legea nr.319/2006 a securitatii si sanatatii in munca, cu modificarile si completarile ulterioare

 • Capitolul II – Domeniu de aplicare
 • Capitolul IV – Obligatiile lucratorilor
 • Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor,

      Cap. II: Obligatii privind apararea impotriva incendiilor

 • SECTIUNEA 6: Obligatiile administratorului, conducatorului institutiei, utilizatorului si salariatului.

ANUNȚ ANGAJARE VIDANJOR- FIENI

Compania de Apa Targoviste – Dambovita S.A. organizeaza in data de 04.07.2022, ora 12:30, la sediul sau din Targoviste, Bld. I.C.Bratianu, nr. 50, concurs pentru ocuparea unui post vacant de VIDANJOR CURATITOR CANALE in cadrul – SECTOR STATII EPURARE RETELE CANALIZARE – FORMATIE RETELE CANALIZARE – SECTIE FIENI- 1 post

1.Criterii generale:

 • cetatenie romana sau cetatenia altor state membre UE si domiciliul in Romania
 • cunoaste limba romana, scris si vorbit
 • are varsta minima reglementata de prevederile legale, Codul Muncii.

2.Criterii specifice:

 • Studii: minim10 clase
 • Sa fie apt/a din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei (aceasta conditie se dovedeste cu certificat medical eliberat in conditiile legii.

3. Descrierea postului:

 • Exploateaza in conditii de siguranta sistemul de canalizare
 • Efectueaza interventii prompte la avariile inregistrate la retelele de canalizare
 • Efectueaza controlul instalatiilor, corect si la timp
 • Asigura functionarea retelelor si a caminelor de canalizare
 • Participa la lucrari de interventii, intretinere si reparatii la retelele de canalizare

4.In vederea inscrierii la concurs, candidatii vor depune la Biroul Resurse Umane al  Companiei de Apa Targoviste-Dambovita S.A., Bld. I.C. Bratianu nr.50, telefon 0245614403, in perioada 28.06.2022-30.06.2022, interval orar 08.00-16.00, un dosar de inscriere cuprinzand urmatoarele documente:              

 • Dosar cu sina;

– Cerere de inscriere la concurs – se completeaza la depunerea dosarului;

– Declaratie privind acceptul protectiei datelor cu caracter personal-se completeaza la depunerea dosarului;

– Curriculum vitae;

 • Copia actului de identitate;
 • Copii diplome de studii/adeverinta privind nivelul studiilor finalizate
 • Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata de medicul de familie al candidatului cu cel mult 6 luni anterior datei desfasurarii concursului.

Copiile actelor mai sus se prezinta insotite de documentele originale, pentru a se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs din cadrul Biroului Resurse Umane sau in copii legalizate.

               Vor fi declarati admisi si vor participa la concurs numai candidatii ale caror dosare indeplinesc conditiile de mai sus si depun un dosar de inscriere care sa cuprinda documentele solicitate.

5.Proba scrisa – test grila04.07.2022, ora 09:30.

– Pentru promovarea probei scrise, candidatul trebuie sa intruneasca minim 50 puncte, maxim 100 puncte

– Bibliografia pentru concurs este cea prezentata anexat.

 6.Proba practica04.07.2022, incepand cu ora 11:00.

Vor fi selectati pentru a participa la proba practica numai candidatii care vor obtine minim 50 de puncte la testul grila.Pentru promovarea probei practice, candidatul trebuie sa intruneasca minim 50 puncte, maxim 100 puncte pentru a fi declarat admis,

Relatii suplimentare pot fi obtinute luni-vineri intre orele 800 – 1600 la Biroul Resurse Umane  al Companiei de Apa Targoviste – Dambovita SA.

B I B L I O G R A F I E

concurs ocuparea postului vacant de VIDANJOR CURATITOR CANALE in cadrul – SECTOR STATII EPURARE RETELE CANALIZARE – FORMATIE RETELE CANALIZARE – SECTIE FIENI- 1 post

1. Legea nr.319/2006 a securitatii si sanatatii in munca, cu modificarile si completarile ulterioare.

 • Capitolul II – Domeniu de aplicare
 • Capitolul IV – Obligatiile lucratorilor

   2.Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor

              Cap. II: Obligatii privind apararea impotriva incendiilor

SECTIUNEA 6: Obligatiile administratorului, conducatorului institutiei, utilizatorului si salariatului.

Seară de carte la Biblioteca Județeană

in Actualitate/Cultură by

Joi, 30 iunie 2022, ora 18.00, are loc o nouă întâlnire „Seara de carte la Târgovişte”, la sediul Bibliotecii Judeţene „I. H. Rădulescu” Dâmboviţa.

Cartea propusă spre dezbatere este „Misterul Cinei de pe urmă”, autor Brant Pitre.

Seara de carte la Târgovişte” este o întâlnire cu caracter amical, la care oricine este bine venit.

Au fost stabilite datele de start ale competițiilor pentru sezonul 2022-2023

in Sport by
În cadrul Comitetului Executiv al FRF, astăzi, 29 iunie, s-au stabilit datele de start pentru următoarele competiții fotbalistice din România, pentru sezonul următor:
 • Liga Elitelor U16: 20 august 2022
 • Liga 1 Feminin: 28 august 2022
 • Liga 2 Feminin: 28 august 2022
 • Campionatul Național U19: 3 septembrie 2022
 • Campionatul Național U17: 3 septembrie 2022

Totodată, la precedenta ședință a Comitetului Executiv, din data de 18 mai, au fost stabilite datele de start pentru competițiile:

 • Liga 1: 16 iulie 2022
 • Liga 2: 6 august 2022
 • Liga 3: 27 august 2022
 • Liga de Tineret: 20 august 2022
 • Liga Elitelor U17: 20 august 2022
 • Liga Elitelor U16: 20 august 2022
 • Liga 1 Feminin: 28 august 2022
 • Liga 2 Feminin: 28 august 2022
 • Campionatul Național U19: 3 septembrie 2022
 • Campionatul Național U17: 3 septembrie 2022

Totodată, la precedenta ședință a Comitetului Executiv, din data de 18 mai, au fost stabilite datele de start pentru competițiile:

 • Liga 1: 16 iulie 2022
 • Liga 2: 6 august 2022
 • Liga 3: 27 august 2022
 • Liga de Tineret: 20 august 2022
 • Liga Elitelor U17: 20 august 2022

CATD, anunț de interes public

in Actualitate by

COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE DÂMBOVIȚA anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Dâmbovița: nu se supune evaluării impactului asupra mediului/nu se supune evaluării adecvate/ nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă, în cadrul  procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Suplimentarea debitului  de apă a sistemului public de alimentare cu apă în comuna Valea Lunga, județul Dâmbovița” propus a se realiza în comuna Valea Lungă, sat Bacești, str. Principală, jud. Dambovița.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la A.P.M Dambovița din Municipiul Târgoviște, str. Calea Ialomiței, nr.1, jud. Dambovița, în zilele de luni – vineri, între orele 9.00-16.00, precum și la următoarea adresă de internet http://www.apmdb.anpm.ro/ .

Publicul interesat poate inainta comentarii/observații, la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la publicarea pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

Chindia a câștigat amicalul de la Miercurea Ciuc

in Sport by

Chindia a câștigat meciul de verificare cu Csikszereda (Liga a II-a), 1-0 la Miercurea Ciuc. Singurul gol al jocului a fost marcat de Daniel Neguț (25).    11-le de start: Moldovan – Căpușă, Dinu, Ioniță, Riza – Atanase, Passaglia, Vorobjovas, Popadiuc – Neguț, Chamed. Antrenor: Adrian Mihalcea. Au mai jucat: Căbuz, Brînzea, Nanciu, Dima, Celea, Jipa, Cesar Rafael (în probe), Dulca, Șerban, Petre, Zamfir, Dumitrașcu, Cherchez. Sâmbătă, 2 iulie, Chindia va încheia stagiul centralizat cu un meci amical cu Farul Constanța, la Ghimbav, Baza Campo Verde (ora 11.00).

În primul joc de pregătire al verii, Chindia a remizat cu CS Mioveni, 0-0, sâmbăta trecută la Tărlungeni.

Poziția PSD: nicio unitate de producție de energie nu va fi închisă până când nu se pun în funcțiune unități de producție echivalente

in Actualitate by

PSD anunță că în urma intervenției experților social-democrați Ministerul Energiei va modifica proiectul de ordonanță de urgență privind decarbonificarea sistemului energetic din România, astfel încât să fie îndeplinite următoarele două criterii:

1) Nu se închide nimic fără a se pune ceva în loc. Nicio unitate de producție de energie pe bază de lignit sau huilă nu va fi închisă până când nu se pun în funcțiune unități de producție echivalente pe bază de gaz, energie nucleară sau din surse de energie regenerabilă.

2) Ceea se închide nu se desființează, ci intră în conservare. Toate unitățile pe bază de lignit și huilă care vor fi închise, vor fi conservate și vor face parte din rezerva de capacitate a sistemului energetic din România, putând fi redeschise în caz de necesitate.

PSD susține categoric toate politicile de reducere a poluării și de tranziție către o economie decarbonificată, care trebuie să constituie un obiectiv major pentru toate statele membre ale Uniunii Europene.

În același timp PSD consideră că, în contextul crizei energetice, România trebuie să utilizeze toate capacitățile de producție de energie pentru protejarea populației și a economiei naționale, la fel cum se întâmplă în multe state europene.

SURSA: Biroul de presă al PSD

Trei zile de caniculă pentru județul Dâmbovița! Ce măsuri a luat Prefectura

in Actualitate by

Meteorologii au anunțat cel puțin trei zile de foc, cu temperaturi infernale. Acest val de vreme caldă au pus pe jar autoritățile județene. În cadrul unei conferințe de presă, prefectul Claudia Gilia, a anunțat că au fost mobilizate toate instituțiile de alertă pentru a interveni în caz de nevoie.

De asemenea, în municipiul Târgoviște, au fost instalate două puncte de prim ajutor,  în Piața 1 Mai și în Piața Tricolorului. În aceste vor fi voluntari ai Crucii Roșii, care vor distribui apă rece de la dozator,  vor fi făcute intervenții de tipul măsurarea tensiunii arteriale, consilierea în ceea ce privește comportamentul în cazul de caniculă, dar și alte intervenții dacă este cazul.  Prefectul a anunțat că vor mai fi deschise alte două puncte de prim ajutor în Piața Bucegi și în Piața doi Brazi. Nu în ultimul rând, Prefectura Dâmbovița a transmis către UAT-urile din județ un plan de măsuri pe care trebuie să-l respecte în perioada zilelor de caniculă.

Așa cum ați observat, avem și o avertizare meteorologică care a venit din partea Administrației Naționale de Meteorologie și în zilele de 29, 30 iunie și 1 iulie, vom avea cod galben și ulterior se va transforma în cod portocaliu. Temperaturile vor înregistra creșteri semnificative. Se va ajunge până la 38 de grade, disconfortul termic va fi accentuat.

De aceea, Instituția Prefectului Dâmbovița a luat o serie de demersuri pentru a se lua toate măsurile împotriva caniculei. În primul rând, în ședința Colegiului Prefectural, a fost aprobat un plan de măsuri pentru prevenirea, diminuarea și atenuarea efectelor negative ale caniculei și secetei, precum și a altor fenomene meteo periculoase ce se pot produce în această perioadă pe teritoriul județului Dâmbovița. Toate aceste măsuri se regăsesc pe site-ul Instituției Prefectului Dâmbovița.

De asemenea, ele au fost transmise către toate UAT-urile județului Dâmbovița. Totodată, în această săptămână am avut o întâlnire de lucru cu o serie de autorități, care au atribuții în domeniu și care vin în sprijinul cetățenilor în această perioadă de caniculă, și anume, Crucea Roșie, Serviciul Județean de Ambulanță Dâmbovița, ISU Dâmbovița, ITM Dâmbovița, DSP Dâmbovița și DSVSA Dâmbovița. Împreună cu acestea, am stabilit o serie de măsuri operative pentru a veni în sprijinul cetățenilor dâmbovițeni.

Permiteți-mi să vă spun câteva dintre ele, și anume: Filiala de Cruce Roșie Dâmbovița vine în sprijinul cetățenilor, care se află în municipiul Târgoviște. În aceste zile, sunt instalate două puncte de prim ajutor în zona Piața 1 Mai și în Piața Tricolorului. Vreau să menționez că în Piața 1 Mai, în colaborare cu Serviciul Județean de Ambulanță se află și o mașină de ambulanță. Este o zonă foarte circulată și am vrut să ne asigurăm că nu există nici un fel de probleme și putem să venim în sprijinul cetățenilor dâmbovițeni. În aceste două centre de prim ajutor vor fi voluntari ai Crucii Roșii, în aceste zile, în intervalul orar 11:00 – 17:00.

În aceste locații, va fi distribuită apă rece de la dozator. Vor fi făcute intervenții de tipul măsurarea unei tensiuni arteriale, consilierea în ceea ce privește comportamentul în cazul de caniculă, dar și intervenții dacă este cazul, prin această colaborare pe care am stabilit-o cu Serviciul Județean de Ambulanță pentru a beneficia de tot suportul. Nu în ultimul rând, vreau să mai precizez că vor exista două puncte în alte două piețe importante, în Piața Bucegi și în Piața Doi Brazi, unde vom găsi de asemenea puncte ale Crucii Roșii

Daniel Blaga susține îl susține pe Cătălin Drulă pentru președinția USR

in Actualitate by

Suntem țara care se împrumută cu 1000 de Euro pe secundă, la o dobândă mai mare decât cea a Rusiei. Țara în care clasa politică „veche” pune prea mult și prea des „frână” unei dezvoltări ce-ar trebui să fie naturală.

E esențial astfel ca un partid de opoziție puternic să fie condus de către o persoană care-a demonstrat deja că se poate lupta cu un Sistem interesat mai degrabă de propriul bine decât de cel al comunităților.

E timpul unui om care poate accelera proiectele de dezvoltare necesare. Timpul unui profesionist cu mâini ferme „pe volan”: Cătălin Drulă. (Dep. Daniel Blaga)

SURSA: Facebook Daniel Bluaga

Recensământ 2022: În județul Dâmbovița, procesul de recenzare a ajuns la 72% din populația rezidentă

in Actualitate by

Etapa de colectare a datelor pentru recensământul populație se apropie de final. Este un lucru știut faptul că datele procesului de recensământ se schimbă de la o zi la alta, totuși, până în acest moment, potrivit anunțului făcut de către directorul general al Direcției Județene de Statistică Dâmbovița, Elena Brezeanu, în cadrul unei conferințe de presă, până la acest moment au fost recenzați 72% din populația rezidentă.

Aceasta a mai precizat că ritmul de culegere al datelor nu este la fel în toate localitățile. În patru localități, procesul de recensământ a  ajuns la 40%, iar  la popul opus, tot în patru localități, recenzarea a ajuns la 100%.

Mai avem de recenzat aproape 28% din populația rezidentă țintă, estimată la 1 decembrie  2021, acesta fiind  dat ca moment de referință al recensământului. Institutul Național de Statistică a estimat o populație, atât, la nivel de județe, cât și la nivel de localități, astfel încât noi să știm să asigurăm progresul procesului de autorecenzare  sau recenzare. Acum, în perioada de culegere a datelor, ritmul nu este același în toate localitățile.

Avem și localități cu un ritm bun în anumite localități, iar în alte localități, ritmul este mai scăzut. Avem patru localități care au realizat numai 40% din populația țintă. Nu are rost să le mai menționez. De asemenea, avem și patru localități unde, dacă luăm în calcul populația țintă, s-a terminat recenzarea, cu procente 100%” , a declarat Elena Brezeanu, directorul general al Direcției de Statistică Dâmbovița.

Nu în ultimul rând, aceasta a vorbit și despre etapa de autorecenzare, care s-a încheiat în luna mai.  În județul Dâmbovița, autorecenzarea a ajuns la 48% din numărul populației ținte estimată, fiind depășită media națională, dar și targetul impus la nivel județean, care a fost de 35%.

Prefectul județului a prezidat ședința Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice

in Actualitate by

Prefectul Claudia Gilia a prezidat, miercuri, 29 iunie 2022, ședința Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice, desfășurată în comun cu reprezentanți a serviciilor publice deconcentrate și ai asociațiilor de pensionari, fiind dezbătute următoarele aspecte:

1. Informare referitoare la gradul de colectare a impozitelor și taxelor la nivelul județului Dâmbovița;

2. Informare referitoare la acțiunile întreprinse pentru soluționarea cererilor depuse în perioada ianuarie – mai 2022, pentru calcularea/recalcularea unor drepturi ale pensionarilor; â

În ce privește primul punct pe ordinea de zi, domnul Emilian Rusu, Șef Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița, a prezentat informarea referitoare la gradul de colectare a impozitelor și taxelor la nivelul județului Dâmbovița. Potrivit acestuia, A.J.F.P. Dâmbovița desfășoară trei activități principale:

– trezorerie;

– inspecție fiscală;

– colectare.

De la începutul anului și până la data de 31.05.2022, A.J.F.P. Dâmbovița a încasat obligații bugetare în sumă de 1.067,97 milioane lei, comparativ cu 889,16 milioane în aceeași perioadă a anului 2021. De asemenea, în primele 5 luni ale anului 2022, A.J.F.P. Dâmbovița a înregistrat o depășire cu 23,71 puncte procentuale a programului transmis de A.N.A.F.

Totodată, Șeful Administrației Județene a Finanțelor Publice Dâmbovița a precizat că din luna iulie va fi operațional programul E-facturare.

La punctul II pe ordinea de zi, directorul executiv al Casei Județene de Pensii Dâmbovița a prezentat informarea referitoare la acțiunile întreprinse pentru soluționarea cererilor depuse în perioada ianuarie – mai 2022, pentru calcularea/recalcularea unor drepturi ale pensionarilor.

Astfel, potrivit domnului Mihai Toni Ciprian,în perioada de referință, au fost înregistrate, în total, 7196 de cereri, din care, soluționate, 6976 de cereri, celelalte 220 urmând a fi soluționate ulterior.         Din totalul de 7196 de cereri, 3370 au fost înscrieri noi: pensie pentru limită de vârstă, pensie anticipată și anticipată parțială, pensie de urmaș. Dintre cererile formulate, au fost soluționate 3300 de cereri.

Admiterea sau respingerea cererii de pensionare se face prin decizie emisă de casa de pensii, în termen de 45 de zile de la data înregistrării cererii.

În paralel cu înscrierile noi la pensie, beneficiarii pot solicita și alte drepturi, cum ar fi: recalcularea pensiei prin prezentarea unor noi documente de vechime care nu au fost valorificate la stabilirea inițială a pensiei, acordarea pensiei pentru limită de vârstă în cazul persoanelor care au fost încadrate în grupă superioară de muncă; transformarea pensiei de invaliditate / anticipată / anticipată parțială în pensie pentru limită de vârstă (se efectuează din oficiu, la data scadentă, fără a fi necesară cerere din partea pensionarului);

De asemenea, în funcție de modificările legislative, deciziile pot fi revizuite din oficiu sau se pot depune cereri în baza unui model comunicat pentru recalculare, pus la dispoziția persoanelor interesate atât pe site-ul instituției, cât și la sediu.

În perioada de referință au fost înregistrate 3443 de cereri de recalculare, dintre acestea fiind soluționate 3292.

În ceea ce privește procesul de evaluare inițiat de C.N.P.P. în anul 2021, au fost evaluate până la acest moment, 45.375 de dosare, verificate pentru introducerea acestora în aplicația de evaluare 15.000 de dosare.

Programul de lucru al Casei de Pensii, începând cu 1 aprilie 2022, se desfășoară astfel:

– luni, miercuri, joi 8.00 – 16.30;

– marți 8.00 – 18.00;

– vineri 8.00 – 14.00.

Reprezentantul Casei Județene de Pensii a precizat, de asemenea, că, în procesul de soluționare a cererilor depuse de pensionari, au fost implicate și persoanele angajate pe perioadă determinată.

La ședință a participat, alături de Prefectul Claudia Gilia, subprefectul Ioan Corneliu Sălișteanu.  

SURSA: comunicat de presă Prefectura Dâmbovița

LUPTE. Rezultate bune pentru CSM Târgoviște la Costinești

in Sport by

Sportivii de la secția de lupte a Clubului Sportiv Municipal s-au întors cu rezultate bune de la CN pe plajă, desfășurate zilele trecute la Costinești. Astfel, Denisa Fodor a obținut medalia de bronz, iar Andries Bianca a obținut locul patru. În cadrul aceleiași competiții, Denisa și Simona s-au încadrat în aceeași categorie de greutate, câstigând grupele. Din păcate, în sferturile de finală, sportivele au luptat între ele, iar Denisa a fost cea care a ieșit câștigătoare, oprindu-se ulterior în semifinale. În urma acestor rezultate, CSM Târgoviște a încheiat concursul pe locul 3 în clasamentul pe cluburi.

Chindia joacă azi cu FK Csikszereda

in Sport by

   Echipa antrenată de Adrian Mihalcea va susține astăzi al doilea meci de verificare al verii, cu FK Csikszereda, pe terenul divizionarei secunde, cu începere de la ora 17.00. În primul amical din cadrul stagiului montan Chindia a remizat cu CS Mioveni, 0-0 la Tărlungeni. 

Dâmbovițenii au început marțea trecută stagiul de pregătire centralizată. Neguț & .co vor încheia cantonamentul sâmbătă, 2 iulie, cu un alt joc amical, cu Farul Constanța.

Noul sezon al Ligii I, 2022-2023, cu Chindia printre participante pentru al patrulea campionat consecutiv, va debuta la jumătatea lunii viitoare.

CFR Cluj – Sepsi, primul meci al sezonului 2022-2023!

in Sport by
Sâmbătă, 9 iulie, de la ora 20:30, pe Arena Francisc Neuman din Arad se dă startul noului sezon competițional prin duelul dintre campioana Ligii 1 și câștigătoarea Cupei României.
Citește Știrea

Pucioasa va avea bazin de înot. Veste mare pentru orașul-stațiune!

in Administrație by

Vești bune pentru locuitorii orașului Pucioasa! Primarul Constantin Ana a anunțat că a fost aprobată finanțarea pentru construirea unui bazin de înot didactic și de agrement în otrașul de sub Patrana!

Potrivit edilului șef, proiectul va fi realizat prin Compania națională de Investiții (CNI), valoarea totală fiind de aproximativ 30 de milioane de lei. Orașul Pucioasa se află printre primele 12 localități din țară care vor beneficia de noul tip de bazin de înot, gândit si proiectat mult mai ergonomic și net superior din punct de vedere al eficienței energetice, conform Ordinului de Ministru 1233/21.06.2022.

Construcția va avea o amprentă la sol de 1289 mp.

Primarul Constantin Ana a mai precizat că locația bazinului va fi pe strada Liniștei, în spatele fostului Motel.

 „Astăzi, datorită lui David Popovici, avem încă o dovadă a faptului că și în România se poate face performanță! Însă pentru acest lucru îți trebuie în primul rând infrastructură, pe lângă multiplele calități sportive. Nu neapărat cu gândul la performanță (deși ne dorim acest lucru), luptând mai mult pentru mișcarea și sănătatea copiilor noștri, am reușit și am mai obținut finanțare pentru un proiect extraordinar: BAZIN DE ÎNOT DIDACTIC ȘI DE AGREMENT!

„Modest” cum mă știți, mă simt și ciudat să vă spun că până acum nu am ratat niciun obiectiv din cele asumate (chiar dacă unele sunt mai întârziate) –  detalii suplimentare veți afla zilele următoare!

Sigur, toate acestea realizate în echipă! Echipă din care face parte mai ceva ca un locuitor al orașului și Corneliu Stefan, președintele CJ Dâmbovița, care a susținut (și) acest proiect important pentru comunitatea noastră și căruia îi mulțumim pentru tot sprijinul acordat!” , a scris pe Facebook primarul orașului Pucioasa, Constantin Ana.

1 2 3 11
Go to Top