fbpx

Platformă de știri și opinii

Category archive

Religie

Între credință și incertitudini- sensul căutărilor cu folos!

in Actualitate/Opinii/Religie by

De multe ori auzim expresia: e ca Toma necredinciosul!, ori nu crede până nu vede, la fel ca Toma! Adesea, în mod greșit Apostolul Toma este considerat a fi mai puțin credincios mai ales în ceea ce privește evenimentul fundamental al Creștinismului -Învierea! Citește Știrea

HRISTOS A ÎNVIAT, SPERANȚA, BUCURIA ȘI IUBIREA NOASTRĂ!

in Actualitate/Opinii/Religie by

Învierea Domnului este evenimentul cel mai important pentru viața și credința noastră, pentru că el ne vestește în esență un mesaj extraordinar și anume că moartea nu pune capăt existenței noastre și că suntem destinați vieții veșnice. Citește Știrea

ÎPS Nifon, Arhiepiscop și Mitropolit – Pastorală la Învierea Domnului

in Actualitate/Religie by

ÎNVIEREA DOMNULUI –

FUNDAMENTUL CREDINȚEI ȘI VIEȚII NOASTRE

† NIFON

DIN MILOSTIVIREA LUI DUMNEZEU,

ARHIEPISCOP ȘI MITROPOLIT

IUBITULUI NOSTRU CLER,

CINULUI MONAHAL ȘI TUTUROR CREDINCIOȘILOR DIN

ARHIEPISCOPIA TÂRGOVIȘTEI,

HAR ȘI PACE DE LA HRISTOS CEL ÎNVIAT,

IAR DE LA NOI, ARHIPĂSTORUL VOSTRU, PĂRINTEASCĂ BINECUVÂNTARE.

HRISTOS A ÎNVIAT!

Iubiții mei fii sufletești,

slujitori ai altarelor străbune

și binecredincioși creștini,

Grandioasa izbucnire de bucurie, de speranță și de lumină pe care o vedem și o auzim în această noapte sfântă, odată cu cântarea „Hristos a înviat din morți cu moartea pe moarte călcând și celor din morminte viață dăruindu-le!”, zguduie din temelii orice incertitudine și amărăciune, risipind întunericul și răul ce tind să cuprindă inimile multora, pentru că ne dăruiește siguranța biruinței asupra păcatului și a morții.

Lumina și bucuria Învierii sfâșie noaptea neagră a sufletului, alungă tristețea și mâhnirea, și ne redescoperă pe toți ca fii și fiice, puternic încredințați că „atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât pe Fiul Său Cel Unul-Născut L-a dat ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică”(Ioan 3, 16).

Evenimentul Învierii Domnului, act fondator al Bisericii și dătător de speranță pe drumul vieții, este fundamentul credinței noastre și, totodată, cel care animă speranța creștinilor dintotdeauna.

Lumina sfântă a Învierii care luminează în întuneric”(Ioan 1, 5) este simbolul chipului Milostiv al lui Dumnezeu care ne poartă de grijă pe drumurile vieții, ne întărește și ne călăuzește, dăruindu-ne mereu puterea de a merge mai departe, indiferent de încercările, provocările și problemele pe care le întâmpinăm.

Pentru întreaga Creștinătate, Învierea Domnului este cea mai mare sărbătoare, eveniment central al credinței noastre, pentru că susține speranța și bucuria noastră, chiar dacă nu îl serbăm mereu la aceeași dată.

Așa cum lumânările pe care le ținem cu toții în mâini, în această „aleasă și sfântă zi, cea dintâi a săptămânii”, luminează și încălzesc, tot la fel Învierea Domnului trebuie să strălucească și să ne dăruiască bucuria întâlnirii cu Mântuitorul în fiecare zi a vieții noastre, făcându-ne pe toți, cei ce credem, purtători și dăruitori de lumină, care să răspândim puterea și frumusețea acestui glorios eveniment în inimile noastre, pe drumurile vieții, în adâncul istoriei umane.

Pentru viața noastră spirituală și pentru misiunea creștină, Învierea Domnului reprezintă evenimentul fondator al credinței, al culturii și al civilizației actuale care a permis făurirea acestora într-un mod fără egal, devenind reper și model pentru întreaga lume.

Civilizația Învierii – prin excelență euro-atlantică, cu toate reflectările ei pe celelalte continente – este bazată pe valorile eterne ale Evangheliei lui Hristos, cea care a născut în lume tot ceea ce este bun, drept, adevărat și frumos.

Creștinismul reprezintă, prin urmare, civilizația Învierii, a binelui, a luminii și a iertării, care se sprijină pe cele mai sigure fundamente – principiile Evangheliei lui Hristos.

Învierea Domnului a fondat, deci, Biserica și apoi cultura și civilizația creștină, aceasta reprezentând biruința Cuvântului Întrupat asupra întunericului și a răului, darul fabulos al Tatălui ceresc pentru lumea Sa.

Noi toți, cei botezați, care credem și ne regăsim în Biserica lui, suntem fii și fiice ale Învierii, purtători de lumină, vestitori ai credinței și dăruitori de speranță, care purtăm în sufletele noastre, pentru a o răspândi tuturor, bucuria comuniunii cu Dumnezeu, Cel ce pururi și necondiționat crede în noi și neîncetat ne dăruiește apreciere, iubire, milostivire și bucurie. Fiindcă, așa cum mărturisește Sfântul Ioan Gură de Aur: „Înviat-a Hristos și se bucură îngerii. Înviat-a Hristos și viața stăpânește. Înviat-a Hristos și niciun mort nu este în mormânt; că Hristos, sculându-Se din morți, începătură celor adormiți S-a făcut”.

Învierea Domnului reprezintă fundamentul doctrinar și misionar al Bisericii, ceea ce dă sens vieții noastre și speranța că existența aceasta nu se încheie niciodată cu moartea, ci continuă în veșnicie.

Dragii mei credincioși,

Dis-de-dimineață, în prima zi a săptămânii, femeile purtătoare de miruri au alergat spre mormântul Celui ce a dat sens vieții lor, cu dorința de a-I aduce un ultim omagiu, îndeplinind toate cele prescrise de tradiția lor strămoșească.

Pline de tristețe și încărcate de mâhnire, abătute și neîmpăcate, au mers pe drumul ce ducea spre mormântul Celui pe care-L iubeau și care era centrul vieții lor.

Într-o clipă, disperarea, neputința, tristețea și durerea s-au risipit, fiindcă s-au încredințat de faptul că El a Înviat din morți, iar tot ceea ce a spus și a învățat, s-a adeverit întocmai.

Învierea Domnului a descoperit tot ceea ce era întunecat și neclar în viețile și în credința lor, transformându-le în „apostole ale apostolilor”, cele care „L-au văzut pe Domnul”(Ioan 20, 18), primele vestitoare ale acestui fapt extraordinar și minunat, cărora îngerul le-a spus „…mergând degrabă, spuneți-le ucenicilor Săi că a înviat din morți”(Matei 28, 5-7).

La început era Cuvântul și Cuvântul era la Dumnezeu și Dumnezeu era Cuvântul. Întru El era viață și viața era lumina oamenilor. Și lumina luminează în întuneric și întunericul nu a cuprins-o”(Ioan 1, 1-2). Așa își începe Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan mărturia Evangheliei sale, încredințându-ne de faptul că Domnul Cel Înviat este Cuvântul lui Dumnezeu Întrupat care risipește întotdeauna orice rău și luminează întunericul ce pare de nepătruns.

Lumea de dinaintea venirii Mântuitorului, dar și cea de azi, care în mare parte nu-L cunoaște, se află sub domnia întunericului. Din acest motiv, rolul nostru de creștini mărturisitori este acela de a face ca biruința Învierii să lumineze în comunitățile, societatea și lumea noastră, prin efortul, mărturia și jertfelnicul nostru angajament de credință.

La fel ca femeile mironosițe, înainte de a se bucura de mărturia mormântului gol, și inimile noastre sunt adesea încercate de neliniști, de nevoi și neputințe, de mâhnire și tristețe, mai ales atunci când ne împovărează greutățile vieții.

Dar, odată ce ne abandonăm iubirii fără sfârșit a Domnului Celui Înviat și ne încredințăm că fiecare în parte suntem cei pentru care El a murit pe Cruce, „S-a smerit pe Sine, ascultător făcându-Se până la moarte, și încă moarte pe cruce”(Filipeni 2, 8),pentru că suntem iubiți cu „o iubire mai tare decât moartea” (Cântarea Cântărilor 8, 6-7), devenim mărturisitori și misionari ai Evangheliei lui Hristos.

Probabil că luptând cu atâta ardoare contra Lui, ateii și agnosticii zilelor noastre Îl caută fără să știe, și prigonind pe cei ce-L adoră, ar vrea să creadă, deși încă nu pot. Să-i ajutăm! Să le arătăm puterea iubirii creștine! Fiindcă, fără darul Învierii, omul nu este decât o existență eșuată, tragică, absurdă, „o ființă spre moarte”, așa cum spunea un important filozof al spațiului european.

Între lumină și întuneric se așază mereu alegerile vieții noastre, mărturia, trăirea și existența noastră, iar când credința triumfă în viața noastră, lăsăm ca această biruință să se extindă la toți cei cu care intrăm în relație.

Domnul Cel Înviat S-a arătat Apostolilor strânși în Ierusalim, în comunitatea lor de credință, iar acest fapt devine un pururi îndemn ca noi, toți cei botezați, să-L facem prezent pe Domnul lumii și al istoriei noastre, astfel că „ceea ce era de la început, ce am auzit, ce am văzut cu ochii noștri, ce am primit și mâinile noastre au pipăit, cu privire la Cuvântul vieții… ce am văzut și am auzit vă vestim și vouă”(I Ioan 1, 1-3).

Peste veacuri, până la sfârșitul lumii sau, mai bine zis, până la înnoirea lumii, mormântul gol al Domnului este semnul puternic că El este mereu Viu și prezent în lumea Sa, nu o părăsește niciodată, nu este nicicând străin de frământările și provocările ce ne încearcă fundamentele credinței și mai cu seamă nu stă nepăsător, ci intervine, este alături, vindecă, întărește și ne împărtășește cu mare generozitate iubirea, milostivirea și bunăvoința Sa.

Iubiții mei fii sufletești,

Învierea este evenimentul biruitor și luminos care întraripează speranța noastră și de care ne bucurăm în fiecare zi de Duminică – Ziua Învierii sau Paștele săptămânii, cum mai este cunoscută, și care ne reînnoiește angajamentul de a-L vesti lumii pe Cel care susține comuniunea și credința noastră.

Ca fii ai Învierii, avem datoria de a mărturisi și de a fundamenta cotidian civilizația creștină, prin ajutorarea aproapelui, prin solidaritate și prin comuniune.

Învierea Domnului este cea care animă opera socială creștină, faptele bune și grija pentru aproapele și pentru lumea înconjurătoare. Pentru că, deși știm că vom muri, noi toți avem certitudinea că vom învia spre viață veșnică. Atunci aproapele, lumea și faptele noastre cotidiene vor căpăta un alt sens, o altă profunzime și nebănuite reverberații.

Actuala pandemie, cu toate limitările și neajunsurile pe care le generează, efortul comun de limitare și eradicare a ei, reprezintă o deosebită ocazie de a promova cultura Învierii, bunăvoința față de aproapele și filantropia ca expresie a iubirii jertfelnice.

Din acest motiv, Biserica s-a angajat în sprijinirea celor afectați de această teribilă încercare a vremurilor noastre, mai cu seamă a copiilor, bătrânilor, bolnavilor și a celor singuri.

În aceste momente, doresc să-mi manifest aprecierea și recunoștința, binecuvântând în mod special pe toți cei angajați pe frontul luptei cu această boală, în special personalul medical și cel din educație, adică pe medici și pe profesori, dar și pe preoții noștri care sunt deosebit de activi, cel mai adesea cu discreție demnă și binefăcătoare, în lupta cu pandemia, împărtășind pe Hristos tuturor celor ce sunt „în latura și în umbra morții” (Matei 4, 16).

De asemenea, doresc să încurajez pe tinerii noștri afectați de multe neajunsuri, ca privind la aceste eforturi extraordinare de astăzi să învețe lecția generației noastre – aceea de a face totul pentru mai binele celor ce vor veni după noi, de a fi gata de sacrificiu, de a dărui, de a crede, de a ierta și de a iubi.

Un gând special de încurajare se îndreaptă către familiile noastre, către toți cei rămași fără un loc de muncă și care au nevoie de sprijinul, încurajarea, ajutorul și aprecierea noastră.

Ființe pascale” și făpturile cele mai iubite de Domnul, noi oamenii ne ducem viața între Cruce și Înviere, între nenumărate alegeri și oportunități ce trebuie făcute în lumina Învierii și care trebuie să aibă întotdeauna în centrul lor iubirea de aproapele, ca manifestare concretă a iubirii de Dumnezeu, așa cum El Însuși ne-a cerut: „Poruncă nouă dau vouă: Să vă iubiți unul pe altul. Precum Eu v-am iubit pe voi, așa și voi să vă iubiți unul pe altul. Întru aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii Mei, dacă veți avea dragoste unii față de alții” (Ioan 13, 34-35).

Ca fii ai Luminii, biruitori ai răului și ai întunericului, avem datoria să ne urmăm vocația de a oferi lumii motive de a crede, de a îndruma pe cât mai mulți spre Hristos și de a fi instrumente ale milei, ale păcii și ale iubirii Tatălui ceresc, spunând generațiilor de astăzi: „A înviat cu adevărat Domnul!” (Luca 24, 34).

Împărtășindu-vă aceste gânduri, cu părintească dragoste, vă îmbrățișez și vă binecuvintez pe toți, preoți și credincioși, întărindu-vă întru speranța și credința în Domnul Cel Înviat!

HRISTOS A ÎNVIAT!

Al vostru arhipăstor și părinte,

totdeauna rugător către Atotmilostivul Dumnezeu,

pentru bucuria, sănătatea și pacea voastră,

a tuturor,

 † N I F O N

Arhiepiscop și Mitropolit

Arhiepiscopia Târgoviștei a organizat etapa eparhială a Concursului Național Catehetic 2021

in Educație/Religie/Social by

Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Nifon a premiat luni, 26 aprilie 2021, la Mănăstirea Stelea din Târgoviște, echipele de cateheză ale parohiilor câștigătoare din cadrul etapei eparhiale a Concursului Național Catehetic „Biserica – familia românilor de pretutindeni”, după ce în prealabil a avut loc, la Seminarul Teologic „Sfântul Ioan Gură de Aur” din Târgoviște, evaluarea portofoliilor celor 15 grupe de cateheză ale parohiilor câștigătoare la faza pe protoierii.

Grupele catehetice premiate sunt de la: Parohia „Sf. Ioan” – Găești – locul I, Parohia Vulcana Băi – locul al II-lea, și Parohia Potlogi I – locul al III-lea. Elevii au primit premii în bani, diplome și publicații eparhiale, iar preoții au primit diplome și volume tipărite recent de Arhiepiscopia Târgoviștei, pentru toate parohiile din diaspora, înfrățite în cadrul concursului cu parohiile din țară.
Proiectele catehetice au fost realizate în perioada 15 ianuarie – 15 martie, în cadrul celor cinci Protopopiate din Arhiepiscopia Târgoviștei, fiind implicate 55 de parohii, cu 1678 de tineri, dintre care 855 din țară și 823 din diaspora.
Activitățile parohiale pot fi apreciate pe pagina de Facebook denumită „Biserica-familia românilor de pretutindeni.  

La eveniment au participat Pr. dr. Ionuț Ghibanu – Vicar eparhial și Pr. dr. Ionuț Ileana – Consilier eparhial, împreună cu membrii comisiei de evaluare: Pc. Pr. prof. dr. Mihail Iulian Stan – Inspector județean de Religie, Pc. Pr. prof. Marian Dobrescu – coordonator eparhial al activităților catehetice și Pc. Pr. Adrian Rada – coordonator eparhial al activităților social-filantropice.


Sursa: ARHIEPISCOPIA TÂRGOVIȘTEI

Centrul de Asistență Medico-Socială Niculești, ajutat din nou de Biserică

in Actualitate/Religie/Social by

Centrul de Asistență Medico-Socială Niculești a fost din nou beneficiar al unei acțiuni din cadrul proiectului filantropic de sprijinire a instituțiilor sociale, inițiat de Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Nifon. Citește Știrea

Duminica Floriilor la Catedrala din Târgoviște

in Actualitate/Religie by

În prezența a numeroși credincioși din Târgoviște, în Duminica Intrării Domnului în Ierusalim sau a Floriilor, cum mai este cunoscută, în ziua de 25 aprilie 2021, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Nifon, însoțit de Părinte Vicar Eparhial, de preoți și de diaconi, a săvârşit Sfânta Liturghie în Catedrala eparhială, ctitorie a Sf. Voievod Neagoe Basarab. Citește Știrea

Au fost învinși “balaurii” vremurilor noastre! Unii consilieri locali au vrut să ne tulbure liniștea sărbătorii Sfântului Mare Mucenic Gheorghe

in Opinii/Politică/Religie by

Au fost învinși “balaurii” vremurilor noastre! Unii consilieri locali au vrut să ne tulbure liniștea sărbătorii Sfântului Mare Mucenic Gheorghe! Citește Știrea

Acordarea duhovniciei pentru patru tineri preoți din Arhiepiscopia Târgoviștei

in Actualitate/Religie by

Miercuri, 14 aprilie 2021, în biserica Kretzulescu, Paraclis al Reședinței, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop şi Mitropolit Nifon a hirotesit întru duhovnic patru tineri preoţi, recent hirotoniți. Aceștia sunt: Pr. Silviu Constantin Danciu, de la Parohia Sf. Voievozi din Târgoviște, Protoieria Târgoviște Nord,  Pr. Mihail Andreescu, de la Parohia Lazuri, Protoieria Târgoviște Sud, Pr. Cătălin Paul Marinescu, de la Parohia Vișina II, Protoieria Găești și Pr. Nicolae Marian, de la Parohia Conțești, Protoieria Titu. Citește Știrea

65.000 de lei oferiți de Biserică pentru tratamentul tânărului Răducu Florea

in Actualitate/Religie/Social by

În parohiile din Arhiepiscopia Târgoviștei s-a desfășurat recent, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Nifon, o colectă pentru ajutorarea tânărului Răducu Florea, care suferă de o boală gravă. Citește Știrea

Crucea – un destin asumat!

in Opinii/Religie by

“CE ESTE OARE Omul CA SĂ-ȚI AMINTEȘTI DE EL?” se întreaba, cu multă vreme în urmă, psalmistul! Într-adevăr, ascunsă de ideologii sau de diferite crezuri, de interese sau de patimi, valoarea ființei umane pare greu de intuit, mai cu seamă în societatea noastră cu multe accente superficiale, în care, cel mai adesea, omul este redus la un simplu număr de statistică. 

Ce este oare omul? O întrebare pe care Duminica Sf. Cruci, a treia din Postul mare pare să ne-o lumineze. Omul este ființa cea mai iubită de Dumnezeu, pentru care El nu a pregetat să se înomenească, să se lase torturat, crucificat și omorât, pentru ca apoi să învieze. Crucea este răspunsul lui Dumnezeu la întreaga suferință umană, care ne arată cât de mult valorează în ochii Lui. Ne iubește atât de mult încât nu ne lasă în nicio suferință și umilință, în nicio părăsire și eșec, în nicio problemă a vieții noastre, nici chiar în moarte.

Murind pe Cruce a recuperat moartea și suferința și a făcut din ele porți spre cer, arătându-ne că nu este ceva în lumea aceasta, în niciun timp și niciun loc în care El să nu fie prezent. Mai mult, Crucea Lui ne arată că în mod cert crucea noastră, a fiecăruia, este parte a Crucii Lui, că, deși, adesea, tot ceea ce este curat și sincer, ceea ce iubim, trece prin Cruce pentru a se înveșnici și că suferința asumată devine poartă spre Înviere.

Răsăritul creștin cunoaște întotdeauna Crucea biruitoare, Crucea Învierii, Crucea ca semn al iubirii neînvinse a lui Dumnezeu pentru om și care ne arată pururi că cele cerești și cele pământești unite în Hristos, Dumnezeu și Om, prin credință se unesc și în noi, iar ceea ce pare că ne doboară, ne chinuie și ne omoară, devine instrument al îndumnezeirii noastre.

Bine, bine, ați putea spune, vorbe frumoase! Dar, unde este El în suferința, în neputința, în boala și în disperarea mea? Unde? În tăcerea lacrimilor, cu ochii ațintiți la Crucea Lui, vom descoperi că tot El este și pe crucea mea, cu mine și pentru mine. El nu lasă, nu uită, nu părăsește, nu fuge și mai ales nu este nepăsător! Pe suferința și spaima întregii lumi El este crucificat. El suferă cu toți cei năpăstuiții care suferă în sărăcie, pe un pat de spital, în închisoare sau în singurătate. Nevăzut, dar sigur, în mod clar evident este acolo. Pentru că da, ne preferă pe fiecare dintre noi cu o iubire infinită, ne iubește, este Părintele care nu-și lasă copiii niciodată! Căci Scriptura ne reamintește că numai El este Cel ce este!

Pe de altă parte, El ne arată și cum trebuie să fie liderii noștri, primii care să se sacrifice, primii care să iubească, primii care să ajute, primii care să fie alături de cei în nevoi, primii la a sluji. Căci, este extraordinar să trăiești viața, darul Acestui Dumnezeu impresionant, care nu pregetă să ne surprindă în permanență, cu iubirea și cu binele Său!

Un Dumnezeu mai mare decât noi și păcatele noastre, mai mare decât noi și neputințele noastre, un Dumnezeu crucificat, care a murit și a înviat!

___________________

Ionuț Adrian Ghibanu este vicarul Arhiepiscopiei Târgoviștei și lect. univ. dr. la Universitatea “Valahia” din Târgoviște

Protoieriile din Arhiepiscopia Târgoviștei au premiat 855 de participanți la Conscursul Național Catehetic 2021

in Actualitate/Educație/Religie by

Marți, 30 martie 2021, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Nifon, la cele cinci Protoierii din Arhiepiscopia Târgoviștei  evaluarea și premierea proiectelor realizate de grupurile catehetice ale celor 55 de parohii din țară, înfrățite cu parohii din diaspora românească de pe întreg mapamondul, în cadrul Concursului Național Catehetic „Biserica – familia românilor de pretutindeni”, dedicat Anului omagial al pastorației românilor din afara României. Citește Știrea

Tinerii din Arhiepiscopia Târgoviștei au participat la Marșul pentru Viață 2021

in Actualitate/Religie by

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Nifon și sub coordonarea Pc. Pr. dr. Ionuț Ghibanu – Vicar Eparhial, tineri de la comitetele parohiale din Arhiepiscopia Târgoviștei, studenți de la Facultatea de Teologie și Științele Educației a Universității „Valahia”, elevi de la Seminarul Teologic „Sfântul Ioan Gură de Aur” din Târgoviște și de la școlile din județ, alături de profesorii de Religie, au participat sâmbătă, 27 martie 2021, la MARȘUL PENTRU VIAȚĂ, ediție națională care s-a desfășurat on-line, sub genericul „Uniți pentru viață”.

Pe toată duranta evenimentului tinerii au transmis mesaje pro viață, precum: „Viața este darul cel mai de preț pe care ni l-a oferit Dumnezeu!”, „Uniți pentru viață dovedim cât de importantă este generația pro viață!”, „Fiecare copil este un univers al bucuriei!”, „Orice inimă începe să bată înainte de a se naște. Orice inimă are dreptul la viață!”. În acest mod și-au manifestat susținerea acestui drept fundamental al omului și faptul că existența umană începe încă de la concepție.

Comitetele parohiale din Arhiepiscopia Târgoviștei reunesc peste 3.500 tineri, aceștia desfășurând, sub coordonarea preoților și în parteneriat cu școlile din Eparhie, o rodnică și constantă activitate de aprofundare a învățăturii de credință ortodoxă și de promovare a mesajului social al Evangheliei lui Hristos în contemporaneitate.

BIROUL DE PRESĂ AL ARHIEPISCOPIEI TÂRGOVIȘTEI

Slăbănogii lumii noastre…

in Opinii/Religie by

Bună și frumoasă, creată de Atotînțeleptul Dumnezeu, lumea noastră este plină de har și are în ea, în orice lucru mare sau mic, prezența Celui ce este. Ca spațiu al viețuirii noastre, ca loc al prezenței Lui, mapamondul cunoaște teribila și adesea nevăzuta luptă cu răul, tainice conflagrații din care binele iese mereu învingător. Dar, lumea este și spațiu al vindecării noastre întru nemurire și loc al învățării noastre întru îndumnezeire.

Cu toate acestea, mulți slăbănogi ai vremurilor noastre umblă nevindecați prin ea, căutând tămăduire chiar și prin ceea ce nu știu sau prin ceea ce fac. Pe toate palierele societății noastre vedem cum acești slăbănogi își strigă vindecarea în limbajul bolii sau al răului, dar cu disperare, așteptând cumva, ca-n Evanghelie, ca măcar patru prieteni sau milostivi impresionați de ce li se întâmplă să-i aducă înaintea Celui ce toate le poate vindeca.Mulți dintre aceștia, care din pricina răului bolii ce-i bântuie fac rău, doresc sincer vindecarea și cu toții au nevoie, nu de rău, nu de răzbunare, ci de mila și de ajutorul nostru. Pentru că înaintea bolii și a suferinței trebuie să dăm mărturie de solidaritate și de filantropie.

De regulă, în lumea noastră, omul suferind de orice boală, spaimă și traumă, reală sau imaginară, adesea este ridiculizat și batjocorit, ori neglijat și neinteresant. Dar boala lui trebuie să devină o ocazie specială de manifestare a prieteniei, solidarității și bunătății noastre, a comuniunii și a unității, pentru a aduce spre vindecare Domnului acest mădular bolnav al Trupului Său, iar, apoi, pentru cel bolnav este o ocazie de năruire a acelei carapace cu care s-a închistat față de tumultul lumii. Bolnavi și obosiți, împovărați și neputincioși venind înaintea Tatălui ceresc, întotdeauna vom pleca cu un câștig, cu o împlinire, vindecați și încredințați de puterea iubirii Lui.

Slăbănogii vremurilor noastre bat drumurile contemporaneității cu înfrigurare căutând adesea cu lupa prieteni care să-i scoată din necaz. Chiar răul pe care-l fac unii dintre aceștia este numai un strigăt de neputință și de ajutor, o încercare de a atrage bunătate, iubire și solidaritate. Și dacă ne uităm cu atenție la slăbănogii mai mari sau mai mici, mai afectați sau mai evidenți, îi vedem peste tot, chiar și în locuri de unde conduc destinele comunităților. 

Ceea ce însă le lipsește lor și de multe ori nouă tuturor este iubirea, milostivirea, bunătatea și solidaritatea. Uităm prea ușor că avem mare nevoie unii de alții, că pentru a ajunge la El, trecem prin aproapele, că pentru a merge mai departe, avem nevoie de tovarăși de drum. Dacă-i vedem, dacă-i recunoaștem, avem o mare și dumnezeiască datorie: aceea de a-i ajuta, de a sparge acoperișul istoriei și a-i înfățișa spre vindecare Doctorului sufletelor și al trupurilor noastre, pentru ca vindecându-se ei, să ne tămăduim și noi, de neputință, de insensibilitate, de lipsă de iubire și de nesolidaritate.

Cândva, demult, bătând drumurile istoriei noastre, Cel ce este ne-a arătat că fiecare om reprezintă ocazia potrivită, fericită și unică de a-L întâlni pe El.Pe scara Postului cel mare, să ne deschidă Domnul ochii să-L vedem!

___________________

Ionuț Adrian Ghibanu este vicarul Arhiepiscopiei Târgoviștei și lect. univ. dr. la Universitatea “Valahia” din Târgoviște

Hramul Parohiei Buna Vestire din municipiul Târgoviște-2021

in Actualitate/Religie by

Numeroși credincioși din Municipiul Târgoviște au luat parte joi, 25 martie 2021, la hramul Parohiei Buna Vestire din Municipiul Târgoviște, în cadrul căruia Sfânta Liturghie a fost săvârșită de către Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Nifon, însoțit de un sobor de preoți si diaconi.

Cu această ocazie, a hirotonit întru diacon pe tânărul Mihail Andreescu, pe seama Parohiei Lazuri, Protoieria Târgoviște Sud, și pe tânărul diacon Nicolae Marian întru preot, pe seama Parohiei Conțești, Protoieria Titu, ambii absolvenți ai cursurilor de licență și de masterat din cadrul Facultății de Teologie și Științele Educației a Universității Valahia din Târgoviște.

În cuvântul său, Înaltpreasfinția Sa a vorbit semnificația duhovnicească și misionară a Bunei Vestiri, moment restaurator al libertății umanității noastre, care fundamentează concepția creștină despre sacralitatea vieții umane și necesitatea apărării acestei valori în orice situație, încă de la concepție. Mitropolitul Nifon a vorbit și despre rolul soteriologic și eclezial al Preasfintei Fecioare Maria, model de smerenie, sfințenie, credință și deplină ascultare față de voința Creatorului, dar și cea mai importantă ocrotitoare și mijlocitoare a noastră.

La final, Înaltpreasfinția Sa a apreciat, încurajat și felicitat pe cei doi slujitori ai parohiei: Pr. Arsene Chivulescu și Pr. Alin Ștefan, Secretar Eparhial al Arhiepiscopiei Tâgoviștei, pentru rodnicia slujirii lor pastoral – misionare.

Înaltpreasfinția Sa a fost însoțit de Părintele Vicar și Părinți Consilieri eparhiali.

BIROUL DE PRESĂ AL ARHIEPISCOPIEI TÂRGOVIȘTEI

Încă o instituție socal-filantropică din județul Dâmbovița a fost ajutată de parohii ale Arhiepiscopiei Târgoviștei

in Religie/Social by

Miercuri, 24 martie 2021, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Nifon, parohiile: Bălteni, Bâldana, Boteni, Brezoaia, Corbii Mari și Lungulețu II din Protoieria Titu, au donat  produse igienico – sanitare Căminului de bătrâni Sf. Arhangheli Mihail și Gavriil din satul Bălteni, comuna Contești. Citește Știrea

Peste 1.500 de tineri din Arhiepiscopia Târgoviștei se vor alătura Marșului pentru Viață 2021

in Actualitate/Religie by

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Nifon, peste 1.500 de tineri din comitetele parohiale, elevi și studenți teologi, membri ASCOR – filiala Târgoviște, preoți, profesori de Religie și elevi din Arhiepiscopia Târgoviștei și-au anunțat participarea la MARȘUL PENTRU VIAȚĂ, ediție națională care anul acesta se va desfășura online sub genericul „Uniți pentru viață”. Citește Știrea

Duminica Ortodoxiei la Catedrala din Târgoviște

in Actualitate/Religie by

În Duminica Ortodoxiei, în ziua de 21 martie 2021, în prezența a numeroși târgovișteni care au venit la Catedrala din Târgoviște, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Nifon a săvârșit Sfânta Liturghie, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. Citește Știrea

Șapte posturi vacante de preot în Arhiepiscopia Târgoviștei

in Actualitate/Religie by
post vacant de asistent social

Pentru luna aprilie a anului 2021, Arhiepiscopia Târgoviștei anunță existența a șapte posturi vacante de preot. Citește Știrea

Asociația Centrul Socio-Cultural COMMUNIO din Târgoviște a ajutat dâmbovițenii cu peste 200.000 de lei

in Religie/Social by

Miercuri, 17 martie 2021, Președintele Asociației Centrul Socio-Cultural COMMUNIO – Târgoviște, Pc. Pr. Dr. Ionuț Ghibanu a convocat în şedinţă de lucru Adunarea Generală a Asociației, în conformitate cu art. 14 din Statut, având următoarea ordine de zi: Citește Știrea

A avut loc sesiunea de primăvară a examenului de capacitate preoțească

in Actualitate/Religie by

Sesiunea de primavară a examenului de capacitate preoțească s-a desfășurat vineri, 12 martie 2021, sub președinția Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Nifon, la Centrul Eparhial al Arhiepiscopiei Târgoviștei. Citește Știrea

1 2 3 12
Go to Top