Conservarea și restaurarea Fostei Școli de Cavalerie rămâne unul dintre obiectivele principale ale Consiliului Județean Dâmbovița

in Administrație by
Banner

La sediul Consiliului Județean Dâmbovița a avut loc o conferință de presă care a marcat etapa de diseminare a activităților derulate în cadrul proiectului „Conservarea, restaurarea, valorificarea clădirii Fostei Școli de Cavalerie”. Această inițiativă, finanțată prin Granturile SEE 2014 – 2021 în cadrul Programului RO-CULTURA, reprezintă un pas pentru consolidarea identității culturale a județului Dâmbovița.

Sub numărul de identificare A3-10/2021/24.06.2021, proiectul este implementat de către Consiliul Județean Dâmbovița și vizează conservarea, restaurarea și punerea în valoare a monumentului istoric al Fostei Școli de Cavalerie. Această inițiativă de reabilitare este menită să contribuie la dezvoltarea turismului local și la diversificarea economiei județului.

La conferința de presă au participat numeroși reprezentanți ai instituțiilor implicate în proiect, printre care se numără Muzeul de Istorie din cadrul Complexului Muzeal Curtea Domnească, Biblioteca Județeană, Universitatea Valahia Târgoviște și alții. De asemenea, comandorul Pavel Marian, prezent la multe dintre activitățile culturale din cadrul proiectului și care a adus o contribuție  la dezvoltarea acestuia.

Managerul de proiect, Ruxandra Pavel, a transmis că țintele investiției sunt aliniate cu viziunea strategică a județului privind protejarea patrimoniului istoric și dezvoltarea turismului cultural. Prin intermediul proiectului, se urmărește readucerea la viață a monumentului istoric și promovarea acestuia atât la nivel local, cât și național.

Proiectul în cauză are o valoare totală de 21.790.929,67 lei cu TVA, fiind finanțat în mare parte din fonduri europene. Deși proiectul a fost conceput ca un efort comun al mai multor instituții, el reprezintă un exemplu remarcabil al colaborării între sectorul public și cel privat în scopul protejării și promovării patrimoniului cultural.

Consiliul Județean Dâmbovița a luat în considerare faptul că potențialul turistic este una dintre resursele cele mai importante pe care se poate baza în viitor procesul de dezvoltare economică a județului Dâmbovița. Valorificarea potențialului local pentru dezvoltarea turismului și diversificarea economiei locale reprezintă obiectivele ce vor conduce la îndeplinirea viziunii de dezvoltare a județului.

Proiectul concură la atingerea acestui obiectiv, monumentul de patrimoniu Fosta Școală de Cavalerie fiind identificat ca având o valoarea deosebită și un potențial turistic însemnat. Obiectivele proiectului corespund obiectivului strategic privind protejarea patrimoniului istoric, astfel cum este acesta relevat în cadrul Strategiei sectoriale în domeniul culturii și patrimoniului național.

Având în vedere faptul că proiectul urmărește ca monumentul istoric reprezentativ pentru patrimoniul local să fie readus la viață odată cu îmbunătățirea stării sale tehnice prin reabilitare și readus în conștiința națională prin activități de promovare on-line și off-line, corespunde obiectivului specific sectorial privind îmbunătățirea și extinderea accesului publicului la monumentele istorice și promovarea cunoașterii acestora prin intermediul noilor tehnologii.

De asemenea, prin activitățile derulate în incinta obiectivului de patrimoniu, în special cele noi, pentru care sunt propuse diverse parteneriate menite să stârnească interesul vizitatorilor și să asigure și dezvolte proiecte cultural educative trainice, proiectul răspunde direcțiilor principale de acțiune pe termen mediu prevăzute în Strategie referitor la dezvoltarea și susținerea, după caz, de programe de educație pentru patrimoniu a cetățenilor, cu precădere a tinerilor, și sensibilizarea autorităților publice locale și a comunităților față de problematica monumentelor istorice, precum și dezvoltarea și extinderea parteneriatelor cu societatea civilă și susținerea voluntariatului în activitățile care privesc monumentele istorice, mai ales cele de promovare, educare, intervenție și animare” ,  a transmis managerul de proiect Ruxandra Pavel. Partenerii Consiliului Județean Dâmbovița în acest proiect sunt: Partener național – Asociația Eurotrainer București; Partener transnațional (din Norvegia) – Horten Marsjkluub.

Banner