ITM a organizat „Campania națională de promovare a negocierii colective în întreprinderile mici și mijlocii”

in Actualitate/Administrație by
Banner

Inspecția Muncii, prin inspectoratele teritoriale de muncă, a desfășurat, pe parcursul lunii februarie 2024, „Campania națională de promovare a negocierii colective în întreprinderile mici și mijlocii”.

Inițiativa a avut ca scop atragerea atenției angajatorilor, dar și a angajaților privind beneficiile negocierii colective, un instrument esențial pentru asigurarea unui mediu de lucru stabil și echitabil. Astfel, angajații beneficiază de mai multă stabilitate la locul de muncă, de salarii echitabile, condiții îmbunătățite de lucru, egalitate de șanse și un echilibru între viața profesională și cea personală. Există avantaje și pentru angajatori, printre acestea numărându-se un climat de muncă propice performanței, implicare și responsabilități sporite din partea personalului, dar și soluționarea timpurie a eventualelor litigii apărute.

În conformitate cu dispozițiile art. 97 alin. (1) din Legea nr. 367/2022, privind dialogul social, negocierea colectivă este obligatorie la nivelul unităților care au cel puțin 10 angajați și, potrivit dispozițiilor alin. (2) ale aceluiași articol, inițiativa negocierii colective aparține oricăruia dintre partenerii sociali. Astfel, legea dialogului social prevede că, în cazul în care într-o unitate nu există un contract colectiv de muncă (CCM), angajatorul sau orice altă parte îndreptățită, conform prezentei legi, poate iniția negocierea contractului colectiv de muncă în orice moment.

În cadrul acestei campanii, Inspectoratul Teritorial de Muncă Dâmbovița a organizat întâlniri informative la care au participat 157 de reprezentanți ai întreprinderilor mici și mijlocii din județ, pentru a asigura o înțelegere corectă a legislației și a avantajelor negocierii colective. Au fost identificate 1358 de societăți, dintre care 1034 cu capital privat, care au numărul de salariați cuprins între 10 și 250, și s-a dorit ca informațiile prezentate să ajungă la cât mai mulți dintre aceștia. În acest sens, inspectorii de muncă dâmbovițeni au distribuit și pliante informative, pe tema negocierii colective, a etapelor legale pe care aceasta le presupune, dar și a beneficiilor pe care le prezintă. În plus, informațiile au fost afișate și la avizierul instituției și pe pagina web a ITM Dâmbovița.

Pe lângă sesiunile de informare, campania a inclus și controale la angajatori, pentru a verifica respectarea legislației și pentru a oferi sprijin în procesul de negociere. În acest fel, se încurajează încheierea și înregistrarea CCM, care devin practic instrumente juridice cu aplicabilitate generală în unitate, asigurând că niciun contract individual de muncă nu va oferi condiții inferioare celor stabilite colectiv. Inspectorii de muncă dâmbovițeni au verificat 32 de unități și, acolo unde a fost cazul, au dispus măsuri de remediere a neconformităților depistate.

În plus, ITM Dâmbovița a transmis și notificări către 10 unități ale căror CCM expiră în următoarele 90 de zile, pentru a le reaminti importanța încheierii unora noi.

Facem precizarea că, la nivelul ITM Dâmbovița, există o persoană desemnată cu gestionarea contractelor colective de muncă, aceasta asigurând nu doar consultanță și verificarea documentelor, dar și mediere, în cazul apariției unor litigii de muncă în unitățile care au încheiate CCM.

Sursa: Marius Lixandru, Inspector Șef  ITM Dâmbovița     

Banner