Călcând pe urme de profet, cu recunoștință!

in Opinii/Religie by
Banner

În întunecimea epocii sale a înfruntat cu neînfrânt curaj ipocrizia unei lumi clădite pe minciună și nedreptate. A vorbit hotărât și cu putere, asumându-și vocația vieții sale și a devoalat toată falsitatea și putreziciunea celor ce se credeau puternici și neînfrânți.

A pășit fără ezitare pe tumultul unei istorii învolburate și a adus acel mesaj eliberator al înnoirii, transformând din profunzime totul.

După el, lumea nu a mai fost aceeași, a distrus temeliile rău întocmite ale unei construcții fără Dumnezeu, a pregătit calea Domnului, cu o vivacitate greu de egalat.

Aparent a fost înfrânt, dar cel ce i-a luat capul și-a pierdut capul în vâltoarea tentațiilor clipei! A pierit, nu înainte de a fi sădit biruitor semințele Împărăției celei nestricăcioase! Iar, majoritatea ucenicilor săi L-au urmat pe Hristos, fiindcă el, Sfântul Ioan Botezătorul, le-a descoperit pe Acela care a transformat iremediabil în bine lumea.

Îi port cu mândrie numele, pentru că este modelul de curăție și cinste absolută, al biruinței prin spirit și adevăr, al rectitudinii fără umbră de stricăciune!

Îmi este model și ocrotitor, ca și a foarte multor români!

În această zi în care-i celebrăm prezența sa în chip liturgic, îl invoc pentru a duce lauda, mulțumirea și recunoștința mea către Bunul Dumnezeu pentru tot și toate!

Tututor celor ce cu cinste-i purtați numele, vă urez: la mulți și fericiți ani!

Ionuț Adrian Ghibanu este vicarul Arhiepiscopiei Târgoviștei și lect. univ. dr. la Universitatea “Valahia” din Târgoviște

Banner