Primăria Titu distribuie pachete cu alimente de bază cu ocazia sărbătorilor de iarnă

in Actualitate by
Banner

Administrația locală din Titu distribuie pachete cu alimente de bază cu ocazia sărbătorilor de iarnă. Distribuirea va avea loc la Centrul pentru Tineret, în spatele Bibliotecii orășenești, de luni până vineri, în intervalul orar 8-14.

-Vor primi câte un pachet toate persoanele din oraș care se încadrează într-una dintre următoarele categorii:

-persoane cu handicap grav sau accentuat, neinstituționalizate, cu domiciliul stabil în orașul Titu;

-pensionari (pensionari de drept, beneficiari de pensii de invaliditate sau de urmaș, indiferent de vârstă), a căror pensie lunară este de până la 1400 lei – cu domiciliul stabil în orașul Titu;

-persoanele cu vârsta peste 65 ani, care nu realizează nici un fel de venit cu domiciliul stabil în orașul Titu;

-beneficiarii de ajutor social acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările şi completările ulterioare.

Pentru acordarea pachetelor cu alimentele de bază, fiecare persoană cu domiciliul stabil în orașul Titu, care se încadrează în categoriile de beneficiari menționate anterior, vor depune la ridicarea pachetului următoarele documente:

-cererea și declarația pe proprie răspundere, care va fi însoţită în mod obligatoriu de documente doveditoare, în funcţie de fiecare caz în parte;

– copie act de identitate ;

-acte doveditoare privind veniturile realizate ( copie cupoane de pensie din luna anterioară și/sau luna curentă celei în care se depune cererea, indemnizație handicap din luna anterioară și/sau luna curenta celei în care se depune cererea , etc.);

-copie certificat de încadrare în grad de handicap, dacă este cazul;

-alte documente doveditoare privind apartenenţa la una dintre categoriile menţionate în prezenta metodologie, în funcţie de caz.

15 IANUARIE 2023 – DATA LIMITA PENTRU RIDICAREA PACHETELOR.

Sursa: Primăria orașului Titu

Banner