Grevă spontană la Direcția Județeană de Statistică Dâmbovița

in Actualitate/Administrație by
Banner

Salariații din cadrul Direcției Județene de Statistică Dâmbovița îsi exprimă
nemulțumirea față de salarizarea discriminatorie îndelungată, motiv pentru care
astăzi 11.12.2023, pe toată durata normală a zilei de muncă (8:00-16:30) vor
REFUZA îndeplinirea sarcinilor de serviciu.
BLOCAREA activității, pentru cel putin o zi este rezultatul ignorării de către
decidenții politic a semnalelor trase de statisticieni în ultimii ani și reprezintă doar
un avertisment al salariaților în contextul anului electoral 2024, când, fără aportul
INS, alegerile nu pot fi organizate.
DUPĂ ZECE ZILE DE PROTEST SPONTAN, revendicările noastre nu au fost
soluționate.
În acest moment, și-au asumat, prin semnătură, intenția de a nu-și îndeplini
sarcinile de serviciu pentru o zi, aproximativ 900 de salariați din Direcțiile Teritoriale de
Statistică și sediul central al INS, ÎN SEMN DE PROTEST FAȚĂ DE NEPUNEREA ÎN
APLICARE A MEMORANDUMULUI privind salarizarea în sistemul statistic.
Nu vom mai colecta și furniza date statistice din județul Dâmbovița! Nu vom
asigura datele statistice necesare realizării Programului Statistic Național și
transmiterii la EUROSTAT!

NEMULȚUMIRILE salariaților DJS Dâmbovița sunt:

 • salarizarea discriminatorie îndelungată, având în vedere faptul că salariile
  nu au fost nici măcar indexate cu rata inflației (a depășit 43% în octombrie 2023
  față de ianuarie 2018)
 • neaplicarea Legii nr.153/2017 în ceea ce privește calculul salariului de

bază, prin aplicarea salariului minim brut pe țară în vigoare;

 • salarizarea discriminatorie față de alte instituții publice de același nivel;
 • neaplicarea Memorandumului asumat de Guvernul României în data de
  13.07.2022 cu tema „Soluționarea problemelor de salarizare existente la nivelul Direcțiilor
  Regionale și Județene de Statistică”.

REVENDICĂRILE salariaților DJS Dâmbovița sunt:

 • Stabilirea salariilor de bază ale funcționarilor publici cu funcții de execuție
  și conducere, precum și ale personalului contractual din cadrul DJS Dâmbovița la
  nivelul administrației publice centrale;
 • Acordarea majorării salariului de bază cu 15% pentru complexitatea
  muncii pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul DJS
  Dâmbovița;
 • Mărirea schemei de personal a DJS Dâmbovița datorită volumului mare de
  activitate și a gradului de încărcare cu unități de observare pe salariat;
 • Exceptarea structurilor subordonate Institutului Național de Statistică de
  la procesul de desființare/reorganizare/fuzionare sau transfer al activității, conform
  prevederilor Legii nr.296/2023 privind unele măsuri fiscal bugetare pentru
  asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung.
 • Solicităm Guvernului asumarea Memorandumului semnat și aprobat
  pentru a putea fi pus în aplicare.
  Exprimându-ne nemulțumirea față de salarizarea discriminatorie
  îndelungată, solicităm respect, echitate și plată egală pentru muncă egală!

COLECTIVUL DE SALARIAȚI AL D.J.S. DÂMBOVIȚA

Banner