Compania de Apă, anunț privind procedura de evaluare a impactului asupra mediului

in Actualitate by
Banner

COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE DÂMBOVIȚA S.A.,  anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către  Agenția pentru Protecția Mediului Dâmbovița : nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate și nu se supune evaluării asupra corpurilor de apă, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru modificările aduse  Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dâmbovița, în perioada 2014 – 2020”, propus a fi amplasat în municipiul Târgoviște, comuna Dragomirești, comuna Aninoasa, comuna Ulmi, comuna Văcărești, comuna Răzvad, comuna Gura Ocniței, comuna Ocnița, comuna Șotânga, comuna Vulcana Pandele, comuna Perșinari, oraș Pucioasa, oraș Fieni, comuna Brănești, comuna Vulcana – Băi, comuna Mănești, comuna Lucieni, comuna Moroeni, comuna Pietroșița, comuna Buciumeni, oraș Găești, comuna Glodeni, municipiul Moreni, comuna Iedera, comuna Valea Lungă, comuna Tătărani, comuna Hulubești,  comuna Cobia, comuna Gura Foii, comuna Dragodana, comuna Nucet, comuna Mogoșani, comuna Mătăsaru, comuna Corbii Mari, comuna Crângurile, comuna Valea Mare, comuna Morteni, comuna Petrești, comuna Răscăeți, comuna Vișina,  oraș Titu, comuna Braniștea, comuna Doicești, comuna Potlogi, comuna Odobești,  oraș Răcari, comuna Conțești, comuna Lungulețu, comuna Ciocănești, comuna Slobozia Moară, comuna Produlești, comuna Dobra, comuna Bucșani, comuna Băleni, comuna Finta, comuna Niculești, comuna Butimanu, comuna Ludești, comuna Malu cu Flori, comuna Sălcioara, județul Dâmbovița.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la A.P.M. Dâmbovița din Municipiul Târgoviște, str. Calea Ialomiței, nr. 1, județ Dâmbovița, în zilele de luni-vineri, între orele 9.00-16.00, precum și  la următoarea adresă de internet  http://apmdb.anpm.ro .  

Publicul inetersat poate înainta comentarii/observații, la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la publicarea pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.ˮ

Banner