PRIMĂRIA ORAȘULUI TITU – Scutiri/reduceri de la plata impozitelor locale-detalii în articol

in Actualitate/Administrație by
Banner

Directia economica, prin Biroul de Impozite si Taxe anunta contribuabilii, persoane fizice ca pentru anul 2024,  conform Hotararii de Consiliu Local nr. 111 / 29.06.2023 si  prevederilor Legii 227/2015 – Codul Fiscal, se acorda scutiri/reduceri de la plata  impozitelor locale.

Documentele necesare în vederea întocmirii dosarului trebuie depuse ANUAL, in perioada 27 noiembrie – 31 decembrie a anului in curs,  pentru a beneficia de scutirea/reducerea impozitelor aferente anului urmator.

 Acestea pot fi depuse in format fizic la  sediul  Primariei Orasului Titu – Birou Impozite si Taxe Locale, cat si  in format electronic pe adresele de e-mail: primariatitu@yahoo.com , impozitesitaxe@primariatitu.ro.

Pentru informatii suplimentare va puteti adresa Biroului Impozite si Taxe Locale, Primaria Oras Titu, telefonic la nr. de tel 0245 / 651.095, int.42 sau prin email la adresele mai-sus mentionate.

Nedepunerea anuala a dosarului complet cuprinzând toate documentele justificative acordării scutirii/reducerii  de impozit  atrage   NEACORDAREA SCUTIRII.

Sursa: primăria orașului Titu

Banner