Cursuri de formare pentru cadrele de la Grădinița Rază de Soare din Târgoviște

in Actualitate by
Banner

PROIECTUL DE ACREDITARE ÎN DOMENIUL EDUCAȚIEI ȘCOLARE KA 121 ERASMUS+ 2022-1-RO01-KA121-SCH-000062481

În perioada 21- 29. 08. 2023 2 cadre didactice din Grădinița  cu Program Prelungit ”Raza de Soare” Târgoviște au  participat în cadrul Proiectului de Acreditare în Domeniul Educației Școlare KA 121 Erasmus+ 2022-1-RO01-KA121-SCH-000062481, la cursurile de formare:

 • Improving managerial communication skills at the class level
 • STEM Education. Coding Robotics. 3D Printing

Cursurile de formare a fost organizate de către furnizorul Capadox Education And Academy Association Center- din Nevșehir Capadoccia –Turcia.

Obiectivele cursului STEM Education. Coding Robotics. 3D Printing au vizat:

 • Dezvoltarea competențelor cadrelor didactice participante în înțelegerea conceptelor de bază ale educației STEM, a importanței și beneficiilor integrării acestora în practica educațională;
 • Exemplificarea principalelor componente ale unei activități STEM de succes;
 • Proiectarea, implementarea și evaluarea activitătilor STEM;
 • Explorarea unor metode inovative de integrare STEM în practica la clasă;
 • Familiarizarea cu Designul 3D și imprimarea 3D și integrarea acestora în activități STEM ;
 • Realizarea de proiecte simple cu ajutorul Arduino;
 • Integrare Coding și Robotică în activități STEM.

Agenda cursului de formare a cuprins următoarele activități:

 • Prezentare cadrului teoretic al educației STEM;
 • Integrarea educației STEM în școală;
 • Proiectare activități STEM;
 • Prezentarea și evaluarea planurilor de lecție STEM
 • Aplicații: Propuneri metodologice de implementarea a activităților STEM în clasă;
 • Introducere Coding și Robotică;
 • Block Based Coding – Snap 4 Arduino Program – introducere;
 • Aplicații: Block Based Coding – Snap 4 Arduino Program;
 • Introducere în Circuite electronice de bază;
 • Aplicații: Realizare circuite cu ajutorul TinkerCAD;
 • Aplicații: Snap 4 Arduino Program;
 • Design 3D;
 • Imprimare 3D;
 • CURA sofware;
 • Integrarea Roboticii în educația STEM;
 • Introducere in mBlock – Aplicații;
 • Activități de reflecție și propuneri practice de transfer și implementare;
 • Sesiune de întrebări și răspunsuri;
 • Activități de conștientizare culturală;
 • Sumarizarea cursului;
 • Explorarea băncii de resurse și referințe furnizare de trainer;
 • Sesiunea de evaluarea finală a cursului;
 • Întocmirea documentației de certificare.

Ca urmare a parcurgerii cursului de formare  STEM Education. Coding Robotics. 3D Printing vor fi elaborate Planuri de activități STEM ce vor fi introduse în Îndrumătorul metodic STEM.

Obiectivele cursului Improving managerial communication skills at the class level au vizat:

 • Dezvoltarea competențelor cadrelor didactice participante în înțelegerea conceptelor de bază ale managementului clasei de elevi;
 • Dezvoltarea unei  abordări de predare centrate  pe elevi;
 • Utilizarea studiului de caz pentru a încuraja  colaborarea și creativitatea;
 • Activități  care promovează motivația și creativitatea în  munca în echipă;
 • Rezolvarea situațiilor de conflict: idei și bune practici pentru gestionarea conflictelor folosind  tehnici de comunicare;
 • Importanța creării de reguli comune:prezentarea și implementarea regulilor în sala de grupă;
 • Utilizarea tehnologiei în managementul clasei.

Agenda cursului de formare a cuprins următoarele activități:

 • Concepte și principii de bază ale managementului clasei;
 • Dezvoltarea abordării de predare centrate pe elev prin disciplinare pozitivă;
 • Aplicații: Utilizarea studiului de caz pentru facilitare colaborării și creativității;
 • Aplicații: Activități de promovarea a motivației și creativității în echipe;
 • Strategii colaborative de lucru în perechi;
 • Rezolvarea situațiilor conflictuale: sugestii și bune practici pentru gestionarea conflictelor;
 • Aplicații: Managementul Conflictului;
 • Importanța stabilirii regulilor comune (cele 10 reguli ale managementului eficient al clasei);
 • Exemple de activități de stabilire a regulilor în clasă;
 • Utilizarea tehnologiei în managementul clasei;
 • Vizitare unități școlare;
 • Climatul clasei de elevi;
 • Rolul profesorului în crearea unui climatul eficient al clasei de elevi;
 • Exemple de activități de creare a unui climat eficient al clasei de elevi;
 • Aplicații: Clase inteligente;
 • Comunicarea organizațională;
 • Modele și strategii de comunicare eficientă în educație;
 • Rolul TIC în educație;
 • Clasa Secolului XXI – Crearea unei culturi a inovării în TIC;
 • Exemple de activități de integrare TIC în clasa de elevi;
 • Activități de reflecție și propuneri practice de transfer și implementare;
 • Sesiune de întrebări și răspunsuri;
 • Activități de conștientizare culturală;
 • Sumarizarea cursului;
 • Explorarea băncii de resurse și referințe furnizare de trainer;
 • Sesiunea de evaluarea finală a cursului;
 • Întocmirea documentației de certificare.

Ca urmare a parcurgerii cursului de formare  se vor realiza sesiuni de diseminare a strategiilor și tehnicilor  de comunicare organizațională și managementul clasei la nivelul unității școlare și întâlnirilor metodice

Banner