Începe sesiunea de toamnă a admiterii la Universitatea „Valahia”. Amănunte în articol

in Actualitate/Educație by
Banner

Universitatea „Valahia” din Târgoviște, deținătoare a calificativului „Grad de încredere ridicat”, organizează, începând cu 7 septembrie 2023, a doua sesiune de  admitere în învățământul superior.

Candidații pot alege din oferta educațională a celor 10 facultăți și se pot înscrie în sesiunea septembrie 2023, conform următorului calendar:

  • STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ – IF/ID

7 – 15 septembrie – înscrieri online

15 septembrie – afişarea rezultatelor

18 septembrie – 20 septembrie – încheierea contractelor pentru candidații declarați admiși

*Excepții: -Domeniile de licenţă Muzică, Educaţie fizică şi sport/ Kinetoterapie, Științe ale educației, Business administration care prevăd şi probe eliminatorii și/sau probe de concurs:  7 – 14 septembrie – înscrieri la sediile facultăţilor; 15 septembrie – susţinerea probelor eliminatorii şi/sau probelor de concurs

 – Domeniul de licență  Teologie: 7 – 20 septembrie – înscrieri la sediul facultăţii; 21 septembrie – examen psihologic şi verificarea aptitudinilor muzicale și examen scris la disciplina Teologie Dogmatică; 22 septembrie – afișarea rezultatelor; 22 – 25 septembrie –  încheierea contractelor pentru candidații declarați admiși

  • STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT

11 iulie – 19 septembrie – înscrieri online;

20 septembrie – susţinerea probelor eliminatorii şi/sau probelor de concurs; 

21 septembrie – afişarea rezultatelor

22-25 septembrie – încheierea contractelor pentru candidații declarați admiși

  • STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT

6 – 11 septembrie – înscrieri online;

12 – 13 septembrie – verificarea și validarea dosarelor de concurs; 14 septembrie – desfășurarea probei de competentă lingvistică; 15 septembrie – desfășurarea colocviului de admitere

15 septembrie – afişarea rezultatelor concursului;

18 – 22 septembrie – încheierea contractelor de studii

  • PROGRAME DE CONVERSIE PROFESIONALĂ 

3 iulie – 18 septembrie – înscrieri online;

20 septembrie – afişarea rezultatelor;

21-25 septembrie – încheierea contractelor pentru candidații declarați admiși

  • PROGRAME DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ  (nivelul I, nivelul II, nivelul I  – regim postuniversitar, nivelul II – regim postuniversitar)

04-22 septembrie – înscrieri online (la sediul DPPD, Corp H, Str. Lt. Stancu Ion)

04-22 septembrie – desfășurarea interviului de admitere

22 septembrie – afișarea rezultatelor

23-26 septembrie – încheierea contractelor pentru candidații declarați admiși

Studenții admiși la Universitatea „Valahia” pot beneficia de facilități și oferte diversificate, constând în: acces la toate tipurile de burse, inclusiv Burse Erasmus+, sesiuni științifice studențești, spații de cazare și acces la bibliotecă, bază sportivă, stagii de practică și programe de internship, integrarea în proiecte de cercetare.

Informațiile complete privind oferta educațională, calendarul admiterii, documentele necesare, precum și ghidul candidatului pentru înscrierea online pe platformă pot fi accesate pe site-ul Universității „Valahia” din Târgoviște (www.valahia.ro), la secțiunea dedicată admiterii https://admitere.valahia.ro/  .

Sursa: Biroul Imagine și Comunicare, Universitatea „Valahia”

Banner