Facultatea de Teologie din Târgoviște organizează examene de admitere la studii de licență și master

in Actualitate/Educație by
Banner

Facultatea de Teologie Ortodoxă și Științele Educației a Universității „Valahia” din Târgoviște organizează o nouă sesiune a Examenului de Admitere în următorul an universitar, pentru studii universitare de Licență, după următorul calendar:

  • 7-14 septembrie – înscrierea online a candidaților (https://admitere.valahia.ro/)
  • 15 septembrie – probă orală eliminatorie Abilități de comunicare și aptitudini
  • 15 septembrie – afișarea rezultatelor
  • 18-20 septembrie – încheierea contractelor pentru candidații declarați admiși

Totodată sunt în desfășurare înscrierile pentru Examenul de Admitere pentru studii universitare de Master, după următorul calendar:

  • 11 iulie – 19 septembrie – înscrierea online (https://admitere.valahia.ro/)
  • 20 septembrie – susținerea probelor eliminatorii și/sau probelor de concurs
  • 21 septembrie – afișarea rezultatelor
  • 22-25 septembrie – încheierea contractelor pentru candidații declarați admiși

Calendarul complet al Examenului de Admitere, actele necesare pentru înscriere, detalii despre modul de desfășurare a probelor de concurs, despre criterii de admitere și despre criterii de departajare, se regăsesc afișate pe site-ul Facultății de Teologie Ortodoxă și Științele Educației, https://ftose.valahia.ro/, secțiunea admitere/teologie.

Pentru obținerea binecuvântării Chiriarhului, candidații se vor prezenta la sediul Arhiepiscopiei Târgoviștei (Municipiul Târgoviște, str. Mihai Bravu, nr. 11), cu cerere scrisă și copii ale documentelor dosarului de înscriere.

Sursa: Biroul de presă al Arhiepiscopiei Târgoviștei

Banner