Vești bune despre proiectul de modernizare a infrastructurii de apă și canal în Dâmbovița

in Administrație by
Banner

Președintele Consiliului Județean Dâmbovița, Corneliu Ștefan, a anunțat  că a fost desemnat câștigătorul licitației pentru un proiect ambițios de înființare și extindere a rețelelor de apă și canalizare în mai multe comune din județ. Această veste reprezintă un pas important în direcția dezvoltării durabile și îmbunătățirii calității vieții pentru locuitorii acestor comunități.

Proiectul, care se ridică la o valoare de 6.150.000 de euro, va fi implementat în comunele Hulubești, Potlogi, Odobești, Corbii Mari, Dragodana, Gura Foii, Cobia, Mogoșani și Mătăsaru. Aceasta este cea mai mare investiție în infrastructură de apă și apă uzată din cadrul proiectului regional de dezvoltare, cu o valoare totală de aproape 450.000.000 de euro.

Detaliile proiectului sunt:

Comuna HULUBEȘTI

▫️ În satele Măgura și Butoiu de Jos se vor executa 3,6 km de rețea nouă de canalizare și racordarea a 290 de gospodării la noua retea;

▫️ Se vor înființa 6 stații de pompare a apei uzate și 1 km de conducte de refulare.

Comuna POTLOGI

 În localitățile Potlogi, Românești, Podu Cristinii, Pitaru și Vlăsceni se vor executa lucrări pentru:

 Extinderea cu 43 de km a rețelei de alimentare cu apă;

 Asigurarea a 2.247 branșamente la rețeaua de apă potabilă;

 În Potlogi, Românești și Podu Cristinii se va extinde rețeaua de canalizare cu 23,8 km;

Se vor asigura 1.398 racorduri;

Se vor construi 16 stații de pompare a apei uzate.

Comuna ODOBEȘTI

▫️ În localitățile Odobești, Crovu, Brâncoveanu, Miulești și Zidurile se vor executa lucrări pentru extindere cu 26,1 km a rețelei de alimentare cu apă potabilă;

 Se vor asigura 1.285 de branșamente.

Comuna CORBI MARI

▫️În localitățile Ungureni și Sat Nou se vor amenaja 18 km de canalizare;

Se vor racorda 914 gospodării la noua rețea;

Comuna DRAGODANA

▫️În localitățile Boboci, Picior de Munte, Burduca, Cuparu, Dragodana și Straoști se va înființa o rețea de canalizare cu o lungime de 38 km;

Se vor realiza 1.571 de racordări la noua rețea;

Se vor construi 32 de stații de pompare a apei uzate;

Se vor amenaja 17 km de conducte de refulare.

Comuna GURA-FOII

În localitățile Cătanele, Gura Foii și Bumbuia se va înființa o rețea nouă de alimentare cu apă cu o lungime de 19,2 km;

Se vor asigura 525 de branșamente.

În localitățile Cătanele, Gura Foii și Făgetu se va extinde rețeaua de canalizare cu 15,5 km;

Se vor asigura 600 de racorduri;

Se vor construi 8 stații de pompare a apei uzate menaje.

Comuna COBIA

În localitățile Căpșuna, Crăciunești, Cobiuța, Gherghițești, Călugăreni și Mănăstirea Cartier Arsuri (Găești) se va înființa rețea nouă de canalizare cu o lungime de 11 km;

Se vor racorda 533 de gospodări;

Se vor construi 14 stații de pompare a apei uzate.

Comuna MOGOȘANI

În localitățile Merii, Cojocaru, Chirca, Mogoșani și Zăvoiu se vor executa lucrări pentru înființarea unei rețele de alimentare cu apă pe o lungime de 31 de km;

Se vor executa 1.441 de branșamente.

▫️În localitatea Mogoșani se vor amenaja 10 km de rețea de canalizare și se vor asigura 503 racorduri la aceasta.

Comuna MĂTĂSARU

▫️În localitățile Mătăsaru, Odaia Turcului, Crețulești, Poroinica, Puțu cu Salcie și Tețcoiu se vor executa lucrări de extindere/înființare rețea de canalizare menajeră pe o lungime de 22,8 km și 997 de racorduri.

Banner