Parcul Industrial Moreni derulează procedură de selecție membri CA. Amănunte în articol

in Actualitate by
Banner

Parcul Industrial Moreni derulează în această perioadă procedura de selecție pentru ocuparea a trei posturi în Consiliul de Administrație al societății. Dosarele se depun cel târziu până în data de 7 august 2023, ora 16:00, la următoarea adresă: Consiliul Județean Dâmboviţa, str. Piața Tricolorului, Nr. 1, parter, cod poștal 130060, municipiul Târgoviște, având pe plic mențiunea „Aplicație pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație al Moreni Parc Industrial SA”, precum și numele, prenumele, domiciliul și adresa de email a candidatului.

Pot participa la procesul de selecție persoanele care îndeplinesc obligatoriu următoarele condiții:
– experiență de minim 1 an în îmbunătățirea performanței societăților sau regiilor autonome pe care le-a administrat sau condus;
– experiență profesională într-unul din domeniile de activitate ale întreprinderii;
– absolvent de studii superioare de lungă durată atestate prin diplomă de licență;
– stare de sănătate corespunzătoare exercitării funcției;
– să nu aibă antecedente penale;
– să nu aibă fapte înscrise în cazierul fiscal;
– să nu intre sub incidența legislației privind conflictul de interese, incompatibilitate și numărul maxim de mandate pe care le poate exercita în calitate de administrator;
– să cunoască legislația din bibliografia anunțată;
– să nu fie din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare sau autorități și instituții publice;
– unul din cei trei membri ai Consiliului de Administrație trebuie să aibă studii economice sau juridice și experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate, audit sau financiar de cel puțin 5 ani.

Banner