Ministerul Educației: Proiect de ordin pentru modificarea și completarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar

in Educație by
Banner

În continuarea demersurilor de a adapta activitățile de final de an școlar la contextul generat de protestul personalului din învățământul preuniversitar, Ministerul Educaţiei a publicat, în consultare publică, proiectul de ordin pentru modificarea și completarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educației nr. 4183/2022.

Modificările propuse prin proiectul lansat în consultare publică vizează următoarele:

  • În anul școlar 2022-2023, numărul minim de calificative/note acordate elevului la o disciplină de studiu este de două. 
  • În anul școlar 2022-2023, situația școlară anuală a elevilor, pe clase, poate fi încheiată fără ca aceasta să fie validată de către consiliul profesoral din unitatea de învățământ în ședința de încheiere a cursurilor și fără ca acesta să aprobe raportul privind situația școlară anuală.

Ministerul Educației anunță că se comunică permanent cu reprezentanții inspectoratelor școlare județene/ al municipiului București pentru a identifica cele mai bune soluții de adaptare la contextul generat de protestul personalului din învățământul preuniversitar, cu respectarea cadrului legal.

Banner