Necrolog-prof. univ. dr. Ion Cucui

in Actualitate/Educație by
Banner

Cu profundă durere și mare tristețe, comunitatea academică târgovișteană anunță pierderea neașteptată a domnului prof. univ. dr. Ion CUCUI, fost rector al Universității „Valahia” din Târgoviște, personalitate marcantă a învățământului superior românesc.

Distinsul profesor Ion Cucui a fost unul dintre membrii fondatori ai Universității „Valahia”, model de urmat pentru întreaga comunitate, pentru economiști și pentru generațiile de studenți și doctoranzi.

Ion Cucui s-a născut la 5 mai 1950, a studiat economia la Facultatea de Economie Agrară, IANB București și a obținut diploma de doctor în economie, în 1995, la Academia de Studii Economice din București.

S-a remarcat în activitatea profesională înainte de începerea carierei universitare:

 • 1984-1986, respectiv 1987-1989 – Director general al societății S.A.P.M. din R.P. Congo;
 • 1986-1987 – Director economic al societății S.C. SAGRICOM S.A. Târgoviște;
 • 1990-1995 – Director comercial și economic al S.C. SAGRICOM S.A. Târgoviște.

Domnul prof. univ. dr. Ion Cucui a avut o bogată activitate didactică și de cercetare, a parcurs toate treptele funcțiilor didactice universitare, iar începând cu anul 2005 a devenit conducător de doctorat în cadrul IOSUD – UVT.

De asemenea, a avut un rol însemnat în construcția și recunoașterea academică a Universității „Valahia”, ca urmare a funcțiilor deținute:

 • 1996-2002 – Prorector cu probleme economice, sociale și relații internaționale, în cadrul UVT
 • 2002-2012 – Rector al Universității „Valahia” din Târgoviște
 • 2012-2016 – Președinte al Senatului Universității „Valahia” din Târgoviște
 • 2006-2019 – Director al Centrului de Cercetare și Studii în Contabilitate și Finanțe din cadrul Institutului de cercetare Științifică și Tehnologică.

Cunoscător al culturii și lumii academice franceze, a participat la numeroase manifestări de o înaltă ținută științifică în Franța. În perioada 1999 – 2016 a fost profesor invitat pentru un curs de master – DESS la Universitatea Paris XII -Val de Marne (în prezent, Universitatea Paris-Est Créteil), iar între anii 1998 – 2002 a avut calitatea de profesor asociat la INDE Bucureşti. Drept urmare a acestor activități, a fost numit:

 • Director al filialei române a CEDIMES (Centre des Etude des Développements Internationaux des Mouvements Economiques et Sociaux – Institut de cercetări al Francofoniei) şi membru al Consiliului de administraţie al CEDIMES, începînd cu anul 2001;
 • Vicepreşedinte CEDIMES – Franţa, începând cu anul 2007;
 • Membru al  Biroului Executiv al Asociaţiei de Formare Europeană în Contabilitate şi Audit, Paris (AFECA);
 • Membru al Asociaţiei Internaţionale a Economiştilor de Limba Franceză (AIELF);
 • Membru CIVIS (Comité Indépendant de Veille Internationale Stratégique) – „La Révue des Sciences de Gestion” – Franţa;

 În perioda 2001-2006, a fost coordonator în cadrul AFECA al programului internaţional Socrates, 27932-IC1-2000-FR-ERASMUS-IP, „Mondializarea normelor contabile şi aplicarea lor în Europa.”

 Activitatea sa de cercetare ştiinţifică a cuprins: 24 cărţi, dintre care 11 în calitate de unic autor, capitole-studii în cărţi de specialitate sau volume colective naționale și internaţionale; 33 de articole științifice publicate în reviste cu factor de impact (ISI) sau indexate în cel puțin două baze de date internaționale recunoscute, articole care prezintă contribuţii ştiinţifice originale; 39 de articole/studii publicate în volumele conferințelor indexate ISI Proceedings sau internaţionale, desfăşurate în ţară sau în străinătate (cu ISSN sau ISBN).

 Domnul profesor Cucui a deținut și funcțiile de:

 • Membru titular al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, din 2008;
 • Preşedinte al Filialei Târgoviște a Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, din 2012;
 • Preşedinte al Asociaţiei Forumul Montan din România – Filiala Dâmboviţa, din 2013;
 • Vicepreşedinte/secretar general al Societăţii de Prietenie România – Africa, în perioada 1992 – 2012;
 • Membru în Consiliul Naţional Director al ANEVAR (Asociaţia Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România), şef al departamentului de analiză financiară şi evaluare a valorilor mobiliare);
 • Preşedintele Centrului teritorial Dâmboviţa al ANEVAR, 1996 – 2002;
 • Membru în colectivul de redacție al unor reviste cotate BDI (Revue Valaque d’Etudes Economiques, Valahian Journal of Economic Studies, Annals of Romanian Scientists, New Series on economy, law and sociology) și membru în comitetul de redacţie al numeroase manifestări științifice naţionale şi internaţionale (peste 23 de astfel de manifestări științifice); membru al Colegiului de redactie al Bulletini Shkencor al Universitatii „Fan S. Noli”, Korce, Albania;
 • Membru în comitetul ştiinţific de organizare a unui număr de minim 11 manifestări ştiinţifice naționale și internaționale și coordonator de programe europene (în perioada 1993 – 2002 a fost coordonator a 4 programe TEMPUS – PHARE, Leonardo da Vinci, iar în perioada 1999 – 2002 a fost Coordonator instituțional Socrates/Erasmus).      

A primit numeroase distincții: Cetățean de onoare al orașului Thessaloniki, Grecia (2011), Cetățean de onoare al Municipiului Târgovişte (2008), Profesorul anului în Ştiinţe Economice, acordat de AFER (2006), Doctor Honoris Causa al Universității „Valahia” din Târgoviște (2022).

Îi suntem recunoscători pentru anii de muncă pe care i-a depus pentru dezvoltarea Universității „Valahia” și îi vom cinsti memoria continuându-i proiectele.

Cei care doresc să îi aducă un ultim omagiu domnului prof. univ. dr. Ion Cucui o pot face începând de luni, 17 aprilie 2023, după ora 12:00, la Capela Mitropoliei.

Comunitatea academică a Universității „Valahia” din Târgoviște își poate lua rămas bun miercuri, 19 aprilie 2023, între orele 10:00 și 12:00, la parterul Rectoratului din Campusul universitar (Aleea Sinaia, nr. 13).

Ceremonia de înmormântare va avea loc miercuri, 19 aprilie, începând cu ora 12:00 la Catedrala Mitropolitană Târgoviște.

În aceste momente infinit de grele, transmitem sincere condoleanțe familiei, prietenilor și persoanelor a căror studenție a fost marcată de personalitatea domnului profesor universitar Ion Cucui.

Va rămâne pentru totdeauna în istoria și memoria comunității academice târgoviștene.

Dumnezeul să-l odihnească!

Universitatea „Valahia” din Târgoviște

Banner