Primăria Titu începe distribuția pachetelor cu alimente de bază, înaintea sărbătorilor Pascale

in Actualitate by
Banner

Joi – 6 aprilie 2023, Primăria Titu va începe distribuția pachetelor cu alimente de bază acordate cu ocazia sărbătorilor Pascale, tuturor localnicilor din oraș, care se încadrează în una din următoarele categorii:

  1. persoane cu handicap grav sau accentuat, neinstituționalizate, cu domiciliul stabil în orașul Titu, județul Dâmbovița;

b) pensionari (pensionari de drept, beneficiari de pensii de invaliditate sau de urmaș, indiferent de vârstă), a căror pensie lunara este  de până la 1400 lei inclusiv cu domiciliul stabil în orașul Titu, județul Dâmbovița;

c) persoanele cu vârsta peste 65 ani, care nu realizează nici un fel de venit cu domiciliul stabil în orașul Titu, județul Dâmbovița;

d) beneficiarii de ajutor social acordat în baza  Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările și completările ulterioare;

Pentru acordarea pachetelor cu alimentele de bază, fiecare persoană cu domiciliul stabil în orașul Titu, care se încadrează în categoriile de beneficiari menționate anterior,  vor depune la ridicarea pachetului următoarele documente:

a) cererea și declarația pe proprie răspundere, care va fi însoţită în mod obligatoriu de documente doveditoare, în funcţie de fiecare caz în parte;

b)  copie act de identitate ;

c) acte doveditoare privind veniturile realizate ( copie cupoane de pensie din luna anterioară și/sau luna curenta  celei în care se depune cererea, indemnizație  handicap din luna anterioară și/sau luna curenta  celei în care se depune cererea , etc.);

d) copie certificat  de încadrare în grad de handicap, dacă este cazul;

e) alte documente doveditoare privind apartenenţa la una dintre categoriile menţionate în prezenta metodologie, în funcţie de caz.” , se arată în anunțul transmis de Primăria Titu.

Banner