Erasmus+, oportunitate de formare superioară pentru cadrele didactice de la ”Rază de Soare”

in Actualitate by
Banner

În perioada 13-16.06. 2022,  5 cadre didactice din Grădinița  cu Program Prelungit ”Raza de Soare” Târgoviște au participat la Activitatea transnațională de învățare – predare – formare din cadrul Proiectului de Cooperare în Domeniul Educației Școlare KA 220 Erasmus+Active strategies for inclusion and diversity in a early childhood” – A.S.I.D.E.C – număr referință – 2021-1-RO01-KA220-SCH-000030958 organizată în cadrul Sait Çiftçi İlkokulu, Istanbul -Turcia.                                                         

În cadrul Proiectului de Cooperare în Domeniul Educației Școlare KA 220 Erasmus+Active strategies for inclusion and diversity in a early childhood” – A.S.I.D.E.C, Grădinița  cu Program Prelungit ”Raza de Soare” Târgoviște are calitatea de coordonator în parteneriat cu organizații școlare din:

Detska gradina “Parvi yuni”-BULGARIA

Drzavno muzicko uciliste Todor Skalovski-Tetoec -MACEDONIA

Sait Çiftçi İlkokulu -TURCIA

Akademia Maluchów Nr 2-POLONIA

Grădinița Model- ROMÂNIA

SCOPUL ACTIVITĂȚII TRANSNAȚIONALE DE ÎNVĂȚARE-PREDARE- FORMARE A VIZAT:

 • însuşirea de către profesorii participanți de competențe metodologice în utilizarea de  metode şi instrumente interactive de lucru cu preşcolarii/elevii pentru promovarea diversităţii în mediul şcolar;
 • explorarea de metode și tehnici de construire a comunității: jocuri și activități de învățare colaborativă, drama play, storytelling,  ateliere și creație cu copii cu vârsta de 3/10 ani pentru promovare identității nationale și constientizarea valorilor europene;
 • planificarea agendei viitoarelor întâlniri;
 • precizarea termenilor, rolurilor, rezultatelor și procedurilor;
 • prezentarea de bune practici ale sistemului educaţional (strategii şi abordări pedagogice legate de problematica diversităţii);
 •  prezentarea tradițiilor, obiceiurilor locale, vizitare obiective istorice și culturale din Istanbul -Turcia.                                                         

AGENDA ÎNTĂLNIRII A CUPRINS:

 • Ceremonia de primire în școală, spectacol de dansuri și ritmuri populare care a  permis elevilor să comunice și să colaboreze pe fundaluri muzicale diverse și utilizând diferite instrumente muzicale și tehnici de dans;
 • În timpul vizitei în grădiniță și în școală, profesorii participanții au observat activitatea copiilor pe tematica diversității și incluziunii. Fiecare clasă a prezentat o activitate pentru promovarea diversității în mediul școlar:
 • predarea diversității prin activități și carduri Montessori;
 • Atelier Storytelling pe tematica diversității;
 • Atelier de pictură și creație despre ”toți suntem egali, dar diferiți” ;
 • Atelierul Culorilor;
 • Atelierul de teatru pe tematica incluziunii și diversității;
 • pentru a promova identitatea națională și conștientizarea valorilor europene au fost organizate activități artistice colaborative profesori-copii, pregătind Buletinul Diversității care a inclus mesajul principal al proiectului nostru „fiecare suntem unici și frumosi, dar împreună suntem o capodoperă”;
 • Clubul minții și inteligenței, modalități de integrare a activităților practice pentru a înțelege diferențele și diversitatea copiilor/oamenilor;
 • Atelier de coding prezenat de un expert TIC, activități și exemple despre diferite materiale și sisteme de codare care pot fi folosite în timpul pregătirii activităților despre diversitate și incluziune;
 • Atelier pentru promovarea identității nationale, principalele meșteșuguri culturale din Turcia: țesutul covoarelor, pictura pe faianță;
 • Excursie la atelierul de artă prin tehnica Ebru.
 • Întâlnire de coordonare, discuții și decizii legate de:
 • Twinspace A.S.D.E.C., revizuire și stabilire termene de încărcare a materialelor;
 • Site proiect ”IASID. NET”- STRATEGII INOVATIVE ȘI ACTIVE PENTRU INCLUZIUNE ȘI DIVERSITATE”, partenerul responsabil, cu sarcina de a crea și gestiona site-ul proiectului – Polonia va organiza în timpul întâlnirii în școala lor (12-15 iulie 2022) Workshop-uri cu participanții pentru a-i învăța cum pot încărca și utilizați site-ul;
 • Diseminare: precizări legate de organizarea evenimentelor de diseminare cu profesorii și comunitatea locală, în presa locală și, de asemenea, Proiectul trebuie să fie prezent pe site-ul fiecărei școli partenere;
 • Prezentare flyer, partenerul din Turcia a fost responsabil cu crearea acestuia, va fi încărcat în Twinpace și va fi utilizat în toate evenimentele DEOR;
 • Chestionare: trebuie să încurați părinții să-și exprime așteptările cu privire la impactul proiectului prin completarea Chestionarului pentru părinți;
 • Produsul final al primului an de proiect: ”Povești pentru prietenul meu” – care va include 5 povești/partener pe tema incluziunii și diversității (povestiri create de copii și profesori și ilustrate de copii), resursă educațională deschisă.
 • Evaluarea întâlnirii.

Au  fost organizate excursii culturale la obiective din Istanbul.Toți partenerii de proiect, au completat și semnat documentele specifice proiectului, a fost generat raportul întâlnirii , a fost completat chestionarul de evaluare.

Conţinutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Agenţia Naţională şi Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care va fi folosit conţinutul informaţiei.

Responsabil A.S.I.D.E.C.- GPPRS

Ciulei Florentina

Banner