Grădinița ”Rază de Soare” din Târgoviște, beneficiar al proiectelor Erasmus+

in Actualitate/Educație by
Banner

În perioada 5-9 Aprilie  2022, patru cadre didactice din Grădinița cu P.P. ”Rază de Soare” Târgoviște au participat în Izmir-Turcia în cadrul Lamia Karer Ortaokulu, la  a doua  activitate transnațională de învățare/ predare/ formare din cadrul proiectului de schimb interșcolar ERASMUS+, OPEN MINDS @ INCLUDE.NET: PEDAGOGIES, GLOBAL COMPETENCIES FOR INCLUSION, cu perioadă de implementare între 01.09.2020-31.08.2023. Instituțiile școlare implicate în derularea acestui proiect sunt:

  • Marea Britanie – Poplars Farm Primary School
  • Grecia – 1o PIRAMATIKO DIMOTIKO SHOLIO ALEXANDROUPOLIS
  • Finlanda – Kindergarten Mukulax co
  • România – Grădinița cu PP Rază de Soare Târgoviște
  • Turcia –  Lamia Karer Ortaokulu

Proiectul de schimb interșcolar ERASMUS+, OPEN MINDS @ INCLUDE.NET: PEDAGOGIES, GLOBAL COMPETENCIES FOR INCLUSION își propune dezvoltarea profesională continuă de calitate a cadrelor didactice prin training-uri furnizate de experți naționali, implementarea acestora în școlile partenere, evaluând  impactul în toate țările. Această formare va susține planurile de dezvoltare școlară și prioritățile naționale, va trebui să fie ancorată în cercetarea educațională actuală la nivel mondial, cu educație creativă și arte ca factori principali.

Programul activității transnaționale din Turcia  a fost constituit dintr-o serie de activități și workshop-uri desfășurate fizic cu profesorii din școala gazdă și din  instituțiile școlare din România, Marea Britanie, Grecia, dar și online cu  cadre didactice din Finlanda. În acest context, țara gazdă a prezentat o serie de materiale și resurse educaționale  de exemplificare a abordărilor pedagogice, având expertiză în:

  • Critical thinking and problem solving ;
  • Music Learning Theory- Edwin Gordon.

În școala – gazdă s-a realizat, conform programului,  prezentarea  produselor  finale (lecții și activități didactice desfășurate în colaborare, în echipe internaționale) realizate în urma  implementării abordării pedagogice prezentate la prima întâlnire transnațională din Marea Britanie ”Creativity and imagination – Mantle of the Expert”. S-a realizat prin sesiuni de formare și workshop-uri furnizate de profesorii din Lamia Karer Ortaokulu introducerea în exemplele de bună practică bazate pe Critical thinking and problem solving –  Gândirea critică – bazată pe  analiza, interpretarea, reflecția, evaluarea, realizarea de raționamente, explicația, rezolvarea de probleme și luarea de decizii, implementate în școala din Turcia. În cadrul  Olten Philarmony Music School, profesorilor participanți la mobilitate le-a fost furnizat de către experți un training bazat pe MLT- Music Learning Theory- a lui Edwin Gordon.

Programul activității transnaționale de învățare/ predare/ formare a cuprins și vizitarea Școlii publice Öğretmen Kenan Gamsız İlkokulu cât și a obiectivelor curturale-istorice din zona Izmir.

Au fost planificate următoarele activități și sarcini ale proiectului,  profesorii participanți și toți membrii echipei de proiect din fiecare instituție școlară vor proiecta și structura activități pe baza metodelor/abordărilor pedagogice noi  învățate, care vor fi aplicate la grupă/clasă  și ulterior  vor încărcate în twinspace-ul proiectului OPEN MINDS@INCLUDE.NET, constituind resurse educaționale pentru profesorii români dar și europeni.

Conţinutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Agenţia Naţională şi Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care conţinutul informaţiei va fi folosit.

Responsabil proiect,

Ciulei Florentina

Banner