Camera de Comerț vă scapă de o grijă: Publicări în Monitorul Oficial

in Actualitate/Economie by
Banner

V-ați pierdut documente importante sau doriți să faceți un anunț? Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Dâmbovița vine în sprijinul dumneavoastră, punându-vă la dispoziție un serviciu nou, destinat, atât persoanelor fizice, cât și celor juridice, privind posibilitatea publicării, simplu și rapid a  anunțurilor în Monitorul Oficial al României, partea a III-a, partea a IV-a şi partea a VI- a.

Monitorul Oficial al României este publicația oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituție, legi, hotărâri, moțiuni, decrete, ordonanțele de urgență, acte normative și alte acte menționate de legea de organizare și funcționare a Monitorului Oficial.

Editarea Monitorului Oficial al României constituie un serviciu public asigurat de către Regia Autonomă „Monitorul Oficial”, care funcționează sub autoritatea Camerei Deputaților.

Ce puteți publica ?

Partea a III-a PUBLICAȚII  ȘI ANUNȚURI

Persoane fizice: Publicare pierderi: acte studii, titluri de proprietate, carnete de muncă; publicare schimbări de nume

Persoane juridice: Publicare pierderi, certificate de înregistrare fiscală, licențe de transport; Publicare concursuri

Partea a IV –a PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI

Somații colective, Raport de activitate și extras situație financiară, Convocări ale adunării generale a acționarilor (doar pentru SA-uri)

Partea a VI-a ACTE PRIVIND ACHIZIȚIILE PUBLICE

Anunțuri de intenție, de participare, de atribuire referitoare la achizițiile publice de produse, lucrări și servicii

Anunțuri  privind finanțarea nerambursabilă

Anunţuri de participare şi atribuire privind concesiunea de bunuri, lucrări (activităţi) şi servicii;

Pentru mai multe detalii accesați  – https://www.cciadb.ro/servicii/publicari-anunturi-in-monitorul-oficial/

Persoană de contact:

Pîrlea Alexandra-Ioana

Specialist în Relații Publice

0245.210.318; 0751.153.703

alexandra.pirlea@cciadb.ro

info@cciadb.ro

Banner