Admitere Universitatea Valahia Targoviste

Universitatea „Valahia” organizează concurs pentru ocuparea a două posturi de asistent de cercetare

in Actualitate/Educație by
Banner

Universitatea „Valahia” din Târgoviște, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare (H.G. nr. 1027/2014), organizează concurs pentru ocuparea a două posturi contractuale vacante după cum urmează:

– 1 post de asistent de cercetare științifică S în Ingineria Sistemelor – Automatică, normă întreagă, perioadă determinată de 1 an, în cadrul ICSTM. Condiții specifice de participare la concurs: studii universitare de lungă durată; deținerea calității de doctorand în domeniul Ingineria Sistemelor;   cunoștințe de operare/programare pe calculator: competențe în programarea automatelor programabile (PLC): automate programabile Siemens S7 (Simatic Step 7 / TIA Portal) și Phoenix AXC F; competențe în programarea microcontrolerelor Microchip și Atmel; competențe în programarea manipulatoarelor industriale FANUC și ABB; competențe în utilizarea plăcilor de dezvoltare Arduino, Raspberry PI, LattePanda, Orange PI; competențe în programare/utilizarea mediilor de dezvoltare: LabView (programare și utilizare), Matlab (programare și utilizare), Proteus, Solid Works, Python; competențe în control visual-servoing; competențe în prelucrarea semnalelor; proiectarea, programarea și conducerea sistemelor de fabricație. Limbi străine: limba engleză/franceză/italiană: citit, scris, vorbit – nivel mediu. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: punctualitate, încredere, confidențialitate, seriozitate, responsabilitate și moralitate, integritate, dorința de perfecțiune, respectul pentru legi și regulamente etc. Disponibilitate pentru lucru în program prelungit, disponibilitate la deplasări interne și externe. Concursul va cuprinde trei probe: proba scrisă și proba practică în data de 26 noiembrie 2021, ora 1000 respectiv ora 1500 și interviul în data de 6 decembrie 2021, ora 1000, la sediul ICSTM – sala Biblioteca ICSTM, et. 2, Campus – Aleea Sinaia, nr. 13, Târgoviște, Dâmbovița. Înscrierile se fac în perioada 12 – 18 noiembrie 2021, ora 1600, la sediul  Rectoratului (Campus) – Registratură.

– 1 post de asistent de cercetare științifică S în Ingineria Mediului, normă întreagă, perioadă determinată de 3 ani, în cadrul ICSTM. Condiții specifice de participare la concurs: studii universitare de lungă durată; deținerea calității de doctorand în domeniul Ingineria Mediului;  cunoștințe de operare/programare pe calculator: competențe certificate de operare Microsoft Office (ECDL), utilizarea bazelor de date internaționale (Web of Science, Scopus, etc.). Limbi străine: limba engleză/franceză/italiană: citit, scris, vorbit – nivel mediu. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: punctualitate, încredere, confidențialitate, seriozitate, responsabilitate și moralitate, integritate, dorința de perfecțiune, respectul pentru legi și regulamente etc. Disponibilitate pentru lucru în program prelungit, disponibilitate la deplasări interne și externe.

Concursul va cuprinde trei probe: proba scrisă și proba practică în data de 26 noiembrie 2021, ora 1000 respectiv ora 1500 și interviul în data de 6 decembrie 2021, ora 1000, la sediul ICSTM – sala Biblioteca ICSTM, et. 2, Campus – Aleea Sinaia, nr. 13, Târgoviște, Dâmbovița. Înscrierile se fac în perioada 12 – 18 noiembrie 2021, ora 1600, la sediul  Rectoratului (Campus) – Registratură. Tematica, bibliografia, documentele necesare înscrierii și alte informații suplimentare, se găsesc pe site-ul www.valahia.ro sau la telefon 0245/206101, int. 9013 –BRUS.

Banner