Universitatea „Valahia” organizează concurs pentru ocuparea unui post de cercetător științific

in Actualitate/Educație by
Banner

Universitatea „Valahia” din Târgoviște, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare (H.G. nr. 1027/2014), organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant după cum urmează:

– 1 post de cercetător științific S III în Contabilitate/Economie, normă întreagă, perioadă nedeterminată, în cadrul ICSTM. Condiții specifice de participare la concurs: studii universitare de lungă durată; deținerea diplomei de doctor în domeniul Contabilitate; vechime în specialitate minim 3 ani; cunoștințe de operare/programare pe calculator: competențe certificate de operare Microsoft Office (ECDL), software specific contabilității (SAGA), software specific de prelucrare statistică a datelor (SPSS Statistics), utilizarea bazelor de date internaționale (Web of Science, Scopus, etc.). Limbi străine: limba engleză/franceză/italiană: citit, scris, vorbit – nivel mediu. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: punctualitate, încredere, confidențialitate, seriozitate, responsabilitate și moralitate, integritate, dorința de perfecțiune, respectul pentru legi și regulamente etc. Disponibilitate pentru lucru în program prelungit, disponibilitate la deplasări interne și externe.

Concursul va cuprinde trei probe: proba scrisă și proba practică în data de 26 noiembrie 2021, ora 1000 respectiv ora 1500 și interviul în data de 6 decembrie 2021, ora 1000, la sediul ICSTM – sala Biblioteca ICSTM, et. 2, Campus – Aleea Sinaia, nr. 13, Târgoviște, Dâmbovița. Înscrierile se fac în perioada 5 – 18 noiembrie 2021, ora 1600, la sediul  Rectoratului (Campus) – Registratură.

Tematica, bibliografia, documentele necesare înscrierii și alte informații suplimentare, se găsesc pe site-ul www.valahia.ro sau la telefon 0245/206101, int. 9013 –BRUS.

Banner