fbpx

Platformă de știri și opinii

Proiectul „Integrare prin educație și ocupare în Județul Dâmbovița” a ajuns la final

in Actualitate/Administrație by
Banner

Prin intermediul Consiliului Județean Dâmbovița, în calitate de solicitant, proiectul „Integrare prin educație și ocupare în județul Dâmbovița” POCU/138/4/1/115130 a fost finalizat cu succes.

Proiectul a fost implementat de Consiliul Județean Dâmbovița împreună cu alți șase parteneri: Comuna Corbii Mari, Școala Gimnazială Corbii Mari, Școala Gimnazială Grozăvești, Asociația Atitudini și Alternative, IPA SA și Fax Media Consulting SRL.

“Obiectivul general al proiectului a fost reducerea riscului de sărăcie și excluziune socială pentru un număr de 560 de persoane care trăiesc în comunități marginalizate din comuna Corbii Mari, printr-o abordare bazată pe măsuri integrate, vizând îmbunătățiri sustenabile în ceea ce privește capitalul uman, ocuparea forței de muncă și condițiile sociale, medicale, juridice și de locuit.

Implementat pe durata a 42 de luni, în intervalul 22 martie 2018 – 20 septembrie 2021,  proiectul a fost realizat în Regiunea Sud-Muntenia, județul Dâmbovița, comuna Corbii Mari, și anume comunitatea marginalizată din satele Bărăceni, Corbii Mari, Grozăvești, Petrești, Podu Corbencii, Satu Nou, Ungureni și Vadu Stanchii.

Dintre principalele rezultate obținute menționăm: sprijin în domeniul educației pentru 200 persoane; sprijin pentru creșterea gradului de ocupare prin formare profesională și stimularea antreprenoriatului pentru 320 de beneficiari, adică peste 57% din grupul-țintă, din care minimum 80 persoane de etnie romă, adică peste 52% din numărul beneficiarilor de etnie romă implicați in proiect; dezvoltarea și furnizarea de servicii sociale si medicale de calitate pentru membrii grupului-țintă; îmbunătățirea condițiilor de locuit pentru minimum 40 gospodării; reglementarea actelor juridice pentru minimum 40 persoane; combaterea discriminării, promovarea multiculturalismului prin toate campaniile de informare și conștientizare ale proiectului, precum și implicarea activă în acțiuni de voluntariat a minimum 30 membri din grupul-țintă.

Valoarea totală estimată a proiectului a fost de 22.499.511,94 lei (inclusiv TVA), din care: 18.795.431,52 lei (inclusiv TVA) – valoarea eligibilă nerambursabilă, finanțată prin Fondul Social European, 3.139.635,64 lei (inclusiv TVA) – valoarea eligibilă nerambursabilă, finanțată din bugetul național, și 564.444,78 lei (inclusiv TVA) – valoarea cofinanțării eligibile.”, se arată într-un comunicat de presă transmis de Consiliul Județean Dâmbovița.

Proiectul a fost implementat în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020  cofinanțat din Fondul Social European (FSE), Axa prioritară 4 – Incluziune socială și combaterea sărăciei. 

Sursa: Consiliul Județean Dâmbovița

Banner

Ultimele stiri din Actualitate

Go to Top