fbpx

Platformă de știri și opinii

Mesajul ÎPS Nifon cu prilejul trecerii la cele veșnice a Ieromonahului Alexandru Iordache, duhovnicul de la Mânăstirea Viforâta

in Actualitate/Religie by
Banner

Cu tristețe, am aflat de trecerea la cele veşnice a Preacuviosului Părinte Alexandru Iordache, fost slujitor și duhovnic al Mânăstirii Viforâta de lângăTârgoviște.

Cu deosebită râvnă, jetfelnicie și bunăvoință, Părintele AlexaandruIordache a contribuit la zidirea duhovnicească a obștii monahale unde a slujit,oferind, cu înțelepciune, sfaturi duhovnicești, predicând, cu multă vervă șiîmpărtășind îndrumare duhovnicească tuturor acelora care îi cereau ajutorul.

Părintele Alexandru s-a născut la data de 11 iulie 1976 în MunicipiulBrăila, ca fiu al unor buni creștini, Marius și Fănica Iordache, de la care aînvățat atașamentul față de credința noastră ortodoxă și care i-au cultivatdragostea pentru slujirea Bunului Dumnezeu. Părintele a urmat cursurile școliiprimare, iar apoi cele gimnaziale și Liceul Agricol în localitatea sa natală. Apoi,a urmat pe cele ale Facultății de Teologie din cadrul Universității Valahia dinTârgoviște, obținând licența în Teologie în anul 2008, iar în anul 2010, titlul deMaster în Teologie. Din anul 2008, i-am încredințat slujirea de preot șiduhovnic al Mânăstirii Viforâta de lângă Târgoviște, pe care le-a îndeplinit, cudeosebită responsabilitate și conștinciozitate.

A învățat, a predicat, a dăruit speranță și a întărit credința tuturor acelorape care i-a cunoscut, fiind deosebit de angajat în trăirea spiritualității noastremonahale, dovedind întotdeauna ascultare în slujirile încredințate. După o lungă și grea suferință, cauzată de o nemiloasă boală, pe care aînfruntat-o cu mult curaj și demnitate, a trecut la cele veșnice în ziua desâmbătă, 20 februarie 2021.Dar, moartea nu trebuie să fie prilej de nesfârșită întristare, pentru căÎnvierea Domnului este evenimentul pe care se fundamentează credința,speranța și viața noastră, care ne oferă certitudinea că existența umană nu seîncheie la mormânt, ci continuă în Împărăția cea luminoasă a Preasfintei Treimi.

Aceasta ne împărtășește certitudinea că tot ceea ce facem bun se constituie întrepte către cer, în semne ale împlinirii vocației noastre și în mijloace deaprofundare a comuniunii cu Dumnezeu.Apreciez, în mod deosebit, slujirea și râvna întru propovăduireaEvangheliei lui Hristos a Părintelui Alexandru, pentru întreaga sa slujire șipentru întreaga osârdie dedicat împlinirii responsabilităților ce i-au fostîncredințate.

Un cuvânt special de mângâiere doresc să împărtășesc familiei părinteluiși obștii monahale de la Viforâta, asigurându-i pe toți de aprecierea și desolidaritatea mea întru rugăciune, rugând pe Mântuitorul Iisus Hristos, CelRăstignit și Înviat, să reverse pace și liniște asupra celor ce l-au cunoscut și l-au apreciat, iar sufletul său să-l aşeze în lăcaşul celor drepţi! Veşnică să-i fie pomenirea!

† NIFON
 
ARHIEPISCOP ŞI MITROPOLIT
Banner

Ultimele stiri din Actualitate

Go to Top