ROMÂNIA MARE – O STARE DE SPIRIT, UN ÎNDEMN LA UNITATE ȘI UN IDEAL PENTRU NOI TOȚI!

in Actualitate/Opinii by
Banner

La 11 decembrie 1918 Ion I. C. Brătianu a fost din nou chemat să formeze guvernul, primul guvern al României Mari din care făceau parte și reprezentanţii provinciilor unite.

Trei zile mai târziu întâmpina cu aceste cuvinte delegația fruntașilor transilvăneni veniți la București să-i prezinte suveranului actul unirii:

„Vă așteptam de o mie de ani și ați venit ca să nu ne mai despărțim niciodată. Sunt în viața unui neam clipe de fericire atât de mari încât ele răscumpără veacuri întregi de suferință. Bucuria noastră nu este bucuria unei singure generații. Ea este sfânta tresărire de bucurie a întregului popor român, care de sute și sute de ani a îndurat suferințele cele mai crude, fără să-și piardă credința neclintită în sosirea acelei zile care ne unește astăzi și care trebuia să vină, nu putea să nu vină.”

Cu aceste cuvinte, întâmpina Ion I.C. Brătianu pe fruntașii transilvăneni veniți la București cu actul unirii, iar cuvintele sale rezumă, cu înțelepciune teribilia luptă și voința de unitate a românilor, însoțită permanent în istorie de speranța în victorie și de credința în reușita acestui vis!

Mari cuvinte de la un mare român pentru noi cei de astăzi și cei de mâine, la fel de actuale ca pentru cei de ieri, care rezumă jertfelnicia, lupta și abnegația de a face România Mare a celor care au fost!Ziua Națională a României celebrează acest eveniment identitar al constituirii statului național, unitar român, al cărui ultim act a fost Marea Unire de la 1 decembrie 1918, după ce românii luptaseră cu mare și glorios eroism în Marele Război pentru Reîntregire, iar ecourile luptelor de la Mărăști, Mărășești și Oituz erau încă vii în sufletele multor români.

Celebrarea Zilei noastre Naționale este în primul rând un moment de celebrare a eroismului, jertfei și luptei tuturor acelora care nu au pregetat să facă totul pentru ctitorirea României Mari, inclusiv să-și dea viața.

Trebuie să nu uităm niciodată că lupta pentru unitate, coagularea ei și aprofundarea identității noastre naționale a început în Biserică și a fost puternic susținută de aceasta. De la Diaconul Coresi, la Mitropolitul Varlaam, de la Sfinții Ilie și Sava din Transilvania, ori Sofronie și până la Sf. Ier. Antim, ori Sf. Ier. Calinic de la Cernica, cu toții au sprijinit aspirațiile noastre naționale și au luptat pentru ele, promovându-le în viața și activitatea lor.

Ortodoxia unește națiunea nu este un slogan, ci o realitate istorică, pentru că românii fiind în covârșitoare majoritate ortodocși, Biserica strămoșească a aprofundat, mai ales prin intermediul tiparului, această conștiință a unității prin credință.

Biserica noastră străbună a fost mereu temelia oriărei aspirații naționale, cu o decisivă contribuție la unitatea noastră românească. De la cărțile care circulau în toate provinciile românești și în ale căror prefețe se regăsea ideea unității de neam, limbă și de credință, până la ctitorirea de școli și sprijinirea rezistenței contra dominației străine, credința străbună constituie armătura spirituală a neamului nostru, care nu ne-a lăsat niciodată să picăm în risipire.

Deși astăzi multe ne despart, de la convingeri și ideologii politice, economice, ori sociale, nu trebuie să uităm că suntem români, că avem o cultură mare, frumoasă și profund, un trecut glorios și un destin istoric pe care trebuie să-l împlinim, ca români, creștini și europeni.

George Enescu, Ciprian Porumbescu, Dinu Lipatti, Henri Conadă, Mihai Eminescu, Nichita Stănescu, Dimitrie Cantemir, Nicolae Titulescu, Nicolae Iorga, Nadia Comăneci, George Hagi, ori Simona Halep sunt numai câțiva din românii care au făcut, ori încă fac cunoscut numele țării noastre în lume. Cu toții trebuie să luăm de la ei abnegația, seriozitatea și dorința de a fi primii domeniile lor de activitate, astfel încât, să se facă cât mai bine cunoscut în lume numele de român și România!

Avem vocație de învingători, fiindcă am învins mereu mari imperii și am găsit răspunsul potrivit provocărilor istoriei, am avut prieteni mulți și buni printre cei de alt neam și am depășit toate obstacolele pe care unii sau alții le-au aruncat în calea noastră.

Probabil că este greu ca măcar astăzi să uităm de ceea ce ne desparte, de ceea ce ne face să credem că numai părerea noastră este importantă și că numai noi avem dreptate, dar trebuie să facem un efort, mai cu seamă pivind mărețele umbre ale istoriei și la forța credinței noastre strămoșești astfel încât să biruim dezbinarea, deznădejdea și neuinirea.

În aceste vremuri de încercare numai prin solidaritate și unire vom învinge tot ceea ce ne reține de la împlinirea vocației noastre istorice. În unitate și cu responsabilitate, vom eradica și noua pandemie și vom reveni la normalitatea mult dorită și, de asemenea, vom reface tot ceea ce a fost afectat de această vreme de încercare.

Avem datoria de a oferi tinerelor generații exemple bune de credință și patriotism, deoarece comoara cea mai de preț pe care le-io încredințăm este România Mare, spiritul ei biruitor, ceea ce a dus la relaizarea ei și ceea ce o va menține în istorie: credința neclintită, aprofundarea culturală și educațională, și iubirea de trecut, ca temelie a unui bun ș rodnic viitor.

Fiecare dintre noi avem ceva de oferit țării noastre, cu toții avem datoria de a ne sluji neamul și de a ne trăi cu intensitate credința, pentru a fi demni urmași ai celor ce nu au pregetat să-și dea viața pentru România Mare!

Să lăsăm, măcar pentru o clipă, tensiunile, dezbinarea și propria dreptate, pentru a face loc celebrării Romniei și românismului!

Cu gând pios față de cei ce au fost, cu bucurie față de cei ce sunt și cu speranță față de cei ce vor fi să facem România Mare o stare de spirit permanentă!

La mulți ani România!

La mulți ani, români!

___________________

Ionuț Adrian Ghibanu este vicarul Arhiepiscopiei Târgoviștei și lect. univ. dr. la Universitatea “Valahia” din Târgoviște 

Banner