Un adevăr care nu poate fi negat: municipiul Moreni s-a schimbat în bine!

in Administrație/Politică by
Banner

Confruntat cu o agresivă campanie de denigrare, de defăimare, chiar, dusă mult dincolo de limitele extreme considerate ca fiind acceptabile în campania electorală, primarul din Moreni, Constantin Dinu, a ales să nu răspundă atacurilor cu aceeași monedă, argumentând că respectul pentru cetățean se manifestă și prin maniera în care îți conduci campania. Un punct de vedere pe cere nu îl putem ignora, mai ales în această campanie cu totul atipică.

În loc să consume energie și timp în dispute cu agresivii săi contestatari, primarul Dinu a ales să reîmprospăteze memoria morenarilor oferind date – și cifre – despre proiectele majore implementate la Moreni. Cum vorbele zboară dar ce e scris rămâne, exercițiul ca atare retează avântul detractorilor, care mizează (probabil) pe memoria scurtă a electoratului.

Într-o serie de materiale publicate pe Facebook, primarul Dinu prezintă un soi de raport sui-generis al mandatului său, tocmai pentru a contracara manipulările întreținute de adversarii politici.

Cu doar 5 zile înainte de alegeri, Constantin Dinu a prezentat o listă cu investițiile realizate în ultimii ani, cu precizarea sursei de finanțare –  amănunt important având în vedere că este acuzat de adversari că nu ar fi atras fonduri europene!

Iată ce le transmite primarul municipiului Moreni, Constantin Dinu, concitadinilor săi:

”Pentru o informare corectă şi exactă, vă prezint în continuare lista celor mai importante proiecte realizate de echipa mea – cu specificarea surselor de finanţare. Cu siguranţă veţi observa că cele mai multe dintre proiecte sunt finanţate cu fonduri europene.

LUCRĂRI DE INFRASTRUCTURĂ EDILITARĂ
1. Reabilitare şi modernizare străzi:
– Str. 22 Decembrie (în lucru) – fonduri guvernamentale PNDL,
– Str. Târgoviştei – fonduri europene POR,
– Str. Unirii – fonduri europene POR,
– Str. A. I. Cuza – fonduri europene POR,
– B-dul Republicii – fonduri europene POR,
– Str. Flacăra – fonduri guvernamentale,
– Str. Anul 1907 – fonduri locale,
– Str. Independenţei (parţial) – fonduri guvernamentale,
– Str. 1 Decembrie – fonduri guvernamentale,
– Str. Tineretului – fonduri locale,
– Str. Neptun – fonduri locale,
– Str. Jupiter (parţial) – fonduri locale,
– Str. Saturn – fonduri locale,
– B-dul Petrolului (I) – fonduri guvernamentale PNDL,
– Str. Cpt. Pantea Ioan (tronson I) – fonduri guvernamentale PNDL,
– Str. Mihai Viteazul – fonduri locale,
– Str. HCC – fonduri judeţene CJD,
– Str. Plaiului (parţial) – fonduri locale,
– Str. Cimitirului – fonduri locale,
– Str. Victoriei – fonduri locale,
– Str. Bana – parteneriat public – privat,
– Str. Aurel Vlaicu (parţial) – parteneriat public – privat,
– Str. Spitalului (parţial) – parteneriat public – privat.

2. Reţea de apă şi canalizare:
– Reabilitarea, modernizarea şi extinderea reţelei publice de alimentare cu apă potabilă – fonduri guvernamentale CNI,
– Introducerea reţelei de alimentare cu apă potabilă în cartierul Ţuicani – fonduri guvernamentale PNDL,
– Introducerea reţelei de alimentare cu apă potabilă în cartierul Bana – fonduri locale,
– Introducerea reţelei de alimentare cu apă potabilă în cartierul Schela Mare – fonduri europene POR,
– Introducerea reţelei de alimentare cu apă potabilă în cartierul Tisa – fonduri europene POR,
– Introducerea reţelei de alimentare cu apă potabilă în cartierul Pleaşa – fonduri locale,
– Reabilitarea, modernizarea şi extinderea reţelei de canalizare – fonduri europene POR,
– Modernizarea şi mărirea capacităţii staţiei de epurare – fonduri europene POS Mediu,
– Reabilitarea şi modernizarea rezervoarelor din Bana pentru alimentarea cu apă potabilă a localităţii – fonduri europene POS Mediu,
– Canalizare pluvială Str. Panduri şi B-dul Panduri – fonduri locale,
– Extindere reţea de apă potabilă pe strada Sirius – fonduri locale,
– Extindere reţea de apă potabilă pe strada Trandafirilor – fonduri locale,
– Extindere reţea de apă potabilă pe strada Ghioceilor – fonduri locale,
– Extindere reţea de apă potabilă pe strada Pâscov – fonduri locale,
– Extindere reţea de apă potabilă pe strada Sondelor – fonduri locale.

3. Alte obiective edilitare
– Reabilitarea şi modernizarea podului peste râul Cricov în zona centrală – fonduri europene POR,
– Executarea lucrărilor de apărare mal râu Cricov (în amonte şi în aval) – fonduri Apele Române,
– Construire Pod rutier în zona fostului abator – fonduri guvernamentale,
– Construire Piaţă Agroalimentară Centrală nouă – fonduri locale,
– Construire blocuri ANL – fonduri guvernamentale,
– Amenajări de parcări, spaţii verzi şi locuri de joacă pentru copii – fonduri locale,
– Amenajarea noului Parc din zona blocului Turn – fonduri europene POR,
– Extinderea şi modernizarea sistemului de iluminat public – fonduri locale,
– Parteneriat public-privat pentru construirea magazinului Profi şi a magazinului LIDL,
– Susţinerea finalizării construirii Catedralei Sfinţii Constantin şi Elena – fonduri locale,
– Înfiinţarea Centrului Naţional de Informare şi Promovare Turistică – fonduri europene POR,
– Creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii prin realizarea unui sistem de supraveghere modern cu 19 camere video şi înfiinţarea unui Centru de monitorizare – fonduri europene POR,
– Amenajare adăpost de câini – fonduri locale,
– Sistem integrat de acces free wireless internet (80% din teritoriu) – fonduri locale,
– Închiderea gropii de gunoi şi modernizarea sistemului de colectare a deşeurilor – fonduri europene.

SĂNĂTATE, ÎNVĂŢĂMÂNT
– Dotarea cu aparatură de ultimă generaţie a Spitalului municipal Moreni – fonduri europene şi guvernamentale,
– Construire Spital pentru copii şi pavilion administrativ, modernizare şi dotare – parteneriat public-privat,
– Reabilitarea şi modernizarea Centrului de Recuperare pentru Persoane cu Handicap din Ţuicani – fonduri europene POR,
– Construire acoperiş şarpantă la secţia de pediatrie a Spitalului municipal – fonduri locale,
– Construire Grădiniţă Tisa – fonduri locale,
– Construire Grădiniţă Ţuicani – fonduri locale,
– Construire Grădiniţă A. I. Cuza – fonduri locale,
– Construire Grădiniţă Schela Mare (nefinalizată) – fonduri guvernamentale,
– Reabilitarea şi modernizarea Şcolii gimnaziale nr. 3 – fonduri europene,
– Reabilitare şi modernizare Liceul Tehnologic de Petrol Moreni – fonduri guvernamentale,
– Introducerea încălzirii centrale la Şcoala gimnazială nr. 1 – fonduri locale,
– Introducerea încălzirii centrale la Şcoala gimnazială nr. 2 – fonduri locale,
– Introducerea încălzirii centrale la Şcoala gimnazială nr. 3 – fonduri locale,
– Introducerea încălzirii centrale la Şcoala gimnazială nr. 4 – fonduri locale.

SPORT, CULTURĂ, TINERET
– Construirea Sălii Sporturilor din Moreni la Liceul Tehnologic de Petrol – cu o capacitate de 300 de locuri – fonduri europene POR,
– Construirea Sălii de sport de la Şcoala Gimnazială nr. 1 Moreni – cu o capacitate de 100 de locuri – fonduri guvernamentale CNI,
– Construirea Sălii de sport ,,Romi Goicea” – fonduri guvernamentale,
– Construire Bazin didactic de înot – fonduri guvernamentale CNI,
– Preluarea echipei de fotbal Flacăra Moreni prin înfiinţarea Clubului Sportiv Municipal Flacăra Moreni şi susţinerea promovării în Liga 3 – fonduri locale,
– Reabilitarea bazei sportive Flacăra Moreni – acoperiş şarpantă pavilion administrativ, modernizare clădire centrală prin reabilitare şi izolare termică – fonduri locale,
– Sprijinirea înfiinţării echipei de handbal de la Liceul Tehnologic de Petrol şi înscrierea în Divizia A – fonduri locale,
– Achiziţionarea unui microbuz pentru transport sportivi – fonduri guvernamentale,
– Organizarea, sprijinirea şi finanţarea desfăşurării de activităţi culturale, educative, sportive şi de tineret – fonduri locale.

DEZVOLTAREA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
– Reactualizarea Planului Urbanistic General – fonduri locale,
– Realizarea Strategiei de Dezvoltare Durabilă a municipiului Moreni – fonduri locale,
– Implementarea proiectelor de dezvoltare a administraţiei cu finanţare europeană: Registrul Agricol Electronic, Administraţie eficientă prin simplificări procedurale, Administraţie de calitate pentru cetăţean, Performanţă. Perfecţionare. Promptitudine, Ambasadorul de tineret, Ambasadorul de tineret 2B, Redescoperă Flacăra Petrolului, Prevenire, educaţie şi combaterea corupţiei, Eficienţă instituţională şi bună guvernare – fonduri europene.

PROIECTE CÂŞTIGATE ŞI AFLATE ÎN PRIMA FAZĂ DE IMPLEMENTARE
– Reabilitarea, modernizarea, extinderea și echiparea Grădiniței cu program prelungit nr. 4 Moreni – fonduri europene POR,
– Modernizarea şi reabilitarea Bulevardului Panduri – fonduri judeţene CJD,
– Modernizarea şi reabilitarea str. Panduri – fonduri judeţene CJD,
– Modernizarea şi reabilitarea str. Ion Negoescu – fonduri judeţene CJD,
– Modernizarea şi reabilitarea str. Eroilor – fonduri judeţene CJD,
– Modernizarea şi reabilitarea str. Mihai Eminescu – fonduri europene POR,
– Modernizarea şi reabilitarea str. Ana Ipătescu – fonduri europene POR,
– Modernizarea şi reabilitarea str. Democraţiei – fonduri europene POR,
– Modernizarea şi reabilitarea str. Culturii – fonduri europene POR,
– Modernizarea şi reabilitarea Aleea Prahovei – fonduri europene POR,
– Executarea canalizării pluviale pe străzile Ana Ipătescu, Democraţiei, Culturii şi cale de acces spre Piaţa Centrală – fonduri europene POR,
– Construirea unei noi punţi pietonale în zona Şcolii Gimnaziale nr. 1 – fonduri europene POR,
– Reabilitarea şi modernizarea integrală a obiectivului cultural Clubul Flacăra – fonduri europene POR,
– Reabilitare, modernizare, dotare şi extindere Şcoala Gimnazială nr. 4 Moreni – fonduri europene POR,
– Îmbunătăţirea mediului urban prin reducerea emisiilor de carbon, Modernizarea coridorului de mobilitate urbană integrată în zona centrală a municipiului Moreni prin Amenajare Promenadă strada Cpt. Pantea Ion – fonduri europene POR,
– Dotarea Ambulatoriului din cadrul Spitalului Municipal Moreni – fonduri europene POR.
#ÎmpreunăPentruMoreni #FapteNuVorbe #municipiulMoreni

Material realizat la comanda PSD Dâmbovița, CMF 21200019

Banner