RECURS LA PREZENT. „MAI MULT CA PREFECTUL”

in Opinii by
Banner

Ca semn de perenitate și statornică neschimbare, destinul a hărăzit ca el să poarte numele unui râu de pe meleagurile natale, iar asemeni apei al cărei nume l-a împrumutat, izvorâtă dintr-o țară și împlinindu-și curgerea prin revărsarea în Prut pe tărâmuri moldave, și el a coborât dintre dealurile molcome ale Botoșanilor și s-a așezat aici, între târgoveții orașului nostru.

Iar dacă sorții i-au dat numele Jijiei, părinții și mai apoi cunoscuții, i-au spus simplu Toni. Povestea lui însă nu se scrie în jurul numelui, deși este un început de poveste frumos!

Cursul vieții lui, asemeni apei ce-i poartă numele, a fost când lin, când învolburat, dar întotdeauna într-o singură direcție, cea a demnității nicicând înfrânte!

Cum nu poți întoarce o apă la izvoarele ei, nici pe Toni nu l-a putut întoarce nimeni din drumul lui!

Aici în cetatea noastră, numele lui, mai greu de pronunțat și pentru unii și mai greu de dactilografiat, este sinonim cu instituția ce a fost revitalizată după anii ‘90, Prefectura.

Oricum ai scrie și ai rescrie istoria contemporană a acestei instituții, el reprezintă constanta unanim recunoscută a profesionalismului.!

Pentru generații întregi de juriști care au plecat din administrație, mai sunt sau vor mai lucra încă două trei decenii, el va rămâne lentila prin care legea a fost privită ca o entitate vie, care trebuie slujită, apărată și nu siluită, a fost privită ca regulă universal valabilă atât pentru cei năpăstuiți, cât și pentru cei ce vremea i-a ridicat la diferite ranguri!

Eu însumi aparțin acestei generații și marele meu regret este că am lucrat prea puțin împreună, prea puțin pentru a putea spune că a fost un timp al desăvârșirii intelectuale, un timp căruia lingviștii îi spun „mai mult ca perfectul”.

Fără să bulversez limba română, acum, în zi aniversară, Excelență, dați-mi voie să cer să se introducă în dicționare o nouă declinare a substantivului „prefect”- „MAI MULT CA PREFECTUL” și aceasta să aibă un singur exemplu: Jîjîie Antonel

La mulți ani!

Urihc C.

Banner