ZIUA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI: UNITATE, CREDINȚĂ ȘI SOLIDARITATE

in Actualitate/Opinii by
Banner
Ziua Națională a României este  sărbătoarea ce manifestă cu cea mai mare putere identitatea noastră românească, amintindu-ne de forța de neînvins a unității, solidarității și comuniunii.

Sărbătorim astăzi atât un eveniment istoric fondator al Statului nostru care amintește în principal de Marea Adunare Națională de la Alba Iulia de la 1 decembrie 1918, de puterea de a birui orice obstacol istoric, dar și dorința noastră prezentă de unitate, de aprofundare a unității naționale și de a face tot mai mult pentru binele țării noastre.
Celebrăm jertfa și osârdia de unitate românească a înaintașilor noștri, atunci când ne manifestăm în solidaritate și când promovăm principiile ce le-au animat lupta, dintre care cea mai importantă este credința strămoșească, fiindcă aceasta i-a inspirat și le-a dăruit puterea de a înfrânge voința nedreaptă a puterilor acelor vremi care nu ne favorizau.
Biserica strămoșească, prin intermediul tiparului și al cărților care au circulat în toate teritoriile locuite de români a reușit să ctitorească limba română, principiul fundamental al unității noastre naționale , pregătind prin secole marele eveniment al unirii. La Târgoviște, noi știm bine acest lucru, deoarece istorica cetate de scaun munteană este prima capitală a tiparului românesc, unde Ieromonahul Macarie a tipărit primul Liturghier ortodox din lume, iar  tot aici au activat iluștrii susținători ai misiunii ortodoxe naționale prin intermediul cărții, precum Diaconul Coresi, ori Sf. Ier. Martir Antim Ivireanul.
De asemenea, de aici, de  lângă Târgoviște, ne veghează, prin secole, Mihai Voievod Viteazul, Primul Mare Unificator al tuturor românilor, al cărui cap se află ca un odor sfânt, îngropat până la Învierea cea de obște, la Mânăstirea Dealu.
Apoi, numeroșii Ierarhi și clerici, prin intermediul educației, școlii și al culturii pe care Ortodoxia românească le-a patronat, precum și a speranței pe care a sădit-o în inimile înaintașilor noștri, a pregătit unitatea noastră românească.
Astăzi, mai mult decât oricând, avem nevoie să regăsim voința de mai bine, de solidaritate și de unitate, învingând norii urii și ai discordiei, lăsându-ne luminați de soarele unității noastre naționale care răsare din  credința strămoșească și se reflectă în jertfa seculară a celor de dinaintea noastră.
Cu bucurie multă în suflete, cu credință și speranță, aprofundând iubirea dintre noi și părăsind orice prilej de vrajbă și de ură să dăm lumii mărturie că spiritul lui Mihai Viteazul, al lui Iancu și al lui Ștefan cel Mare și Sfânt nu a pierit dintre noi!
Să fim români și să  ne manifestăm românește în tot timpul anului!
La mulți ani români!

_______________________

Ionuț Adrian Ghibanu este vicarul Arhiepiscopiei Târgoviștei și lector dr. la Universitatea „Valahia”

Banner