A fost reluată tipărirea cardurilor de sănătate

in Actualitate/Sănătate by
Banner

Casa de Asigurări de Sănătate Dâmboviţa informează asiguraţii că, începând cu data de 15.11.2019, s-a reluat procedura de tipărire şi distribuire a cardurilor europene de sănătate.

Costurile de producţie şi distribuţie sunt suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, beneficiarul primind cardul gratuit.

Cardul european de asigurări sociale de sănătate (CEASS) oferă dreptul la asistenţă medicală devenită necesară în timpul şederii temporare pe teritoriul statelor membre UE, Spaţiul Economic European sau Confederaţia Elveţiană. Cardul european nu acoperă situaţia în care asiguratul se deplasează într-un stat membru al UE/SEE/Confederaţia Elveţiană în scopul obţinerii unui tratament medical planificat.

CEASS acoperă doar serviciile medicale obţinute de la furnizorii care fac parte din sistemul de securitate socială din ţara respectivă.

Cardul se eliberează la solicitarea asiguratului în termen de 7 zile lucrătoare la adresa de domiciliu, prin servicii poştale.

Menţionăm că, Certificatul de Înlocuire Provizorie a Cardului European de Sănătate, în perioada de valabilitate înscrisă pe document, oferă aceleaşi drepturi ca şi Cardul European de Asigurări de Sănătate.

Perioada de valabilitate a Cardului European de Asigurări de Sănătate este de doi ani de la data emiterii.

De asemenea se precizează faptul că la nivelul judeţului Dâmboviţa sunt în curs de distribuţie, prin intermediul oficiilor poştale teritoriale, un număr de 24.712 carduri naţionale de asigurări de sănătate.

Cardurile naţionale de asigurări de sănătate pot fi activate direct la sediul insituţiei sau la oricare furnizor de servicii medicale – medic de familie, unitate spitalicească.

Informaţii suplimentare puteţi obţine la Compartimentul Evidenţă Asiguraţi Carduri şi Concedii Medicale al C.A.S. Dâmboviţa, telefon 0372740761 sau tel. 0245214045.

Preşedinte-Director General, Dr. Jr. Crăciun Cornel

Compartiment Relaţíi Publice şi Purtător de Cuvânt, Panait Carmen

Sursa: C.A.S. Dâmbovița

Sursa foto: RomâniaTV.net

Banner