Moralitatea-forța și noblețea lumii

in Opinii by
Banner

Lumea merge mereu înainte cu vigoare prin intermediul acelora care, cu înțelepciune, și-au asumat demnitatea de a fi responsabili față de ei și față de semenii lor! Atașați de fundamentele morale ale lumii noastre, aceștia ne încântă cu fidelitatea respectării principiilor morale. Sunt exemple vii, călăuze pe drumurile vieții, ce luminează întunericul imoralității cu rectitudinea vieții lor.

Moralitatea reprezintă forța motrice și noblețea strălucitoare a lumii, ceea ce Creatorul a înscris în esența firii create ca fiind bun, drept și adevărat, fără de care viața umană se prăbușește în abisul pierderii rostului si restului vieții și al neputinței de a-i trăi frumusețea cu amprenta ei indelebilă, strălucitoare și dinamică.

Observăm astăzi o teribilă foame de dreptate și sens, de adevăr și de bine, de moralitate, căci limitele rezistenței la impostură, înșelăciune, prostie și răutate sunt deja atinse. Din acest motiv, cu toții suntem convinși că, fără o “minima moralia”, viața comunitară se prăbușește, iar eșecul va domina existența noastră cu falsa, neagra și iraționala lui stăpânire.

Vedem că multe suflete moarte, dominate de imperiul neputinței și al iluziei, se manifestă fără nici-un fel de responsabilitate și de bun simț, fără a-și cunoaște, așa cum spune cu înțelepciune un proverb, lungul nasului și posibilitățile de manifestare!

Vânzători de iluzii am întâlnit cu toții pe drumurile vieții, din aceia care vând speranțe dar se dovedesc a fi numai false lumini, din aceia care manifestă o aparentă tărie, siguranță și putere, dar care, până la urmă, nu sunt decât fațade ale eșecului, ale dorinței de putere cu orice preț și a lipsei de înțelepciune!

Călăuziți de lumina vieții morale nu avem cum să ne lăsăm cuprinși de aparența morții și iluzia pustiirii și nici să cădem în comicării sau false aparențe, așa cum mulți, sub masca noutății, a puterii și a iscusinței, ne îmbie!

Oameni noi, înnoiți de vântul schimbării purificatoare, ancorați pe piatra cea tare a principiilor morale, iată de ce avem nevoie astăzi, în Târgoviște, în Dâmbovița, în România și în lume!

Rămân, ÎNTOTDEAUNA, CU GÂNDUL LA DUMNEZEU!

Ionuț Ghibanu este vicarul Arhiepiscopiei Târgoviștei și profesor asociat la Universitatea „Valahia

Banner