Schimb interșcolar ERASMUS+

in Educație by
Banner

În perioada 21 – 23 noiembrie 2018, Grădinița „Rază de Soare” din Târgoviște a găzduit  17 profesori din Anglia (coordonatorul proiectului), Cipru, Grecia, Finlanda și Turcia în cadrul  proiectului de schimb interșcolar finanţat de Comisia Europeană prin Programul Erasmus +, KA229,  Include net: innovative ways to promote Inclusion in its broadest sense, within a panEuropean context  (2018-2020). Activitatea transnațională din România a fost prima din cadrul acestui proiect care se finalizează la 31.08.2020.

Scopul acestui proiect vizează schimbul de bune practici și  aplicarea cât mai eficientă de abordări pedagogice inovatoare de realizare a educației incluzive,  fiecare dintre partenerii proiectului posedând o anumită  experiență pentru a  aduce  grupului o pregătire specială, având bune practici de prezentat.

Proiectul urmărește prin activitățile propuse crearea unei rețele a practicienilor în educație, care au experiență în domeniul promovării incluziunii, participarea la sesiuni de instruire în cadrul fiecărei mobilități transnaționale, sprijinirea reciprocă pentru a pune în practică noi abordări inovatoare prin utilizarea Twinspace / eTwinning, proiectarea și implementarea unui program de evenimente și activități, care să asigure că valorile promovate de proiect se află în centrul fiecărei școli partenere, creând un climat de incluziune, coroborarea sesiunilor de instruire pe baza priorităților proiectului  în cadrul unei conferințe transmisă publicului cât mai larg.

Agenda întâlnirii a cuprins vizitarea grădiniței, prezentarea sistemelor educaționale ale fiecărei țări partenere dar și a școlilor, sesiuni de formare: Training about educational alternative „Step by step” and „Elements from Reggio Emilia pedagogical approach transferred in our kindergarten”, lucru pe ateliere în echipe internaționale, asistență la activități cu preșcolarii,  de  aplicare a informațiilor furnizate în cadrul celor 2 sesiuni de formare, întâlniri cu reprezentanți ai comunității dar și ai Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița, sesiune de formare pe platforma E-Twinnig și vizitarea obiectivelor culturale și turistice din Târgoviște.

Ciulei Florentina,  coordonator de proiect

Banner