C. Ștefan, mesaj de Centenar

in Parlament by
Banner

La mulţi ani, români! La mulţi ani, România!

Suntem într-o zi unică. Trăim momente în care noi, românii din generaţile de astăzi, nu ne vom mai regăsi vreodată. E este ca o întâlnire cu cerul!

Sărbătorim 100 de ani de la Marea Unire înfăptuită la 1 Decembrie 1918, la Alba Iulia, în Catedrala Reîntregirii, locul de unde, acum un veac, au început să curgă, spre toate provinciile româneşti, şuvoaie de speranţă, de încrederere, de cutezanţă, de prosperitate şi putere.

Această zi de Centenar trebuie să ne găsească mai buni, mai deschişi, mai drepţi şi mai uniţi ca niciodată.

Cinstind unirea, cinstim ţara, cinstim neamul românesc, care, deşi greu încercat de-a lungul timpului, pândit şi hăituit de tot soiul de duşmani, a ştiut să rămână în picioare. Poate sărac, dar demn. Poate simplu, dar ilustru. Poate prea blajin, dar luptător neînfricat la ceas de nevoie.

Evenimentul de acum 100 de ani de la Alba Iulia a adunat toată esenţa istoriei noastre milenare, toată energia eroilor căzuţi în cumplite bătălii pentru apărarea ţării, toată cultura şi spiritualitatea românească şi a plămădit unirea.

Pentru atingerea acestui ideal măreţ, a fost folosit lutul tare al fiinţei noastre, peste care Dumnezeu a suflat viaţă şi voinţă, iar noi am jurat credinţă.

La mulţi ani, români! La mulţi ani, România! Suntem aici şi vom fi în veci,uniţi, nedespărţiţi!

Banner