Profesori în Țara Galilor

in Educație by
Banner

Peste 60 de persoane (cadre didactice, directori, inspectori școlari, metodiști și reprezentanți ai unor ONG-uri) din peste 12 unități de învățământ (din care opt sunt partenere în proiecte strategice) au desfășurat activități în perioada 3-10 iunie în Țara Galilor în cadrul proiectelor pe care Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița le coordonează la nivel național.

Grupul a fost condus de inspectorii pentru proiecte educaționale (prof. Cristina Groza și prof. Valentin Stancu),  inspectorul școlar general prof. Ion Sorin și inspectorul școlar general adjunct prof. Istrate Gabriela.

Experiența a fost una complexă dat fiind faptul că este vorba de trei proiecte de parteneriat strategic cu inovare aflate în diferite stadii de implementare, abordând tematici variate (de la integrarea artelor și a comptetențelor digitale în predare până la formarea elevilor și părinților pentru viața activă, schimbarea atitudinii față de muncă și educație a celor aflați în risc de abandon școlar)  și lucrând în parteneriat cu instituții din alte cinci state europene.” –  Prof. Stancu Valentin, inspector proiecte educaționale.

Proiectul ”Inovare prin Artele Creative” a ajuns la final iar activitatea desfășurată în Cardiff a încununat rezultatele peste așteptări ale acestuia:

  • Dezvoltarea unor materiale de predare pentru învățământul primar, bazate pe experiențele diferite ale profesorilor din Spania, Tara Galilor și România (Școala Gimnazială ”Coresi” Târgoviște, Școala Gimnazială ”Elena Donici Cantacuzino” Pucioasa)
  • Integrarea la clasă a metodelor și mijloacelor folosind artele creative;
  • Realizarea unui program de formare pentru profesori pe tema creativității și creșterii atractivității orelor de curs folosind artele (Casa Corpului Didactic Dâmbovița).

Proiectul ”Competențele digitale în acțiune” a cuprins activități de formare și vizite în școli de stat din regiunea North Wales pentru 17 cadre didactice din județul Dâmbovița, conduse de inspectorul pentru informatică, prof. Tăbârcă Radu, activitatea vizând transferul de metode și schimbul de bune practici între profesorii din cele trei state partenere. Din județul Dâmbovița au fost reprezentate: Școala Gimnazială ”Tudor Vladimirescu” Târgoviște, Școala Gimnazială ”Șerban Cioculescu” Târgoviște, Colegiul Național ”Constantin Cantacuzino”, dar și formatori și experți din cadrul Casei Corpului Didacitic Dâmbovița și Asociației Newproject.

Proiectul ”NEETs- Cei care nu sunt cuprinși în forme de educație, formare sau angajare – o provocare pentru Europa” a dezvoltat în Cardiff activități care presupun schimbul de bune practici între patru state europene în ceea ce privește identificarea elevilor aflați în risc și dezvoltarea unor instrumente de intervenție precoce astfel încât să formăm tineri cu o atitudine pozitivă pentru educație și muncă. Cele trei școli dâmbovițene implicate: Liceul ”Voievodul Mircea” din Târgoviște, Școala Gimnazială ”Matei Basarab” din Târgoviște și Liceul Teoretic ”Ion Ghica” Răcari vor fi sprijinite de consilierii școlari din cadrul CJRAE Dâmbovița și lucrătorii de tineret din Asociația Tinerii pentru Europa de Mâine.

Activitatea grupului de profesori a culminat cu Conferința ”Internaționalizarea Educației” găzduită la City Council of Cardiff, care a reunit activități în plen și cinci sesiuni de ateliere de lucru pentru circa 300 de profesori și experți în educație din 12 state europene, Mexic și Statele Unite ale Americii. Patru dintre aceste ateliere au fost desfășurate prin contribuția inspectorilor școlari pentru proiecte și a cadrelor didactice din județul Dâmbovița, aceste intervenții fiind foarte apreciate de participanții internaționali.

Sursa: ISJ Dâmbovița

 

Banner