IMPORTANT: Târg de Oferte Educaționale

in Educație by
Banner

Luni, 7 mai 2018, la ora 11.00,  în holul Muzeului de Istorie din Târgoviște se va deschide Târgul Ofertelor Educaționale ale liceelor dâmbovițene. Fiecare unitate de învățământ își va prezenta planul de școlarizare, specializările și numărul de locuri, oportunitățile de studiu și elementele de identitate, rezultatele și proiectele școlii.

Timp de o săptămână, elevii claselor a VIII-a sunt așteptați la târg pentru a se informa, a lua o decizie în funcție de oferta prezentată, într-un efort conjugat (școală-familie) de a-și definitiva opțiunea în acord cu propriul potențial.   Pentru anul școlar viitor, Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița și-a propus ca prioritate managerială diversificarea ofertei educaționale în ceea ce privește admiterea în învățământul liceal, învățământul profesional și învățământul dual de stat. Oferta educațională proiectată pentru 2018-2019 asigură viitorilor liceeni fundamentul unei inserții profesionale în funcție de aptitudini și formarea competențelor necesare secolul al XXI-lea.

În acord cu aceste premise, Planul de școlarizare la nivelul Județului Dâmbovița este generos, cuprinzând o largă paletă de specializări, conform propunerilor primite din partea liceelor. Pentru învățământul tehnologic au fost prevăzute specializările: economic, comerț, turism și alimentație, producție media, protecția mediului, electronică și automatizări, mecanică ș.a. Pentru toate specializările din filiera tehnologică s-au aprobat, la nivelul județului Dâmbovița, 1652 locuri pentru învățământul de zi și 112 locuri pentru învățământul seral.

Pentru învățământul profesional, s-au aprobat 1036 de locuri, calificările profesionale fiind foarte diverse: mecanic auto, electromecanic utilaje și instalații industrial, cofetar, confecționer produse textile, ospătar, bucătar, mecanic agricol, strungar, sculer matrițer ș.a.

În învățământul dual sunt repartizate 84 locuri, corespunzător celor 3 clase, 2 la Liceul Tehnologic ”Nicolae Ciorănescu” Târgoviște și 1 la Liceul Tehnologic ”Iordache Golescu” Găești, în parteneriat cu Artic S.A. Este foarte important ca opinia publică să înțeleagă importanța învățământului tehnologic și profesional/profesional dual, pentru o bună orientare în carieră a copiilor noștri, deoarece reușita școlară pe termen lung se traduce prin numărul cât mai mare al absolvenților care se integrează cu succes pe piața muncii.

Un alt segment important al ofertei educaționale la nivelul județului este acela al învățământului liceal, filiera teoretică și filiera vocațională, unde avem planificate 1904 locuri la filiera teoretică și 336 la filiera vocațională.

Sperăm ca Târgul ofertelor educaționale să vină în întâmpinarea dorinței liceelor dâmbovițene de a-și promova oferta și a-și realiza planul de școlarizare conform cifrelor prognozate, dar și în intenția absolvenților de clasa a VIII-a de a explora toate alternativele, de a evalua opțiunile și a decide în acord cu abilitățile, valorile și interesele personale.

Sursa: comunicat de presă IȘJ Dâmbovița

Banner