Investiții masive la Compania de Apă

in Administrație/Economie by
Banner

Peste 29 de milioane de lei au fost alocați, prin Contractul semnat încă de anul trecut, pentru finanțarea Sprijinului  pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare infrastructură de apă și apă uzată din județul Dâmbovița în perioada 2014-2020, proiect finanțat din fondul de coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM).

Finanțarea totală a proiectului, prin care se vor realiza lucrări de alimentare cu apă, preluarea și tratarea apelor uzate în 51 de localități dâmbovițene, depășește 222 de milioane de euro.

Obiectiv specific al proiectului îl reprezintă creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane precum și a gradului de alimentare cu apă potabilă a populației. Proiectul se înscrie în cadrul mai larg al continuării strategiilor pentru dezvoltarea sectorului de apă și apă uzată, îndeplinirea obligațiilor din Tratatul de aderare precum și a legislației specifice naționale și europene.

Reamintim că În exercițiul financiar 2007-2013, Compania de Apă Târgoviște a beneficiat de aproximativ 140 de milioane de euro pentru finanțarea unui număr de 10 proiecte în domeniul alimentării cu apă, rețele de canalizare și stații de epurare.

Cele 10 contracte de lucrări au fost încheiate în toate localitățile urbane ale județului, mai puțin în Orașul Răcari.

În perioada amintită, Municipiul Târgoviște a beneficiat de finanțarea a trei proiecte majore (CL1, CL2 și CL3).

CL 1 – Lucrări la sursele de apă ale municipiului Târgoviște – 22.568.588 Lei

CL 2 – Reabilitarea și Extinderea stației de epurare Târgoviște Sud – 66.983.381,37 Lei

CL 3 – Reabilitarea și extinderea rețelelor de apă și canalizare Târgoviște – 23.096.145,30 Lei

CL 4 – Reabilitarea și extinderea rezervoarelor Bana și a stației de epurare Moreni – 33.447.269,89 Lei

CL 5 – Reabilitarea și extinderea rețelelor de apă și canalizare Moreni – 23.894.366,77 Lei

CL 6 – Lucrări la sursele de apă și stațiile de epurare Pucioasa și Fieni – 58.496.803,34 Lei

CL 7 – Reabilitarea și extinderea rețelelor de apă și canalizare Pucioasa și Fieni – 25.248.900,65 Lei

CL 8 – Lucrări la sursele de apă și stațiile de epurare Găești și Titu – 37.080.214,64 Lei

CL 9 – Reabilitarea și extinderea rețelelor de apă și canalizare Găești – 24.137.901,52 Lei

CL 10 – Reabilitarea și extinderea rețelelor de apă și canalizare Titu – LOT I – 7.105.671,39 Lei

CL 10 – Reabilitarea și extinderea rețelelor de apă și canalizare Titu – LOT II – 14.862.497,17 Lei

Banner