Util pentru lucrătorii din Diaspora

in Actualitate/Social by
Banner

Având în vedere modificarea și completarea prevederilor Legii nr.156/2000 privind protecția cetățenilor care lucrează în străinătate, prin Legea nr.232/2017, lansăm un „avertisment privind munca în străinătate” persoanelor interesate, ca acestea să se informeze asupra tuturor elementelor pe care trebuie să le conțină documentele de angajare.

Astfel, activitatea de plasare a forței de muncă în străinătate, o poate desfășura un agent de plasare a forţei de muncă, persoană juridică.

Acesta are în principal următoarele obligații:

– să se înregistreze la inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază teritorială îşi are sediul; – să aibă încheiate cu persoane juridice sau fizice, stabilite intr-un alt stat decât România, care au calitate de angajator conform legislației statului respectiv, contracte care conțin oferte ferme de locuri de muncă; – să încheie cu solicitanții locurilor de muncă contracte de mediere; – să efectueze activitățile de mediere și plasare în mod gratuit.

CONTRACTUL DE MEDIERE este un contract de natura civilă care se încheie de către agent cu cetățeanul român. Acest contract de mediere trebuie să conţină: denumirea angajatorului din străinătate/țara pentru care se face medierea în vederea angajării, adresă, număr de telefon/fax; descrierea muncii şi a condiţiilor de muncă, durata timpului de muncă, durata contractului de muncă, salarizare, condiţiile de transport, de locuit.

Începând cu data de 05.03.2018 AGENTUL DE PLASARE nu mai are dreptul legal de a percepe tarif de mediere, comisioane sau alte taxe.

Agenţii de ocupare a forţei de muncă au obligaţia de a asigura încheierea contractelor de muncă dintre cetăţenii români şi angajatorii străini şi în limba română.

Pașii pentru cei care sunt în căutarea unui loc de muncă sunt următorii: verificarea dacă agențiile care oferă locuri de muncă în străinătate sunt înregistrate la inspectoratul teritorial de muncă; verificarea cu atenție a ofertei locului de muncă; verificarea adresei și a existenței angajatorului străin pentru care s-a optat; citirea cu atenție a clauzelor contractului de mediere; să nu se accepte cu ușurință ofertele de muncă prin intermediul anunțurilor on-line. Se poate solicita un loc de muncă în străinătate și Agenției de șomaj, prin Rețeaua EURES.

ATENȚIONĂRI: Persoanele fizice nu au dreptul să exercite activităţi de mediere. Să nu se accepte achitarea unor sume de bani cu titlu de garanții, întocmire ”curriculum vitae“, traducere documente, procesare acte sau consultanță. Plata către agentul de plasare a unor sume de bani, reprezintă un risc pentru persoana aflată în căutarea unui loc de muncă. Să nu se accepte plecarea la muncă în străinătate fără un contract de muncă sau forme legale de angajare acceptate în țara de destinație. Soluţionarea unor conflicte de muncă pentru nerespectarea contractului de muncă de către angajatorul străin, este de competența instituțiilor statului respectiv. Pentru informații suplimentare se poate solicita sprijinul Ambasadei României din țara respectivă, care poate îndruma cu privire la demersurile legale care se pot urma.

Sursa: Comunicat de presă ITM Dâmbovița

Foto: ombudsman.md

Banner