fbpx

Platformă de știri și opinii

11 Iulie: Ziua Inspecției Muncii

in Actualitate by
Banner

Inspecția Muncii funcționează în baza Legii nr.108/1999 și a Regulamentului de organizare și funcționare a Inspecția Muncii și este instituția care asigură exercitarea controlului în domeniile relațiilor de muncă, securității și sănătății în muncă și supravegherii pieței din domeniul de competență.

Exercitarea atribuțiilor în teritoriu se realizează prin intermediul inspectoratelor teritoriale de muncă. Activitatea de control este asigurată de inspectorii de muncă, aceștia desfășoarând activități de control inopinat, tematic și de fond și activități de control organizate conform programului-cadru de acțiuni al instituției.

Inspecţia Muncii are ca scop asigurarea protecţiei sociale a muncii, fiind parte integrantă a organizațiilor internaționale a muncii. În vederea realizării acestui scop, legislația prevede următoarele atribuții: controlul aplicării prevederilor legale în domeniile de competență, furnizarea de informaţii angajatorilor şi salariaţilor cu privire la mijloacele de aplicare a prevederilor legale, informarea autorităţilor competente despre deficienţele sau abuzurile legate de aplicarea dispoziţiilor legale în vigoare, prestarea de servicii specifice domeniului său de activitate.

În realizarea atribuțiilor sale, Inspecţia Muncii cooperează cu alte instituții și autorități atât pe plan intern cât și pe plan extern în baza unor protocoale, acorduri, memorandumuri.
Pe plan local colaborarea cu autoritățile a fost determinantă în identificarea cazurilor de muncă nedeclarată și a cercetării evenimentelor produse in timpul muncii.

Fiind preocupată de asigurarea protecţiei sociale a muncii, instituția organizează frecvent seminarii, campanii de informare, de conștientizare a persoanelor fizice și juridice asupra importanței respectării legislației muncii și consecințele care apar prin încălcarea acesteia.

O atenție deosebită se acordă aspectului de muncă nedeclarată. De aceea, campaniile de informare se organizează: pentru angajatorii din domeniile ce înregistrează o incidență crescută a muncii nedeclarate; pentru grupuri de persoane vulnerabile (cum ar fi cele cu nivel de educație scăzut sau din zone defavorizate), în instituții de învățământ preuniversitar, unde elevilor li se furnizează materiale informative ușor accesibile și li se prezintă drepturile pe care le au în procesul muncii dar și pericolele care pot apărea asupra dezvoltării fizice și psihice prin prestarea unor activități în afara cadrului legal.

Având în vedere că numărul persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă în străinătate este din ce în ce mai mare, Inspecția Muncii vine în sprijinul acestora prin furnizarea informațiilor necesare pe site-ul www.inspectiamuncii.ro.

Pentru a preîntâmpina producerea accidentelor de muncă și apariția bolilor profesionale, acțiunile de prevenție efectuate au un rol deosebit în conștientizarea angajatorilor și a salariaților privind importanța respectării normelor de securitate și sănătate în muncă.

Inspecția Muncii, prin natura atribuțiilor pe care le are, va asigura permanent campanii de informare și conștientizare pentru a îmbina eficient măsurile de prevenire cu prevederile legale în vigoare, astfel încât siguranța lucrătorilor să nu aibă de suferit.

Inspector şef
Marius Lixandru

Sursa: ITM Dâmbovița

Banner

Ultimele stiri din Actualitate

Go to Top